одобрен

Държавен план - прием в IX клас

Уникален идентификатор:  f3eea9ed-53e8-4fb9-a5e2-d8997023f3d2

Описание:

Държавен план - прием по профили и професии в IX клас в профилираните и в професионалните гимназии, и в средните училища на Община Раднево

образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-29 11:22:18
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-27 12:40:28
  • Последно променил: migrate_data

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В IX КЛАС В ПРОФИЛИРАНИТЕ И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ПРИ УСЛОВИЯТА НА § 1, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО
Община/населено място/наименование на училището, профил/професия (специалност от професия) Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици в тях Изпити чрез проверка на способностите Балообразуващи предмети Профилиращи предмети
първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет
ОБЩИНА: РАДНЕВО
Община Раднево, СУ "Гео Милев", Профил "Технологичен"-туризъм дневна 4 1 22 Български език и литература Математика География и икономика Технологии География и икономика информационни технологии
Общо за училището: 1 22
гр. Раднево, ПГ "Св.Иван Рилски"
КОД 521010 ПРОФЕСИЯ Машинен техник КОД 5210120 СПЕЦИАЛНОСТ: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството обучение чрез работа (дуална ) 4 1 25 Математика Български език и литература Физика и астрономия
КОД 521010 ПРОФЕСИЯ Машинен техник КОД 5210120 СПЕЦИАЛНОСТ: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството задочна 4 1 24 Математика Български език и литература Физика и астрономия
КОД 544010 ПРОФЕСИЯ Минен техник, КОД 5440103 СПЕЦИАЛНОСТ Минна електромеханика дневна 4 1 22 Математика Български език и литература Физика и астрономия
КОД 523070 ПРОФЕСИЯ Техник по автоматизация КОД 5230701 СПЕЦИАЛНОСТ Автоматизация на непрекъснати производства дневна 4 1 23 Математика Български език и ликтература Физика и астрономия
Общо за училището: 4 94
Общо за общината: 5 116