одобрен

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Уникален идентификатор:  f53736b1-7861-40a4-b798-222f63b3158d

здравеопазване лечебни заведения Силистра хосписи РЗИ РМС 103/2015

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:24:22
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-12-11 13:53:34
  • Последно променил: apfso

Община

Наименование

Адрес

Тел. за контакти

БУЛСТАТ

Регистрационен код

Специалности

email

Община Силистра
гр.Силистра "Диагностично-консултативен център 1-Силистра"ЕООД гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков" 2, представл. от д-р Тихомир Димитров Иванов 0887383676 118045064 1931134001 Акушерство и гинекология; Педиатрия; Кардиология; Ортопедия и травматология; Хирургия; Очни болести; Кожни и венерически болести; Ушно-Носни -Гърлени болести; Нервни болести; Гастроентерология; Алергология; Физикална и Рехабилитационна медицина poliklinika_ss@abv.bg