одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Уникален идентификатор:  f7bd0f4a-aa6e-4499-86dc-67261bc110ac

Описание:

Информация за плащанията в СЕБРА 28.01.2021

информация плащания себра КЗК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-29 18:03:35
  • Създаден от: kstancheva
  • Последна промяна: 2021-01-29 18:03:35

Код

Описание

Брой

Сума

10 xxxx Издръжка 4 4366.33
Общо:  4 4366.33