одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  f544f3dd-14f5-44d9-aecf-5623008aadbd

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:19:57
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:19:57

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
концентрация на
ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.7.2019 г. 29,1 -
    02.7.2019 г. 41,5 -
    03.7.2019 г. 44,7 -
    04.7.2019 г. 30,3 -
    05.7.2019 г. 29,8 -
    06.7.2019 г. 32,8 -
    07.7.2019 г. 33,9 -
    08.7.2019 г. 30,6 -
    09.7.2019 г. 26,6 -
    10.7.2019 г. 21,5 -
    11.7.2019 г. 19,4 -
    12.7.2019 г. 20,3 -
    13.7.2019 г. 21,4 -
    14.7.2019 г. 24,3 -
    15.7.2019 г. 19,0 -
    16.7.2019 г. 20,8 -
    17.7.2019 г. 23,7 -
    18.7.2019 г. 29,7 -
    19.7.2019 г. 26,9 -
    20.7.2019 г. 24,4 -
    21.7.2019 г. 24,0 -
    22.7.2019 г. 31,2 -
    23.7.2019 г. 23,3 -
    24.7.2019 г. 20,0 -
    25.7.2019 г. 22,5 -
    26.7.2019 г. 22,2 -
    27.7.2019 г. 23,5 -
    28.7.2019 г. 18,0 -
29.7.2019 г. 25,3 -
30.7.2019 г. 28,5 -
31.7.2019 г. 30,3 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 197
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19
Средномесечна концентрация: 26,44
Времеви обхват: 92,9%
ДОАС с-ма -
01.7.2019 г. 14,8
"Профсъюзи" Силистра
    02.7.2019 г. 24,4 -
    03.7.2019 г. 39,5 -
    04.7.2019 г. 17,5 -
    05.7.2019 г. 15,3 -
    06.7.2019 г. 19,1 -
    07.7.2019 г. 16,9 -
    08.7.2019 г. 13,7 -
    09.7.2019 г. 17,4 -
    10.7.2019 г. 14,8 -
    11.7.2019 г. 11,4 -
    12.7.2019 г. 6,3 -
13.7.2019 г. 6,7 -
    14.7.2019 г. 9,0 -
  15.7.2019 г. 7,6 -
    16.7.2019 г. 5,5 -
    17.7.2019 г. 10,7 -
    18.7.2019 г. 14,2 -
    19.7.2019 г. 14,6 -
    20.7.2019 г. 13,1 -
    21.7.2019 г. 14,3 -
    22.7.2019 г. 20,2 -
    23.7.2019 г. 11,7 -
    24.7.2019 г. 14,2 -
    25.7.2019 г. 19,2 -
    26.7.2019 г. 16,5 -
    27.7.2019 г. 10,2 -
28.7.2019 г. 10,6 -
29.7.2019 г. 12,7 -
30.7.2019 г. 17,4 -
31.7.2019 г. 19,6 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 207
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 14,81
Времеви обхват: 97,6%