одобрен

Списък на лекарите

Уникален идентификатор:  fab460d2-44e2-431a-9452-3a05ff7f03c2

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-25 14:17:42
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-25 14:17:42

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ И ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

№ по ред номер и дата на издаденото разрешение номер, партида, том и страница, под който лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ дата на прекратяване на разрешението и основанието за това забележки по вписаните обстоятелства
1 №11/19.11.2001г. Регистър №1, том 1, партида 85, №85 ЕТ "АПМП-ИП-д-р Милен Демиров", с.Добротица, общ.Ситово, ул. "Добруджа" №27
2 №21/23.11.2004г. Регистър №1, том 1, партида 35, №35 ЕТ "АПМП-ИП-д-р Мариан Керчев", с.Искра, общ.Ситово, ул."Образцова"
3 №22/08.02.2005г. Регистър №1, том 2, партида 202, №202 "Д-р Христо Куртев-АПМП-ИП"ЕООД, с.Алеково, общ.Алфатар, ул."Алеко Константинов" №58
4 №29/21.12.2018г. Регистър №1, том 1, партида 93, рег.№1932111005 ЕТ "АПМП-ИП - д-р Росен Колев", с.Ситово общ.Ситово, ул."3 март" №77