одобрен

SEBRA_02.12.19

Уникален идентификатор:  f74ecdb2-ae5f-4085-b399-0e995d0500f5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 13:23:56
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-12-03 13:23:56

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 02.12.2019 - 02.12.2019
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 97500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 21 14540.83
Общо: 26 112040.83
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 02.12.2019 - 02.12.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 21 14540.83
Общо: 21 14540.83
ИАГ ( 022100**** ) Период: 02.12.2019 - 02.12.2019
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 97500
Общо: 5 97500