одобрен

Обучени по програма "България в ЕС"

Уникален идентификатор:  f7c0d179-4628-423b-8ea8-ee481f9860b2

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:23:02
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:25
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - Б-1 - СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО НА ЕС И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ 19 19 17 1
2016 - Б-2 - ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПРОЦЕС НА ЕС СЛЕД ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН 20 14 12 2
2016 - Б-3 - СЪДЕБНА СИСТЕМА НА ЕС И КЛЮЧОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД СЪДА В ЛЮКСЕМБУРГ 22 22 20 1
2016 - Б-4 - ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО АДМИНИ- СТРАТИВНО ПРАВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО 30 27 22 2
2016 - Б-5 - УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС 41 37 36 2
2016 - Б-6 - НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ В РАБОТАТА НА ЕС СЛЕД ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР 27 25 20 2
2016 - Б-7 - ОСНОВНИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ 66 55 45 2
2016 - Б-8 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ 127 125 110 6
2016 - Б-9 - УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ 135 127 87 7