одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.

Уникален идентификатор:  f2f8c84c-4340-4d9d-acb8-48db994e62d7

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:45:40
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:45:40
Няма информация за показване