одобрен

SEBRA-MF-2020-06-22

Уникален идентификатор:  faa591d2-87eb-4547-adf4-0fce8259a868

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 12:02:51
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-23 12:02:51

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 22.06.2020 - 22.06.2020

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 164 469583.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9299.71
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2107507.66
90 xxxx Възстановени приходи 1 154.8
Общо:  170 2586545.87
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 131816.08
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9299.71
88 xxxx Средства на разпореждане 2 106507.66
Общо:  5 247623.45
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 400
Общо:  1 400
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 47 89751.24
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2001000
Общо:  49 2090751.24
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 114 247616.38
90 xxxx Възстановени приходи 1 154.8
Общо:  115 247771.18