одобрен

SEBRA-MF-2019-06-11

Уникален идентификатор:  f99761c7-bb27-4ef0-a6c5-20d24722b4cd

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:49:36
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:49:36

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 11.06.2019 - 11.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 72 018,56 лв.
10 xxxx Издръжка 134 183 226,98 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1 048,80 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 40,00 лв.
Общо:  147 256 334,34 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 3 407,10 лв.
10 xxxx Издръжка 3 2 024,40 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 40,00 лв.
Общо:  12 5 471,50 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 68 060,00 лв.
10 xxxx Издръжка 73 105 427,28 лв.
Общо:  75 173 487,28 лв.
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2 064,36 лв.
Общо:  6 2 064,36 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 551,46 лв.
10 xxxx Издръжка 48 73 491,72 лв.
Общо:  49 74 043,18 лв.
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 219,22 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1 048,80 лв.
Общо:  5 1 268,02 лв.