одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Уникален идентификатор:  f60d5645-f48c-48ba-96be-8ce7b1fc2cb5

Описание:

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения в Областна администрация Видин.
В сила от 01.01.2017г.

актове видин планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 10:05:14
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:42:25
  • Последно променил: migrate_data

Наименование на обекта

Възложител

№ дата на Протокол от ОЕСУТ

№ дата на Заповед за разрешаване изработване на проект на ПУП-одобряване на ПУП

Обнародвана в държавен вестник

Влязла в сила заповед

№ дата на Протокол от ОЕСУТ, за приемане на проект за общ устройствен план, по решение на общински съвет

№ дата на Заповед за изменение на устройствени планове

Влязла в сила Заповед за изменение на устройствени планове