одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Уникален идентификатор:  f7a0902d-33e6-47de-b5b5-1089e39ec622

Описание:

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-13 09:13:37
  • Създаден от: danielaigleva
  • Последна промяна: 2019-05-13 09:13:37

Наименование на гражданското дружество

Номер/ дата на Решението на Общински съвет Карлово

Предмет на дейност

Органи на управление

Брой заети лица

Имущество