Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията

Уникален идентификатор:  f83c3dd1-46c9-44da-a5ad-3ec2a1643209

Описание:

Регистър на даренията към Община Стара Загора

община Стара Загора регистър на даренията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-20 16:05:45
  • Създаден от: atanas_pashov
  • Последна промяна: 2018-10-12 12:03:23
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА
ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2017 Г.
№ по ред Дата на регистрация на дарението Дарен Дарител Вид на дарението Стойност на дарението /лв./ Предназначение на дарението
1 14/10.01.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 1,128.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
2 147/09.02.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 1,008.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
3 308/15.03.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 816.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
4 675/19.04.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 1,116.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
5 781/09.05.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 888.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
6 844/29.05.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "КОНТУР ГЛОБАЛ М. ИЗТОК-3" АД парично 15,000.00 ДЖАЗ ФОРУМ - СТАРА ЗАГОРА 2017 Г.
7 1113/13.06.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 708.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
8 1273/30.06.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "СРЕДНА ГОРА" АД СТАРА ЗАГОРА предметно 474.50 МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В С.ЛОВЕЦ
9 1365/11.07.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 924.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
10 1401/18.07.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ПРЕДИЯ" ЕООД парично 45,000.00 БАСКЕТБОЛНИ КОШОВЕ СПОРТНА ЗАЛА ДЗУ
11 1512/09.08.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 972.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА
12 9/5/2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "МЕДИНА МЕД" ООД СТАРА ЗАГОРА парично 11,000.00 НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИ ППМГ "ГЕО МИЛЕВ"
13 1679/11.09.2017 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД СТАРА ЗАГОРА предметно 972.00 ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ В ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА