одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 23.06.2020

Уникален идентификатор:  f8005359-9870-4c1c-9ffc-ccbbdc0fbee6

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-24 08:09:08
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-24 08:09:08

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 74 611404.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 66 30671.77
10 xxxx Издръжка 219 66403.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 54 54760.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 16178.4
88 xxxx Средства на разпореждане 99 165152.22
Общо:  513 944570.53
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 3819.3
10 xxxx Издръжка 7 4651.35
88 xxxx Средства на разпореждане 1 143003
Общо:  20 151473.65
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 297.54
Общо:  1 297.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4632.34
10 xxxx Издръжка 3 3037.69
Общо:  4 7670.03
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3094
Общо:  1 3094
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
88 xxxx Средства на разпореждане 1 242
Общо:  2 362
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 118.91
88 xxxx Средства на разпореждане 15 1354
Общо:  18 1472.91
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 17.99
Общо:  1 17.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 421.8
Общо:  4 421.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 957.04
Общо:  11 957.04
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 678.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4436.5
88 xxxx Средства на разпореждане 2 119.91
Общо:  9 5235.35
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 947.29
Общо:  6 947.29
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44544.69
10 xxxx Издръжка 5 2337.66
Общо:  6 46882.35
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 60
Общо:  1 60
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 520
10 xxxx Издръжка 5 598.2
Общо:  6 1118.2
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2556.04
88 xxxx Средства на разпореждане 24 3676.16
Общо:  31 6232.2
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 112184.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 3380.75
10 xxxx Издръжка 14 4427.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 8715
88 xxxx Средства на разпореждане 6 668.91
Общо:  40 129376.49
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 19245.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1415
10 xxxx Издръжка 2 16.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1318
88 xxxx Средства на разпореждане 12 1097.07
Общо:  24 23092.06
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 556.92
10 xxxx Издръжка 10 1298.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1 29.4
Общо:  17 1884.62
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13331.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 235
10 xxxx Издръжка 6 3108.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2205
Общо:  12 18880.53
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2089.48
Общо:  4 2089.48
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1970.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 3440
10 xxxx Издръжка 4 1220.23
88 xxxx Средства на разпореждане 11 1745.99
Общо:  23 8377.12
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 193.5
Общо:  3 193.5
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 4182.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 290
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2877.01
Общо:  21 7349.9
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 166054.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 12164.48
10 xxxx Издръжка 27 8443.16
Общо:  47 186662.46
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1778.16
10 xxxx Издръжка 10 2167.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2590
88 xxxx Средства на разпореждане 2 519.03
Общо:  15 7054.66
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2155.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1916
88 xxxx Средства на разпореждане 4 938.41
Общо:  16 5010.29
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 49670.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 388.71
10 xxxx Издръжка 7 4517.75
Общо:  15 54576.77
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1269.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31 850
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 16178.4
Общо:  34 18298
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 41186.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 846
10 xxxx Издръжка 4 3105.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 24325
Общо:  11 69462.32
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 260.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7235
88 xxxx Средства на разпореждане 1 538.2
Общо:  5 8034.12
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 27668.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1451.45
10 xxxx Издръжка 3 1107
88 xxxx Средства на разпореждане 1 116.91
Общо:  11 30343.38
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 1280.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 480
Общо:  14 1760.89
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 19003.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 237
10 xxxx Издръжка 9 1418.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8 400
88 xxxx Средства на разпореждане 9 3042.74
Общо:  31 24101.77
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13196.94
Общо:  1 13196.94
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3768.14
Общо:  6 3768.14
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 366
Общо:  1 366
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 34771.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 306.43
Общо:  19 35078.22
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 220
Общо:  2 220
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1134.65
Общо:  2 1134.65
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 6.52
Общо:  1 6.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 33151.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1567.65
Общо:  4 34718.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 27937.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1420
Общо:  8 29357.14
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 50.1
Общо:  1 50.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 230
Общо:  1 230
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1830
Общо:  1 1830
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1802
Общо:  1 1802
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 21.18
Общо:  1 21.18