одобрен

Регистър на заповедите за одобряване на ПУП-2018 г.

Уникален идентификатор:  fabcfe06-22e0-4836-846b-7657329bc509

Описание:

Регистър на заповедите за одобряване на ПУП-2018 г.

инфраструктура

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-25 13:35:55
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:04:17
  • Последно променил: migrate_data

Регистър _Заповеди за одобряване на ПУП - 2017 година

ПУП - 2018 година

Заповед № дата ПУП УПИ, кв./ ПИ № местност землище Инвеститор
АБ-1 05.01.2018 г. ПУП - ПП ПИ 042045 м."Бангеица" с.Поленица "ЧЕЗ Разпределение България" АД
АБ-2 08.01.2018 г. ПУР ул."Ст.Стамболов о.т.470 - о.т.471-о.т.472 гр.Сандански Община гр.Сандански
АБ-3 08.01.2018 г. ПР УПИ IX-307 кв. 13 с.Поленица Община гр.Сандански
АБ-4 08.01.2018 г. ПРЗ УПИ II-275 кв. 34 с.Дамяница "Пирин плод" АД
АБ-5 18.01.2018 г. КПИИ-ПЗ УПИ XXI кв. 132 гр.Сандански
АБ-6 18.01.2018 г. КПИИ-ПЗ УПИ V кв. 122А гр.Сандански
АБ-7 29.01.2018 г. ПЗ ПИ 060013 м."Марчевица" с.Левуново
АБ-8 29.01.2018 г. КПИИ-ПЗ УПИ V-2465 кв. 144А гр.Сандански
АБ-9 29.01.2018 г. ПЗ ПИ 000111 м."Хойната" с.Хърсово "Бела Фрукт" АД
АБ-10 29.01.2018 г. ПЗ ПИ 65334.73.6 м."Сухо поле" гр.Сандански "Красимир Карпатов-2006" ЕООД
АБ-11 01.02.2018 г.г. ПР УПИ XIV-1948 кв. 111 гр.Сандански
АБ-12 12.0.2.2018 г. ПЗ ПИ 000525 м."Туричка черква" гс. Лиляново
АБ-13 19.02.2018 г. ПЗ ПИ 057010 м."Долна махала" с.Плоски
АБ-14 28.02.2018 г. ПЗ ПИ 43030.20.3 м."Банярски път" с.Ладарево
АБ-15 12.03.2018 г. ПР ПИ 446-465 кв. 31 и кв. 38 с.Джигурово Община Сгр.Сандански
АБ-16 12.03.2018 г. КПИИ-ПЗ УПИ -676 м."Соколовец" гр.Сандански "Вила Синтика" АД
АБ-17 13.03.2018 г. ПЗ ПИ 57176.42.61 м."Бангеица" с.Поленица
АБ-18 14.03.2018 г. ПЗ ПИ 43699.57.405 м."Туричка черква" с.Лиляново
АБ-19 20.03.2018 г. КПИИ-ПЗ ПИ 007005 м."Студената вода" с.Ново Делчево
АБ-20 30.03.2018 г. ПРЗ ПИ 65334.301.9524 кв.170 гр.Сандански Община гр.Сандански
АБ-21 30.03.2018 г. ПЗ ПИ 019009 и ПИ 018022 м.Погребите м."Песъците" с.Ново Делчево
АБ-22 16.04.2018 г. ПЗ ПИ 65334.97.19 м."Нишан Таши" гр.Сандански
АБ-23 16.04.2018 г. КПИИ-ПЗ ПИ 43699.15.7 м."Мечкарката" с.Лиляново "ДАРЪМ" ООД
АБ-24 17.04.2018 г. ПЗ ПИ 65334.170.38 м."Соколовец" гр.Сандански "Крис Транс 2010" ЕООД
АБ-25 23.04.2018 г. КПИИ-ПРЗ УПИ I-201 /43243.20.22/ и УПИ IV-204 /43243.20.14 м."Киселица" с.Левуново "Сън Сити" ООД