одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Уникален идентификатор:  f70a1a3b-ef2d-4768-a26f-1ed6b55c06cb

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-10 16:59:48
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 16:59:48

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ

Площ с вкл. алейна мрежа (кв. м)

Категория на поддържане

1 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1692 Обществен селищен парк, градина, находящ се между ул. Васил Левски и ул. Росица 2983 I
2 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1698 Обществен селищен парк, градина, находящ се на ул. Росица под училището 1926 I
3 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1681 Обществен селищен парк, градина, Парк "аероинженер Петко Попганчев" 2537 I
4 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1682 Обществен селищен парк, градина, Парк "аероинженер Петко Попганчев" 1758 I
5 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1684 Обществен селищен парк, градина, находящ се между ул. Оборище и ул. Опълченска 9299 I
6 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1685 Обществен селищен парк, градина, находящ се до ул. Филип Маджара, под гробищен парк 1192 I
7 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1679 Зелени площи за поддържане около блока до винпром 6018 I
8 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1693 За друг вид озеленени площи, находящ се на ул. Росица, под "Борола" 1019 I
9 гр. Сухиндол Поземлен имот 70295.400.1699 За друг вид озеленени площи, 681 I