одобрен

Национален класификатор на адресите 02.2020 г. - 2

Уникален идентификатор:  f3455fb0-ba9c-4c26-a87b-3d1c98dca442

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-16 17:45:20
  • Създаден от: ztodorova
  • Последна промяна: 2020-03-16 17:45:20
записа на страница

код на населено място

код на локализационна единица

номер на сграда

вход

00702 00014 001
00702 00014 002
00702 00014 004
00702 00014 006
00702 00014 008
00702 00014 010
00702 00028 001
00702 00028 002
00702 00028 003
00702 00028 004
00702 00028 005
00702 00028 006
00702 00028 007
00702 00028 008
00702 00028 009
00702 00028 010
00702 00028 011
00702 00028 012
00702 00028 013
00702 00028 014
00702 00028 015
00702 00028 016
00702 00028 017
00702 00028 019