одобрен

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем в землищата на Община Брацигово

Уникален идентификатор:  fb304564-374b-4650-b0e8-bd86f9e3d573

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 09:58:29
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 09:58:29

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем в землищата на Община Брацигово

Землище Имот № НТП Дка/кв.м № на договор От дата До дата Наемна цена
1. с.Исперихово 26002 нива 39.004 дка. Д-99/02.10.2017 2017/10/02 2027/10/02 936.10
2. с.Исперихово 10001 нива 64.993 дка. Д-169/11.10.2016 2016/10/11 2026/10/11 1716.00
3. с.Исперихово 8001 нива 368.354 дка. Д-32/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 9577.10
4. с.Исперихово 9002 нива 51.994 дка. Д-34/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 1144.00
5. с.Исперихово 9001 нива 49.498 дка. Д-33/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 1881.00
6. с.Бяга 31011 нива 2.962 дка. Д-160/08.10.2014 2014/10/08 2024/10/08 59.24
66033 нива 11.269 дка. 225.38
67009 нива 2.148 дка. 42.96
77008 нива 2.672 дка. 53.44
103776 нива 1.497 дка. 29.94
103777 нива 1.502 дка. 30.04
111009 нива 1.835 дка. 36.70
131013 нива 2.311 дка. 46.22
168017 нива 1.825 дка. 36.50
168025 нива 24.775 дка. 495.50
7. с.Жребичко 29522.2.267 нива 64612 кв.м Д-97/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 2016.30
8. с.Жребичко 29522.2.177 нива 27.259 Д-98/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 915.89
9. с.Жребичко 29522.2.208 нива 30363 кв.м Д-99/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 1020.60
10 с.Жребичко 29522.2.180 нива 12263 кв.м Д-100/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 441.45
11 с.Жребичко 29522.2.229 нива 30457 кв.м Д-101/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 1242.70
12 с.Исперихово 118001 нива 3.999 дка Д-154/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 95.97
13 с.Исперихово 25027 нива 20.010 дка Д-155/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 480.24
14 с.Исперихово 85011 нива 15.001 дка Д-156/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 360.02
15 с.Равногор 9204 нива 10.782 дка Д-193/14.12.2016 2016/12/14 2019/12/14 284.90
16 с.Равногор 18210 нива 1.229 дка Д-63/19.09.2018 2018/09/19 2019/09/19 29.50
17 с.Исперихово 13003 нива 1.884 Д-64/19.09.2018 2018/09/19 2019/09/30 45.22
13008 нива 2.775 66.60
14018 нива 1.142 27.41
14020 нива 3.953 94.87
16012 нива 1.312 31.49
16016 нива 3.066 73.58
17002 нива 2.188 52.51
19018 нива 1.847 44.33
20018 нива 2.067 49.61
25010 нива 3.455 82.92
27002 нива 4.599 110.38
32010 нива 7.005 168.12
40021 нива 2.001 48.02
44009 нива 1.500 36.00
51006 нива 1.703 40.87
56001 нива 8.973 215.35
58033 нива 1.003 43670
61007 нива 2.136 51.26
61009 нива 8.000 192.00
61016 нива 2.504 60.10
63006 нива 9.033 216.79
64010 нива 1.298 31.15
78006 нива 3.857 92.57
82006 нива 2.196 52.70
85012 нива 2.001 48.02
114011 нива 3.300 49.20
117008 нива 2.325 55.80
117009 нива 4.515 108.36
117021 нива 2.501 60.02
118005 нива 1.213 43798
122007 нива 1.004 43762
124001 нива 1.536 36.86
126001 нива 2.495 59.88
130007 нива 3.448 82.75
149023 нива 1.496 35.90
150011 нива 2.283 54.79
18