одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 2017 год.

Уникален идентификатор:  f42e7471-0bde-41cf-9242-5670631ba0bd

Описание:

2017 год.

имоти разпоредителни сделки РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-10-01 12:06:49
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-10-01 12:06:49