одобрен

Публичен регистър на получилите удостоверения за дейности с дестилационни съоръжения по Закона за виното и спиртните напитки

Уникален идентификатор:  f4a9e611-11e3-4518-849e-8b48225d906d

дестилационни съоръжения икономика

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-24 11:34:45
  • Създаден от: Христова
  • Последна промяна: 2020-06-29 13:43:51
  • Последно променил: Христова

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 на НАРЕДБА № РД-04-01 от 27.10.2017 г.

Регистър на получилите удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки за внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки
Юридическо лице ЕИК (код по Булстат) Адрес на седалище Удостоверение № Дата на издаване
1 Лазаров Дистилърс ЕООД 202099143 гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул. Александър Стамболийски № 23 1 08.11.2017
2 Ка Темелков ЕООД 200565165 гр. Пловдив, ул.Бунтовнишка № 22 2 14.11.2017
3 Аса-ДеСтил ООД 160123492 с. Брани поле, обл. Пловдив, ул. Съединение № 9 3 14.11.2017
4 Аса-ДеСтил 2 ООД 200599018 гр. Пловдив, ул. Генерал Колев № 22А, ет. 1 4 14.11.2017
5 Бенковски Ко ЕООД 203605280 гр. София, бул. Първа българска армия № 1 5 14.11.2017
6 Стефи-Мес ЕООД 204149709 с. Каравелово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Райко Даскалов" № 2 6 15.11.2017
7 Кирилови сървисис ЕООД 202881802 гр. Търговище, ул. Антим I № 47, ап. 20 7 17.11.2017
8 Миткат ЕООД 204538703 с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. 11-та № 8 8 23.11.2017
9 Тодоров Метал 2013 ЕООД 202548061 гр. Хасково, ул. Видин № 15, ет. 12, ап. 64 9 06.12.2017
10 Омая ЕООД 203692828 гр. София, р-н Възраждане, ул. Алдомировска № 124 10 07.12.2017
11 Амилум България ЕАД 826034900 гр. Разград, Северна индустриална зона 11 08.12.2017
12 Атанас Секулов и синове ЕТ 204753385 гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. Свобода № 27, ет. 1, ап. 3 12 08.12.2017
13 Симей ООД 131052124 гр. София, ж.к. Сердика, бл. 9, вх. А, ет. 4, ап. 10 13 12.12.2017
14 Натин и сие ЕООД 201944848 с. Костенец, обл. София, ул. Пипериче № 55 14 18.12.2017
15 ЕТ Ванина 7-Иванка Асенова 115809681 с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. Славянска № 5 15 20.12.2017
16 Коста Тенчев ЕООД 204835715 с. Палаузово, обл. Ямбол, ул. Георги Димитров № 4 16 19.01.2018
17 СТ Шекера ЕООД 205044757 с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Васил Коларов № 31 17 24.04.2018
18 КОМСТ ООД 109068822 гр. Кюстендил, ул. Индустриална № 45 18 09.05.2018
19 Казани Шилеви ЕООД 205101795 с. Хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. Родопи № 14 19 11.05.2018
20 ЕТ Иван Новоселски 101686642 с. Бело поле, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. Струма № 16 20 21.05.2018
21 Самагон 69 ЕООД 205131607 гр. Русе, ул. Драма № 17, вх. 1, ап. 1А 21 31.05.2018
22 ЕТ Слава–Георги Славов 204634908 гр. Първомай, ул. Антим № 1 22 06.06.2018
23 Костели 2014 ЕООД 202874018 с. Драганово, обл. Велико Търново, ул. Илинден № 71 24 24.07.2018
24 Инокс метал ЕООД 200562895 гр. Хасково, ул. Светлина № 31 25 26.07.2018
25 ЕТ Бързаков - Делчо Николов 204173311 с. Църквище, общ. Златица, обл. София, ул. Първа № 17 26 15.08.2018
26 Потребителна кооперация Прогрес - Пиргово 117027597 с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. Пиргос № 38 27 15.10.2018
27 ЕООД Димитрови - 4 и КО 200195890 с. Стамболийски, общ. Хасково, обл. Хасково 28 09.01.2019
28 ЕТ Теди-Тодор Тодоров 103693596 с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна 29 05.02.2019
29 ЕТ Емил Желев 103889787 гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна ул. Опълченска № 15 А 30 19.02.2019
30 Мари ЕООД 117679471 гр. Русе, ул. Георги Сава Раковски № 9, ет. 4 31 25.02.2019
31 ЕТ Георги Георгиев Гец-1 838161460 гр. Ямбол, ул. Атанас Кратунов №125 32 26.02.2019
32 ЕТ Диси - Димитър Георгиев 202089989 гр. Ямбол, ул. Атанас Кратунов №125 33 26.02.2019
33 ЕТ Водолей - Цветка Андонова 825356656 гр. Куклен, обл. Пловдив, ул. Васил Левски № 5 34 01.03.2019
34 Слава 06 ЕООД 205508150 гр. Добрич, обл. Добрич, ул. Хан Кардам № 2, ет. 2, ап. 4 35 12.03.2019
35 Ера ЕООД 116584271 с. Богданци, обл. Разград, общ. Самуил, ул. Георги Бенковски № 9 36 13.03.2019
36 Веко Пауър България ООД 201832429 гр. София, ж.к. Мусагеница, бл. 90, вх. 7, ет. 1, ап. 114 37 15.03.2019
37 Маркос 72 ЕООД 204302539 гр. Благоевград, ул. Малешево № 37 38 25.03.2019
38 Про Транс 2015 ЕООД 203522475 гр. Варна, р-н Приморски, ул. Дубровник № 46, ет. 5, ап. 34 39 25.03.2019
39 ЕТ Смод-Светослав Йорданов 203567709 гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. Сливница № 1-А-2-4 40(1) 13.05.2019
40 ЕТ Станка Бахчеванова 202244934 ГР. Хасково, бул. Съединение, бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 4 41 28.03.2019
41 ПАВ - 2012 ООД 202047997 гр. Добрич, ж.к. Балик, бл. 6, вх. Г, ет. 3, ап. 5 42 08.04.2019
42 АКСА-К ЕООД 204326216 с. Козлец, общ. Хасково, обл. Хасково 43 08.04.2019
43 ЕТ Атанас Василев Станчев 204806432 гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 3, вх. В, ет. 5, ап. 48 44 08.04.2019
44 Милагро ЕООД 126694084 гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. Емилиян Станев № 7, вх. А, ап. 13 45 11.04.2019
45 ИДИ 2017 ЕООД 204808668 гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, ул. Александър Стамболийски № 2 46 11.04.2019
46 Оджаков-19 ЕООД 205521895 с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. Иван Вазов № 1 47 19.04.2019
47 Ники-77 ЕООД 175432690 гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, ул. Йордан Ноев № 60 48 22.04.2019
48 Великов СВ 2015 ЕООД 203734962 гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково, ул. Младежка № 27 49 25.04.2019
49 ЕТ Ники 84–Филчо Баналиев 130091373 гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, ул. Брегова № 11 50 25.04.2019
50 Георг–4 И КО ЕООД 205455228 с. Стамболийски, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. Георги Кирков № 4 51 25.04.2019
51 Никита 9303 ЕООД 205452748 с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, ул. Искър № 7 52 25.04.2019
52 Денис-Мариан Тренев 2008 ЕООД 200515080 гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. Струга № 13, вх. А 53 30.04.2019
53 ЕТ Дидо-Деян Евтимов 836017479 гр. Хасково, ул. Светлина № 27-29, ет. 1, ап. 2 54 08.05.2019
54 ЕТ Таня-Петко Марков 205450042 с. Петрово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора 55 08.05.2019
55 ЕТ Роал–Росен Мусов 126634518 гр. Хасково, ул. Тракия № 73 56 08.05.2019
56 ЕТ Ками–Костадин Георгиев 128583339 с. Радовец, общ. Тополовград, обл. Хасково, ул. Искър № 6 57 08.05.2019
57 ВМГ-Агро ЕООД 204627917 гр. Хасково, ул. Нешо Брайков № 19 58 09.05.2019
58 Шумен-99 ЕООД 200849913 гр. Шумен, ул. Стилиян Чилингиров № 2, вх. 1, ап. 13 59 10.05.2019
59 Агро ЕРГ ЕООД 115826691 гр. Пловдив, ул. Никола Караджов № 13, ет. 1, ап. А 60 14.05.2019
60 Витус Маринови ЕООД 203623271 гр. Пловдив, ул. Никола Караджов № 13, ет. 1, ап. А 61 14.05.2019
61 ЕТ Зорница-Иван Торньовски 124129104 с. Батово, обл. Добрич, ул. 11-та № 4 62 16.05.2019
62 Димов 74 ЕООД 203715741 гр. Добрич, ул. Митко Палаузов № 28, ет. 1, ап. 2 63 17.05.2019
63 Делов 84 ЕООД 205328070 гр. Пловдив, р-н Западен, ул. Борис Петров № 47 64 17.05.2019
64 Вамик 62 ЕООД 205524489 гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. Петко Влаев № 5 65 17.05.2019
65 Златен лъв-Христови ООД 200784789 гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, ул. Георги Раковски № 8А 66 23.05.2019
66 ЕТ Кабата-Стефан Кабамитов 825308889 с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Стефан Караджа № 38 67 23.05.2019
67 ЕТ Юлиян Кръстев 09 200893774 гр. Благоевград, ул. Г.С. Раковски № 9, ет. 1 68 27.05.2019
68 Сенада ЕООД 204993423 гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. Стоян Заимов № 9А 69 29.05.2019
69 Траков 2017 ЕООД 204894667 с. Златитрап, обл. Пловдив, местност Кьордере миша пара № 18 Г 70 30.05.2019
70 ЕТ Мими 87-Светла Христова 114594395 с. Крушовене,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул.Г.Димитров № 70 71 03.06.2019
71 ЕТ Добромира-Неделчо Янакиев 103526241 с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, ул. 2-ра № 36Б 72 05.06.2019
72 ДПР Трейд ЕООД 205680342 с. Ореш, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Абагар № 3А 73 06.06.2019
73 Никс-67 ЕООД 201936666 с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. Цар Симеон I № 60 74 06.06.2019
74 ЕТ Иван Делински-Иванка Делинска 115860315 с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. Христо Ботев № 20 75 07.06.2019
75 ЕТ Георги Георгиев-Таня 836148845 гр. Хасково, ул. Гоце Делчев № 2-4, вх. В, ет. 8, ап. 91 76 07.06.2019
76 ЕТ Ан-Ангел Петков 201336696 гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково, ул. Преслав № 35 77 10.06.2019
77 ЕТ Ник-Владимир Йорданов 205680488 гр. Варна, р-н Приморски, бул. Осми Приморски полк, блок 122, вх. В, ет. 2, ап. 7 78 11.06.2019
78 ЕТ Снежана Иванова - 60 115273664 с. Тополово, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Пейо Яворо“ № 4 79 12.06.2019
79 Доверие Брико АД 130006992 гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115 80 12.06.2019
80 ЕТ Иван Разманов-Анжела-Мария Разманова 101034234 гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Цар Освободител № 14 81 13.06.2019
81 ЕТ Ангел Тупаров 101104095 гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Бабуна“ № 2 82 17.06.2019
82 ЕТ ДАРБОГ- Янка Дойчева 103159254 гр. Варна, ул. Авксенти Велешки № 13А 83 19.06.2019
83 ЕТ Стоимен Мачев 101559367 гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Младост № 21 84 19.06.2019
84 Ралица 2009 ЕООД 200626419 гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. Г. С. Раковски № 47, вх. Г, ет. 4, ап. 10 85 19.06.2019
85 ЕТ Янко Райчев 205707280 гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Марица № 22, ет. 3, ап. 9 86 20.06.2019
86 ЕТ Георги Калънов 811029484 с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград 87 20.06.2019
87 ЕТ Димитър Ортомаров – ДИ КО ТА 101579081 с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград 88 20.06.2019
88 ЕТ Инфогард-Румен Калчев 112532236 гр. Пазарджик, ул. Стоян Ангелов № 75 89 24.06.2019
89 ЕТ Златка Попиванова 115341186 гр. Куклен, обл. Пловдив, ул. Стръмна № 29 90 28.06.2019
90 ЕТ НАГИ-Йордан Михайлов 205298773 с. Енево, общ. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Хан Омуртаг № 7 91 01.07.2019
91 БГ Шнапс ЕООД 205705870 гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. 6-ти септември № 11, вх. А, ет. 6, ап. 16 92 04.07.2019
92 Авджи Сава ЕООД 203156533 гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, ул. Плиска № 11 93 08.07.2019
93 ЕТ Веско-Пенка Кръстева 126723187 гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. Стефан Стамболов № 47 94 08.07.2019
94 Киризиева ЕООД 126732204 гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. Стефан Стамболов № 47 95 08.07.2019
95 Мимки ЕООД 204143873 гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. Атанас Далчев № 12 96 08.07.2019
96 Габели ЕООД 204120180 гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Родолюбие № 13 97 08.07.2019
97 ЕТ Гавраил Синапов 115248262 гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Атанас Свещаров № 10 98 08.07.2019
98 Станимашка ракия ЕООД 204120216 гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Братя Бакуриани № 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 99 08.07.2019
99 Районна Потребителна Кооперация Септември 000912991 гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Патриарх Евтимий № 2А 100 10.07.2019
100 Бонус 1 ООД 201890126 гр. Варна, р-н Младост, ул. Младежка № 39 101 11.07.2019
101 ЕТ Сергей Караилиев 811194386 с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград 102 16.07.2019
102 ЕТ Ангел Белчев-Ачи 101665961 с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград 103 17.07.2019
103 ЕТ ММ+ - Янчо Димов 126090632 гр. Хасково, ул. Македония № 50 104 17.07.2019
104 Дена Узунова ЕООД 203995019 с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, ул. Неофит Рилски № 7 105 17.07.2019
105 ЕТ Тодор Герайков 101015255 с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград 106 17.07.2019
106 ЕТ Явор и Мирослава-Атанас Рашев 103835526 с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна 107 22.07.2019
107 Кънчо Алексиев ЕООД 202651321 гр. Търговище, ул. Родопи № 5 108 29.07.2019
108 Янев 2019 ЕООД 205694723 гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 45, ет. 1, ап. 20 109 31.07.2019
109 Габи-Вал ЕООД 200060095 гр. Харманли, обл. Хасково, ул. Алеко Константинов № 105 110 02.08.2019
110 Бриз 3013 ЕООД 202729332 с. Дрангово, ул. 18-та № 3, общ. Брезово, обл. Пловдив 111 09.08.2019
111 Джина 2012 ЕООД 202279860 гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Георги Икономов № 87, ет. 3, ап. 5 112 09.08.2019
112 Фреди 2013 ЕООД 202729179 с. Дрангово, ул. 18-та № 3, общ. Брезово, обл. Пловдив 113 09.08.2019
113 Отстъпача-Димитър Петков ЕТ 103180106 с. Тополи, ул. Р. Панчалиев 5А, общ. Варна, обл. Варна 114 16.08.2019
114 Земеделска кооперация Житница 813160219 с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна 115 29.08.2019
115 Костадинова 1 ЕООД 205753744 с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна 116 02.09.2019
116 Веритас БГ ООД 201553080 гр. Добрич, ул. Одрин № 17 117 09.09.2019
117 Асенова-09 ЕООД 200925033 с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, ул. Христо Ботев № 26 118 09.09.2019
118 Феник ЕООД 106616651 с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, ул. Оборище № 32 119 09.09.2019
119 ЕТ Иван Иванов 2017 204547378 гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, ул. Тича № 25 120 10.09.2019
120 Ка Ма Текс ЕООД 201994737 с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Първа № 46А 121 19.09.2019
121 ВИЛ-55 124690984 гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, ул. Мусала № 11 122 25.09.2019
122 ИВ-КО 66 ЕООД 205755033 гр. Самоков, обл. София, ж.к. Самоково, бл. 28, вх. Б, ет. 5, ап. 13 123 25.09.2019
123 ДИМС МИЛК ЕООД 204677012 гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 23А, ет. 5, офис 1 124 28.10.2019
124 Агро Сим 09 ЕООД 124705404 гр. Добрич, бул. Добричка епопея № 10, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 125 28.10.2019
125 Цветанка Стойчева 2019 ЕООД 205851640 гр. Димитровград, обл. Хасково, ж.к. Черноконево, ул. Антим I № 22 126 28.10.2019
126 Падре грапа ЕООД 202811352 гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. Васил Друмев № 61 127 31.10.2019
127 А и Ф Продуктс АД 201175435 с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ул. Баба Тонка № 13 128 14.11.2019
128 Когито ЕООД 101118255 гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. Стою Хаджиев № 37 129 15.11.2019
129 ЕТ Джонсън - Идириз Идириз 127066812 гр. Шумен, ул. Софийско шосе № 12, вх. 3, ет. 7, ап. 66 130 25.11.2019
130 ИДИ 2019 ЕООД 205931710 гр. Девня, ж.к. Повеляново, ул. Ал. Стамболийски № 2 131 11.12.2019
131 ЕТ Славчо Лозанов-Славянин-Заня Лозанова 205901082 с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Морава № 4 132 16.12.2019
132 Д+Д 2019 ЕООД 205853246 гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново, ул. Теодор Теодоров № 10 133 18.12.2019
133 ЗКПУ СВИРАЧИ - 94 818035269 с. Свирачи, общ. Ивайловград, обл. Хасково, Стопански двор № 1 134 20.12.2019
134 ЯКИМОВ ЕМ И ЕН ООД 203469528 гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. Васил Левски № 56 135 07.01.2020
135 ЕТ Малина Янева 205905141 с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. Поп Иван № 5 136 09.01.2020
136 ЕТ Параскева Добрикова 202866758 гр. Хасково, обл. Хасково, ул. Македония № 42 137 10.1.2020
137 ЕТ Симпъл-Недко Павлов 126165729 гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. Панайот Хитов № 14 138 10.1.2020
138 ЕТ Жечка Янчева 126650294 с. Царева поляна, общ. Стамболово, обл. Хасково 139 10.1.2020
139 Потребителна кооперация Напредък № 000114616 с. Ореш, общ. Свищов, обл. Велико Търново 140 30.01.2020
140 Агротех 14-17 ЕООД 204764620 с. Победа, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, ул. „Седемнадесета“ № 16 141 31.01.2020
141 ЕТ ЖИКА 69 - Живко Маринов 205848726 гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. Стария фар № 3 142 04.02.2020
142 ЕТ ОРИЕНТ-С - Ставри Ганев 126135508 гр. Хасково, ж. к. Тримата ремсисти, бл. 10, ап. 5 143 09.02.2020
143 Солартех1 ЕООД 200763819 гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. Църноок № 5, офис 1 144 18.03.2020
144 ЕТ ЛЪКИ-92-Иванка Атанасова-Атанас Манолов 206068608 с. Бозвелийско, област Варна, общ. Провадия 145 30.04.2020
145 Вайнпроект ЕООД 203348081 гр. Пазарджик, ул. Хеброс № 7 146 08.05.2020
146 Данаил Стоев-Мандови ЕООД 206008632 гр. Добрич, ул. Поп Богомил № 14 Е 147 13.05.2020
147 ЕТ Гларус-Алибрям Аптраманов-Сали Халил 205924316 с. Вълнари, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „Преслав“ № 3 148 11.06.2020
148 Тайтън Трейд ЕООД 205593072 гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. "Пейо Яворов" № 25 А 149 23.06.2020