одобрен

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем в землищата на Община Брацигово

Уникален идентификатор:  fb304564-374b-4650-b0e8-bd86f9e3d573

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 09:58:29
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 09:58:29
Няма информация за показване