одобрен

Обучени по програма "Управление и лична ефективност"

Уникален идентификатор:  f2fe30cf-2a2d-40fc-aa6b-4dee7333b552

Описание:

Обучени по програма "Управление и лична ефективност"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:36:08
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:38
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - УМ-2 - Управление на институционалното изпълнение 24 23 17 2
2017 - УМ-3 - Управление на риска в дейността на администрацията 101 98 88 5
2017 - УМ-4 - Стратегическо лидерство и управление на промяната 45 45 32 3
2017 - УМ-5 - Лична ефективност. Емоционална интелигентност 928 853 558 27
2017 - УМ-6 - Комуникативни умения 826 744 454 24
2017 - УМ-7 - Умения за представяне пред публика 78 76 62 5
2017 - УМ-8 - Аналитични умения и критическо мислене 256 239 194 13
2017 - УМ-9 - Държавен протокол и етикет 97 95 86 5
2017 - УМ-10 - Съвременни инструменти в управлението на хората 58 53 43 3
2017 - УМ-11 - Практикум за експерти по управление на човешките ресурси 110 108 96 6
2017 - УМ-12 - Обучение на наставници в държавната администрация 212 201 172 8
2017 - УМ-13 - Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи. 681 662 449 22
2017 - УМ-14 - Управление на взаимоотношенията с клиентите 420 410 223 14
2017 - УМ-15 - Дигитална трансформация 114 101 53 4
2017 - УМ-16 - Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в администрацията 399 351 209 11
2017 - УМ-17 - Планиране въз основа на сценарии и в условия на несигурност 147 95 64 3
2017 - УМ-18 - Лаборатории за иновации 62 54 42 2