одобрен

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково

Уникален идентификатор:  f4f3e14f-bb2d-4aa8-b2eb-4e553e04c750

Описание:

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-12 15:41:50
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:14:00
  • Последно променил: migrate_data

ПО
РЕД
МЕСТО -
ПОЛОЖЕНИЕ
ИМЕ НА
ОБЕКТА
ВИД НА
ОБЕКТА
СОБСТВЕНОС
Т СТАТУТ
ДОСТЪПНОСТ
ЗА
ПОСЕЩЕНИЕ
ТРАНСПОРТНА
ДОСТЪПНОСТ И ВРЪЗКИ СРЕДА
1 Мирково „Свети
Равнопостоли
Константин и
Елена”
параклис Община
Мирково

Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се
извън центъра на
селото, възможен е
превоз с автобус и БДЖ
природна
/намира се
извън селото/
2 Мирково „Свети Велик.
Димитрий”
църква Ча стна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус и БДЖ
Градска
/намира се в
центъра на
селото/
3 Мирково „Хаджиица” паметник Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се
извън центъра на
селото .
природна
/намира се
извън селото/
4 Мирково Първата
българска
кооперация
„Орало”
паметник Община
Мирково

Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен. Възможен е
превоз с автобус.
Градска
5 Мирково „Света Петка” параклис Община
Мирково
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен. Възможен е
превоз с автобус.
природна
/намира се
извън селото/
6 Буново „Св. Теодор
Тирон”
църква Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус и БДЖ.
Градска
/намира се в
центъра на
селото/
7 Буново
„Свети
Никола”
параклис Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен Природна
/намира се
извън селото/
8 Буново „Васил паметник Община Обществено да, безплатно, Достъпен, намира се в При родна
РЕГИСТЪР
НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

Левски” Мирково

значение целогодишно центъра на селото. /намира се
извън селото/
9 Буново Руските
освободители
паметник Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус и БДЖ.
Градска
/намира се в
центъра на
селото/
10 Буново
Чавдар

хижа Обществено
значение

Достъпен Природна
/намира се
извън селото/
11 Буново Туристически
информацион
ен център

- Община
Мирково
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус и БДЖ.
Градска
/намира се в
центъра на
селото/
12 Буново ЖП мост - БДЖ Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус и БДЖ.
Градска
/намира се в
селото/
13 Каменица „Успение
Богородично”
параклис Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен При родна
/намира се
извън селото/
14 Смолско „Свети
Никола”
параклис Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен При родна
/намира се
извън селото/
15 Смолско „Въведение
Богородично”
църква Частна
собственост
Паметник на
културата,
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен, намира се в
центъра на селото,
възможен е превоз с
автобус
Градска
/намира се в
центъра на
селото/
16 Смолско „Свети Петър
и Павел”
параклис Частна
соб ственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен Природна
/намира се

извън селото/
17 Смолско „Свети
Георги”
параклис Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен Природна
/намира се
извън селото/
18 Смолско „Опор” хижа Община
Мирково
Обществено
значение
- Достъпен Природна
/намира се
извън селото/
19 Бенковски „Свети Дух” параклис Земя - общ.
сграда -
частна
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен

При родна
/намира се
извън селото/
20 Бенковски „Рождество
на пресветата
Богородица”
църква Частна
собственост
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен Градска
/намира се в
центъра на
селото/
21 Бенковски „Гроба на ген.
Каталей”
паметник Обществено
значение
Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен При родна
/намира се
извън селото/
22 Бенковски „Падналите
във войните
жители на
Бенковски”
паметник Обществено
значение
да, безплатно,
целогодишно
Достъпен Градска
/намира се в
центъра на
селото/