одобрен

Информация за броя на регистрираната земеделска и горска техника в ОД"Земеделие"Търговище към 31.05.2020г.

Уникален идентификатор:  fa07ce3a-853a-45ad-89cc-860a0e3dc82e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 17:25:57
  • Създаден от: anton_vladimirov
  • Последна промяна: 2020-06-23 17:25:57

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Търговище
земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 31 Май 2020г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори
2 Колесни трактори
3 Самоходни шасита
4 Друга самоходна техника
5 Тракторни ремаркета:
6 в т.ч. с общо предназначение
7 със спец. предназначение
8 Горска техника
9 Зърнокомбайни
10 Самоходни силажокомбайни
11 Други самоходни машини
12 Машини за сеидба и садене
13 Машини за торене и растителна защита
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи
15 Почвообработващи
16 Сушилни и други
17 Зърно и семепочистващи
18 Машини за поливане
19 Горска техника