одобрен

Обучени по програма "България в ЕС"

Уникален идентификатор:  f74d78eb-3043-40a2-8578-b1ef1d01be58

Описание:

Обучени по програма "България в ЕС"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:22:38
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:41:40
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - Б-1 - Правото на ЕС и неговото прилагане в България 91 85 76 4
2017 - Б-2 - Съдебна система на ЕС и ключови производства пред Съда на ЕС 35 34 24 2
2017 - Б-3 - Същност на Председателството на Съвета на ЕС 91 88 46 4
2017 - Б-4 - Работа в европейски и международни групи, мрежи и организации 67 67 47 3
2017 - Б-5 - Разработване на проекти по програми, съфинансирани от ЕСИФ 67 64 57 3
2017 - Б-6 - Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ 208 195 138 7
2017 - Б-7 - Одит на изпълнението на средствата от ЕС 63 58 47 2