одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  f64cdb7c-c76d-4a5e-977b-eb9bfe1674de

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

земеделска и горска техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Връзка към схема:

https://data.egov.bg/odz-blagoevgrad-zgt-30062019
  • Създаден на: 2019-07-01 16:15:48
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2019-07-01 16:15:48

Вид машина

Брой регистрации в началото на периода 01.01.2019 г.

Брой регистрации за периода 01.01-30.06.2019 г.

Брой отчислени машини за периода 01.01-30.06.2019 г.

Брой регистрации в края на периода 30.06.2019 г.

1 Верижни трактори 128 2 2 128
2 Колесни трактори 2298 117 46 2369
3 Самоходни шасита 200 4 4 200
4 Друга самоходна техника 1034 91 21 1104
5 Тракторни ремаркета 412 16 9 419
6 Горска техника 153 6 4 155
7 Зърнокомбайни 92 21 2 112
8 Самоходни силажокомбайни 8 0 0 8
9 Други самоходни машини 23 0 0 23
10 Машини за сеитба и садене 69 4 3 70
11 Машини за торене и растителна защита 113 1 0 114
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 429 22 2 449
13 Почвообработващи 1406 13 8 1411
14 Сушилни и други 1 0 0 1
15 Зърно и семепочистващи 0 1 0 1
16 Машини за поливане 26 0 0 26
17 Горска техника 772 17 2 787