одобрен

SEBRA-MF-2019-05-31

Уникален идентификатор:  fa41cf5b-c61e-422e-aed2-ce3bd671cc12

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:42:56
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:42:56

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 31.05.2019 - 31.05.2019

Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 16
10 xxxx Издръжка 153 107681.17
88 xxxx Средства на разпореждане 4 39795.97
90 xxxx Възстановени приходи 3 502
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  169 147995.14
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  4 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 52514.4
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  9 52514.4
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 11046
Общо:  1 11046
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 16
10 xxxx Издръжка 76 21753.62
90 xxxx Възстановени приходи 3 502
Общо:  80 22271.62
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2190.34
Общо:  3 2190.34
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 66 20104.21
Общо:  66 20104.21
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 72.6
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2295.97
Общо:  5 2368.57
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 31.05.2019 - 31.05.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 37500
Общо:  1 37500