одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация

Уникален идентификатор:  f8f769c6-ccaf-41b2-b773-fc53be37a61a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:27:04
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:27:04

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2019 г.

Вх.№ № на УВЕ ТЕХН. ПАСПОРТ СТРОЕЖ Възложител Населено място УПИ/ПИ Квартал Aдминистративен адрес Категория Стр.надзор Строител дата на приключване на Акт № 15 дата окончателен доклад Изготвил
194-Т-1955-2#2/ 04.01.2019 УВЕ-1/09.01.2019 г. ТП-1/09.01.2019 "СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ" със ЗП 218 кв.м. и РЗП 582 кв.м: I-ЕТАП-на кота 0,00 с предвидени фоайе, съблекалня за мъже и жени със санитарни възли, офис и зала за спортни дейности ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ, гр. Казанлък, ул. Св. Никола" №12 гр. Казанлък XIII-6150, 244 ул. "Генерал Столетов" №4 пета Строител:"Тонзос" АД, техн. ръководител: Руси Стамболов констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 05.12.2018 г. Иво Калинков
194-С-935-1/ 04.01.2019 УВЕ-2/10.01.2019 г. "СКЛАД" със ЗП 30,60 кв.м Станислав Стефанов Димитров с. Голямо Дряново V-211 44 ул. "Втора" №4 пета по стопански начин Технически ръководител: Вадим Караьозов 03.01.2019 г. Иво Калинков
168-124-1#5/15.01.2019 УВЕ-3/18.01.2019 г. ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ с лъчисти газови керамични излъчватели и площадкова газопреносна мрежа на ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА, представляващ сгради с идентификатори: 35167.302.27.1 и 35167.302.27.2 Румяна Иванова Крачева управител на „КРЕС-Д“ ЕООД, ЕИК 123022626, гр. Казанлък гр. Казанлък 35167.302.27 пета „СВМ-България“ ЕООД, представлявано от Димитър Вълев Димитров 14.01.2019 г. Тинка Лукова
168-5893-2#2/15.01.2019 УВЕ-4/21.01.2019 г. ТП-4/18.01.2019 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на офис № 1 и офис № 2 от съществуваща сграда с идентификатори на СО 35167.502.8332.1.1 и 35167.502.8332.1.2 в СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ със застроена площ 59,20 кв.м, с идентификатори на СО 35167.502.8332.1.5 Мая Станчева Янушева представляваща „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-р Мая Станчева 2014“ ЕООД, ЕИК 203035827 гр. Казанлък УПИ XII-8332/ 35167.502.8332 165 ул. „Шипченска епопея“ №2-б, обект 3 и обект 4 пета Балканстрой инвест“ ЕООД, представлявано от инж. Стоян Иванов Вулев 10.01.2019 г. Тинка Лукова
168-6341-1#6/18.01.2019 УВЕ-5/24.01.2019 г. ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на търговски обект – магазин с идентификатор на СО 35167.502.6040.6.14 находящ се в жилищна сграда с идентификатор 35167.502.6040 в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР със застроена площ 122,3 кв.м Диана Тенева Стоянова представляваща „Индивидуална практика за първична дентална помощ – СТИЛ“ ЕООД, Б 123615594 гр. Казанлък УПИ XI-6040/ 35167.502.6040 191 ул. „Георги Бенковски“ № 12, ет. 1, обект 14 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016 „МИКС ГРУП“ ЕООД, представлявано от Иво Миленов Асенов 18.01.2019 г. Тинка Лукова
168-4659-12#7/21.01.2019 УВЕ-6/25.01.2019 г. ТП-5/23.01.2019 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 438,85 кв.м с идентификатор 35167.501.9413.3 по КК и КР на гр. Казанлък и КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА със застроена площ 133,20 кв.м с идентификатор 35167.501.9413.4 по КК и КР на гр. Казанлък и обща разгъната застроена площ 572,05 кв.м „ЮНИМЕТ“ ЕООД, ЕИК 123026724, гр. Казанлък, ул. „Свети Никола“ № 5, ет. 3, ап. 10 представлявано от Иван Ганчев Иванов гр. Казанлък I-3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3010, 3012, 3013 606 ул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 151 пета ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев ЕТ „Стефко Миланов“, ЕИК 123013405, гр. Казанлък 18.01.2019 г. Тинка Лукова
168-6321-1#8/25.01.2019 УВЕ-7/30.01.2019 г. ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща сграда за търговия с идентификатор 27499.501.356.1 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък във „ФУРНА ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ С ПРОДАЖБА НА МЯСТО“ със застроена площ 226 кв.м на Георги Христов Щерев представляваща „Пекарна-79“ ЕООД, Б 205135018 с.Енина УПИ VI-за фурна/ 27499.501.356 64 ул. „Люляк“ № 21 четвърта по стопански начин Технически ръководител: инж. Георги Минчев Гинев 2019/01/20 Тинка Лукова
194-Й-69-1#5/25.01.2019 УВЕ-8/31.01.2019 г. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на „Обект за търговска дейност“ (на приземния етаж) с идентификатор на СО 35167.504.831.1.44 по КККР на гр. Казанлък в „КАФЕ-КЛУБ към букмейкърски пункт на ЕВРОФУТБОЛ“ със застроена площ на преустройството 46,98 кв.м Йордан Пешев Генчев и Росен Йорданов Генчев гр. Казанлък УПИ I/ 35167.504.831 206 бул. „Розова долина“ № 16, вх. В, ет. 1 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016 „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД, представлявано от Светлин Петров Савов 24.01.2019 г. Тинка Лукова
194-М-7481-1/01.02.2019 УВЕ-9/05.02.2019 г. ТП-6/06.01.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАВЕС“ със застроена площ 80 кв.м и разгъната застроена площ 152 кв.м и „ГАРАЖ“ със застроена площ 44 кв.м МИРЕНА РАДОСЛАВОВА ВЪЛКОВА и ПОЛИНА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА гр. Крън УПИ XI-1122 115 ул. „Дружба“ № 1 пета по стопански начин Технически ръководител: 01.10.2018 г. Тинка Лукова
194-П-3940-1#7/04.02.2019 УВЕ-10/11.02.2019 г. ТП-7/12.02.2019 ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на за търговска дейност в „Жилище“ представляващ СО с идентификатор 35167.502.4990.1.8 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 137,30 кв.м ПЕТКО МИНЧЕВ РАЧЕВ гр. Казанлък УПИ II-4990/ 35167.502.4990 43 ул. „Юнашка“ № 1 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016 „РУАН-3“ ЕООД, представлявано от Ангел Калайджиев 04.02.2019 г Тинка Лукова
168-4629-1/11.02.2019 УВЕ-11/14.02.2019 г. ТП-8/14.02.2019 ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА "ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ" представляващ СО с идентификатор 35167.502.5949.1.3 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 325,58 кв.м Мария Георгиева Цекова управител на "ПОЛО 11" ЕООД гр. София; Илиян Ангелов Дончев и Снежана Спиридонова Дончева гр. Казанлък УПИ I/ 35167.502.5949 188 пл. "Севтополис" №9 четвърта "КОНСУЛТ 2014" ЕООД, представлявано от арх. Тотка Костадинова с удостоверение №РК-0666/05.12.2016г. "ММ Билд 9802" ЕООД, ЕИК 203739960, с. Кубратово 30.01.2019 г. Иво Калинков
168-563-15#9/12.02.2019 УВЕ-12/14.02.2019 г. ТП-9/14.02.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ със застроена площ 179,5 кв.м и разгъната застроена площ 547 кв.м с идентификатор 35167.506.4133.1 ДЖУНИЪР ЕООД, ЕИК 123673430, представлявано от Кольо Събчев Колев гр. Казанлък УПИ ХIII-4133/ 35167.506.4133 53 ул. "Братя Бъкстон" №21 пета ЕТ "Кольо Колев", тех. Р-л Георги Налбантов 08.01.2019 г. Иво Калинков
194-К-214-1#1/08.02.2019 УВЕ-13/14.02.2019 г. ТП-10/14.02.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ № 4 И № 5 В ЗАЛА ЗА КОНСУМАЦИЯ КЪМ КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА с идентификатор 35167.502.8705.1.46 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък със ЗП 65,56 кв.м Красимир Петров Харалампиев гр. Казанлък УПИ ХV-8705/ 35167.502.8705 167 ул. "Искра" №26 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев РУАН-3 ЕООД, ЕИК 123652137, предст. От Ангел Калайджиев 07.01.2019 г. Христина Дойчинова
194-Н-3403-2#5/12.02.2019г УВЕ-14/18.02.2019 г. ТП-11/18.02.2019 ЛЯТНА ПОСТРОЙКА ЗА ОТДИХ С ПОКРИТА ТЕРАСА“ със застроена площ 81 кв.м Николай Радославов Рачев и Цвета Димитрова Атанасова с. Долно Изворово УПИ Х-330 33 пета по стопански начин Технически ръководител: Димитър Христов Калинков 14.01.2019 г. Тинка Лукова
194-А-1993-1/11.02.2019г УВЕ-15/18.02.2019 г. ТП-12/18.02.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ“ със застроена площ 93,40 кв.м и разгъната застроена площ 191,60 кв.м и „НАВЕС“ със застроена площ 10 кв.м и "ОГРАДА" Аликсей Стойков Богданов гр. Казанлък УПИ ХII-6291/ 35167.502.6291 262 ул. "Кадемлия" №25 пета "Еелит-ВК-2000" ООД, ЕИК 123517189, управител инж. Кольо Иванов Димов 07.02.2019 г. Иво Калинков
168-5654-5#6/15.02.2019 УВЕ-16/20.02.2019 г. ТП-14/20.02.2019 ОСНОВЕН РЕМОНТ И НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА със ЗП 4131,2 кв.м Здравко Димитров Димитров управител на "Металика-АБ" ЕООД гр. София гр. Казанлък УПИ V-7619 29 четвърта "ГЕОДЕТ" ЕООД "АТлас 95 инженеримг" ООД гр. Стара Загора, представлявано от Гроздан Бакърджиев 21.11.2018 г. Иво Калинков
№ 194-Р-372-5#4/19.02.2019г УВЕ-17/22.02.2019 г. ГАРАЖ - допълващо застрояване със ЗП 15,55 кв.м Рени Генчева Червенкова гр. Казанлък УПИ I-4479/ 35167.502.4479 38а ул. "Петко Д. Петков" №81 пета по стопански начин Технически ръководител: Теменужка Георгиева 19.02.2019 г. Иво Калинков
168-18391-1/19.02.2019 УВЕ-18/26.02.2019 г. ТП-15/26.02.2019 КОМПЛЕКСЕН ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ със ЗП 173,7 кв.м и РЗП 210,7 кв.м, „ПРИСТРОЙКА“ представляваща склад за пакетирани стоки и препарати със ЗП 198,7 кв.м „ШУГЪР КОМЕРС“ ЕООД ЕИК 123734367, гр. Казанлък, представлявано от Смаил Алия Караимин гр. Казанлък X-7858/ 35167.504.7011 33 ул. "Козлодуй" №102 пета "МЕГАСТРОЙ-М" ЕООД; техн. Ръководител Дончо Дончев 28.01.2019 г. Тинка Лукова
194-В-3305-2#5/23.01.2019 г УВЕ-19/27.02.2019 г. ТП-16/27.02.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА с ГАРАЖ със застроена и разгъната площ 108,00 кв.м ВЕСЕЛА ДИМОВА ГАЙДАЖИЕВА гр. Шипка УПИ ХIII-661 41 ул. "Шейново" №18 пета ЕКОЗИД ИНВЕСТ ООД, ЕИК 201422501, представлявано инж. Станимир Върбанов 14.01.2019 г. Тинка Лукова
1324-19#9/27.02.2019 г УВЕ-20/01.03.2019 г. ТП-17/01.03.2019 I – ви етап: „Архитектурно оформяне и благоустрояване на площад „Иван Георгиев“ в гр. Шипка – запад с площ 1851,00 кв.м.“ Даниела Димитрова Коева - заместник кмет на Община Казанлък гр. Шипка I 69 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016 26.02.2019 г. Иво Калинков
194–Д–593–1#7 / 01.03.2019г УВЕ-21/05.03.2019 г. ТП-18/05.03.2019 „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ ХОТЕЛ“ със застроена площ 217,00 кв.м. и разгъната застроена площ 217,00 кв.м Данаил Андонов Петров гр. Казанлък УПИ ХV–178/35167.503.178 591 пета "Монолитстрой комерс" ЕООД представлявано от Сашо Вихров Богутлиев 01.03.2019 г. Иво Калинков
168-6173-1#11/28.02.2019 г УВЕ-22/07.03.2019 г. ТП-19/07.03.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на съществуваща сграда в „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ, ПЮРЕТА И ГОТОВИ ПОСТНИ ЯСТИЯ“ със застроена площ 510,44 кв.м ЕТ “СИМЕКС-ИВАН ИВАНОВ“, ЕИК 123013901 със седалище на управление гр. Казанлък, жк. „Изток“ бл. 35А, представлявано от Иван Ганчев Иванов с. Овощник I 35 пета по стопански начин Технически ръководител: Георги Гинев 27.02.2019 г. Тинка Лукова
168-6071-2#3/05.03.2019 г УВЕ-23/11.03.2019 г. ТП-20/11.03.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ със застроена площ 445,00 кв.м. и разгъната застроена площ 1868,00 кв. м, идентификатори на сградите 35167.504.8326.1 и 35167.504.8326.2; "ОГРАДА“ с височина на ПЛЪТНАТА ЧАСТ дo 2,20м с дължина 35,00м по вътрешна (западна) регулационна линия, разположена изцяло в имота на възложителя "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД гр.Казанлък гр. Казанлък II-8326/ 35167.504.8326 269 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев „МИКС ГРУП“ ЕООД, представлявано от Иво Миленов Асенов 01.03.2019 г. Тинка Лукова
168-3280-1/06.03.2019 г. УВЕ-24/12.03.2019 г. ТП-22/13.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 163 кв.м и разгъната застроена площ 278,50 кв.м ОГРАДА с височина на плътната част 2,20м по западна и южна граница, разположена изцяло в имота на възложителя “АРОМА ЕСЪНС“ ООД, ЕИК 123761827, представлявано от Людмил Василев Чолаков с. Черганово ПИ 038014 пета Строител: "Мартео 2011" ЕООД представлявано от Трендафил Иванов 15.02.2019 г. Тинка Лукова
194-К-2230-1/06.03.2019г УВЕ-25/13.03.2019 г. ТП-21/12.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 130 кв.м ГАРАЖИ със застроена площ 37,21 кв.м ОГРАДА с височина на плътната част 2,20м по източна, северна и южна граница, разположена изцяло в имота на възложителя КИРИЛ ПЕТКОВ ДЖАМБАЗОВ с. Долно Изворово IX-164 22 пета по стопански начин Технически ръководител: Филип Иглев 10.10.2018 г. Тинка Лукова
168-353-13#5/11.03.2019 г УВЕ-26/13.03.2019 г. ТП-23/13.03.2019 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 140 кв.м и разгъната застроена площ 280 кв.м; Закрит пешеходен мост с дължина 13,05 м на кота +1,20 м свързващ новопроектираната сграда със съществуващата триетажна административна сграда „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън I-1437 94 пета Строител: „ЕНЕРДЖИ“ ООД ЕИК 123531922, гр. Стара Загора 08.03.2019 г. Тинка Лукова
1324-8#2/15.03.2019 г УВЕ-27/15.03.2019 г. ТП-24/15.03.2019 ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ЯСЛА №6 „НАДЕЖДА“ със застроена площ 975,00 кв.м. и разгъната застроена площ 1570,00, СГРАДИ с идентификатори 35167.501.105.1, 35167.501.105.2 и 35167.501.105.5 по КККР на гр. Казанлък ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък I 31 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016 „ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД гр. Гълъбово, представлявано от Тилка Райчева 14.03.2019 г. Тинка Лукова
168–107–4#4/18.03.2019г УВЕ-28/19.03.2019 г. ТП-25/19.03.2019 "ЖИЛИЩНА СГРАДА“ - със застроена площ 219,07кв.м. и разгъната застроена площ 859,21кв.м. • на кота 0,00 м. – вход за жилищна сграда, стълбищна клетка, 7 броя гаражи, 8 броя складове и общо помещение; • на кота + 2,64 м. – стълбищна клетка и 3 броя апартаменти; • на кота + 5,41 м. – стълбищна клетка и 3 броя апартаменти; • на кота + 8,18 м. – стълбищна клетка и 2 броя апартаменти Дончо Тодоров Кацарски, управител на „СТРОЙМАТ 2002“ ЕООД гр. Казанлък ХХ-3200/ 35167.506.3200 418 четвърта "КОНСУЛТ 2014" ЕООД, представлявано от арх. Тотка Костадинова с удостоверение №РК-0666/05.12.2016г. "Строймат 2002" ЕООД, представлявано от Дончо Кацарски 6-CH/14.03.2019 г. Иво Калинков
194-Е-79-1#2/14.03.2019г. УВЕ-29/20.03.2019 г. ТП-26/20.03.2019 МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ, ОФИС И СКЛАД – със застроена площ 130,00 кв.м. и разгъната застроена площ 280 кв.м Емил Боянов Узунов от с. Копринка, ул.“Кирил и Методий“ №1 с. Копринка ПС 38563.4.3.1 пета "Балканстрой инвест" ЕООД, тех. Р-л Стоян Вулев 12.03.2019 г. Иво Калинков
194-Д-2231-1/15.03.2019г. УВЕ-30/21.03.2019 г. ТП-27/21.03.2019 "АВТОКОМПЛЕКС" със ЗП 410 кв.м. и РЗП 543 кв.м Диян Насков Тенев гр. Казанлък 35167.37.3 пета "Строймат 2002" ЕООД, представлявано от Дончо Кацарски 11.03.2019 г. Иво Калинков
168-3039-1/20.03.2019г УВЕ-31/26.03.2019 г. ТП-28/26.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатор 35167.504.261.1 със застроена площ 597,28 кв.м. и разгъната застроена площ 2824.39 кв.м. на кота -2,50, -2,55м – 7 бр.гаражи, 8 бр.паркоместа, 21 бр.складове, стълбищни клетки, 2 бр. асансьори, 2 бр. машинни помещения, помещения чистачен инвентар; на кота ±0,00м – магазин за промишлени стоки, 3бр.гаражи, 3 бр.апартаменти, 1 бр.офис и складове; на кота +2,74м – 6 бр.апартаменти; на кота +5,50м – 6 бр.апартаменти; на кота +8,25м – 6 бр.апартаменти; на кота +11,00м – 5 бр.апартаменти; на кота +13,75м – 5 бр.апартаменти; на кота +16,40м – 2 бр.апартаменти 1. „МАЖИ” ЕООД гр.София, седалище и адрес на управление гр.София район р-н Лозенец ул.”Елин връх” №19, бл.65А, вх.А, ет.2рап.4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 131424763, представлявано от ЖАН-ИВ АЛБЕР МАРСЕЛ ЕНО гр. Казанлък УПИ IV-261/ 35167.504.261 234 четвърта "РЕСПЕКТ'93" ООД гр. Стара Загора, бул."Славянски" №47, ет.IV, офиси 45-47 с ЕИК 123579543, с Удостоверение №РК-0163/28.04.2014 г. от МРРБ 1.Консорциум “Евроконсулт” гр. Раднево; регистрирано по ф.д. №2286/1990 по описа на Старозагорския окръжен съд, Булстат 123135218 2.“ЕЛМИ” ООД гр. Стара Загора, ул. “Х.Д.Асенов” №136, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписване с ЕИК 123085466 3.“Чахов” ООД гр. Стара Загора, с. Богомилово, ул. “Иванка Терзиева” №44, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписване с ЕИК 123033455 18.03.2019 г. Тинка Лукова