одобрен

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Уникален идентификатор:  f605fec6-12c8-405d-b046-68ac2c8db675

здравеопазване

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:26:31
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-07-23 11:05:04
  • Последно променил: apfso

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
№ в рег. в РЗИ Наименование на лечебното заведение Адрес и имена на управляващия лечeбното заведение Тел. за контакти Регистрационен код email
община Силистра
1 3 "Медико-техническа лаборатория -Величко Великов"ЕООД гр.Силистра, ул."Братя Миладинови" №40, представлявано Величко Христов Величков 086/87-50-73 1931142004
2 7 "Медико-техническа лаборатория ЛОТИ 2000"ООД гр.Силистра,бул."Македония"№61, каб.21и каб.22, представлявано от д-р Софка Петрова Александрова; Татяна Иванова Каракашева; Лорета Несторова Иванова 0888987047 0888990272 **********
3 8 "Медико-техническа лаборатория-Еливес"ЕООД гр.Силистра, бл. "31-ви полк"№60, ет.3, ап.5, представлявано от Веселин Митков Динков 0894661951 1931142008
4 10 "Медико-техническа лаборатория-Емил Урумов"ЕООД гр.Силистра,бул."Македония"№61, каб.8, представлявано Емил Петров Урумов 088 622551 1931142010
5 12 "Медико-техническа лаборатория-Орхан Кошуджу"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.8, представлявано Орхан Мехмед Кошуджу 0888632103 1931142012 kalinova_53@abv.bg
6 14 "Медико-техническа лаборатория-Николина Николова"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония" №61 каб.9, представлявано Николина Иванова Николова 086/833111 1931142016
7 15 "Медико-техническа лаборатория-Пламен Томчев" ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№ 61, каб.8 и 9, представлявано Пламен Томов Томчев 0888857958 1931142015 pla_tom@abv.bg
8 16 "Самостоятелна медико-техническа лаборатория-ТИМ 2000"ЕООД гр.Силистра,бул."Македония" 52, ет.2. лаб.8, представлявано Тодор Жечков Митев 0888368593 1931142013 todrsscc@mail.bg
9 19 "Медико-техническа лаборатория ВИКИ-ДИМОВА И СИЕ "СД гр.Силистра, бул."Македония"№ 61, каб.№512, представлявано Викторина Пенева Маринова 0888642299 ********** viktorina_peneva@abv.bg
10 20 "Медико-техническа лаборатория- Росица Димитрова"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония" №61, ст.510, представлявано Росица Димитрова Петрова 0889691863 1931142021 krasenval@mail.bg
11 23 "Медико-техническа лаборатория ОПС"ЕООД гр.Силистра, ул."Добрич" №166, ап.39, представлявано Петър Ташев Матеев 086/876753 1931142019
12 24 ЕООД"Медико-техническа лаборатория-Руси Русев" гр.Силистра, ул."Добрич"№80, вх.Б, ап.6, представлявано Руси Иванов Русев 086/872797 1931142022
13 25 "Медико-техническа лаборатория- Дент-М-"ООД гр.Силистра, бул."Македония" №81, ет.1, ап.1,представлявано Мартин Томов Данчев 1931142023 danchev_dent@abv.bg
14 27 "Самостоятелна Медико-техническа лаборатория-БИСМАР"ЕООД Гр.Силистра, бул.Македония "61, ет.4,каб.№44 представлявано Бисер Стефанов Маринов 0878261037 1931142024 smtl_bismar@abv.bg
15 29 "Самостоятелна медико-техническа лаборатория Дент-Свет"ЕООД Гр.Силистра, бул.Македония "61, ет.5,каб.№513 представлявано Светлин Петров Стефанов 086/823747 1931142026
16 30 Самостоятелна медико-техническа лаборатория-Николай Стойчев"ЕООД гр.Силистра, ул."Братя Миладинови" 40 представлявано Николай Стойчев Стойчев 0898/411147 ********** ivanovniki@gmail.com
17 32 Самостоятелна медико-техническа лаборатория-АТИ-ДЕНТ"ЕООД Гр.Силистра, бул.Македония "61, каб.№413 представлявано Теодора Тончева Александрова 0887718165 1931142028 tedy2702@gmail.com
община Тутракан
1 5 "Медико-техническа лаборатория- Красимир Нейчев"ЕООД гр.Тутракан, ул."Александър Стамболийски"№15, представлявано Красимир Йорданов Нейчев 0857/50-68 1934142001
2 31 "Самостоятелна Медико-техническа лаборатория-5-Я" ЕООД гр.Тутракан, ул."Сакар планина"бл."Възход"2, вх.в, ет.1, ап.3 представлявано д-р Юрий Василев 0888505204 1934142003
община Дулово
1 18 "Медико-техническа лаборатория- Никола Братанов"ЕООД гр.Дулово, ул."Ропотамо" №6, представлявано Никола Братанов Ранчев 0855/38-39 и 49-42 1910142001 kalinova_53@abv.bg