одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  f46d34ef-6f66-4299-9269-5fe01abe5cc0

Описание:

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

бюджет русе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 16:00:54
  • Създаден от: v.danev
  • Последна промяна: 2020-05-21 16:00:54
Няма информация за показване