одобрен

Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиция на геостационарна орбита (чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС) / Данни за предприятията

Уникален идентификатор:  f82f89cc-81b1-49d8-9c84-efe2ea7a5bd7

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-02 10:54:09
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:09:26
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:UIC

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:Municipality

ns1:District

ns1:Address

ns1:PostalCode

ns1:WebAddress

ns1:FirstName

ns1:MiddleName

ns1:LastName

ns1:Phone

ns1:Email

ns1:SettlementType2

ns1:Settlement3

ns1:Municipality4

ns1:District5

ns1:Address6

ns1:PostalCode7

БАЛКАНСАТ ЕООД 175101363 гр. София Столична София-град ул. "Фритьоф Нансен" № 37А, ет. 5 1142 Венсан Франсоа Регацаки Стефанополи kam_tod@abv.bg гр. София Столична София-град ул. "Фритьоф Нансен" № 36А, ет. 5 1142
БЪЛГАРИЯ САТ ЕАД 201787254 гр. София Столична София-град ул. Атанас Далчев 6 1113 Максим Веселинов Заяков 00359 2 9654707 гр. София Столична София-град „България Сат“ ЕАД София 1784, ул. Магнаурска Школа 15, ет.3 1113