одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  f648706f-3dca-494f-9e1b-302301501308

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-19 10:40:19
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-03-19 10:40:19