одобрен

Регистър на заверените технически паспорти - 2020 г.

Уникален идентификатор:  fb4d7b61-1cd1-40c4-8eef-d55e0a19ef4b

Описание:

актуален към 01.06.2020

заверени община паспорт технически Ямбол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-04 10:24:51
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-06-04 10:24:51

РЕГИСТРА. №

ДАТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

АДРЕС НА СТРОЕЖА

ДАННИ НА СТРОЕЖА

СЪСТАВИТЕЛ НА ПАСПОРТА

ЗАБЕЛЕЖКА / РС / УВЕ

1 ТИ-01 СВ 03.01.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ ж.к. Георги Бенковски ж.к. "Георги Бенковски" - "Система за видеонаблюдение на кв. "Георги Бенковски" - Четвърта категория АН ЕЛ НАДЗОР ЕООД РС-141-18.09.2019 / УВЕ-001-03.01.2020
2 87374.558.315.2 13.01.2020 П.И.П ; И.П.П. КВ. КАРГОН , УЛ. КЛОКОТНИЦА 40 "Жилищна сграда" - Пета категория със ЗП=137,00 кв.м. и РЗП=233,40 м. , ИДЕНТ. 87374.558.315.2 ТЕХ. Р-Л Кр. Трънков РС-181/21.12.2017 Г. ; УВЕ-002/13.01.2020 Г.
3 87374.510.179.1 , 2 16.01.2020 РЕТРОУЮТ - АКСАГА ООД ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , УЛ. НАРЦИС 11 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , УЛ. НАРЦИС 11, - "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В ЦЕХ ЗА МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРИСТРОЙКА" - ПЕТА КАТЕГОРИЯ, ЗП=РЗП СЪЩ. СГРАДА = 723 КВ. М. И ЗП=РЗП=ПРИСТРОЙКА =215 КВ.М. ПРЕСТАВЛЯВАЩИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ : 87374.510.197.1 , 87374.510.197.2 ПРО АКСИМ ЕООД РС-390/23.08.2006 ; ТУ/03-015/01.10.2019
4 87374.531.431.6.19 16.01.2020 Р.Т.П. УЛ. ЯНКО САКЪЗОВ 3-5 УЛ. ЯНКО САКЪЗОВ 3-5 , "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕ НА ДВЕ НИВА В ЖИЛИЩЕ НА ДВЕ НИВА" - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, ЗП първо ниво=54,20 кв.м., ЗП второ ниво=21,00 кв.м. , общо РЗП=75,20 кв.м. , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ НА ДВЕ НИВА С ИДЕНТ. 87374.531.431.6.19 СК АЛМЕКС ЕООД РС-206/28.12.2016 ; ТУ/03-008/07.06.2019
5 87374.511.485.4 29.01.2020 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , /ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА/ , УПИ XV-511,485 , КВ. 159 "ПРОМИШЛЕНА СГРАДА" - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ , РЗП=13986 КВ.М. ВМ КОНСУЛТ 2012 ООД Година на построяване 1987 г.
6 ТИ-02 Платформа 29.01.2020 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ / НАП / ЦГЧ , УЛ. КАБИЛЕ 1 "ПЛАТФОРМА ЗА ИНВАЛИДИ КЪМ СГРАДА С ИДЕНТ. 87374.537.152.4 - НАП-ЯМБОЛ" - ЗП=13,55 КВ.М. , ПЕТА КАТЕГОРИЯ МОНОЛИТ КОНСУЛТ ООД РС-160/07.10.2019 Г.
7 87374.518.106.6 ИМ ПЕТРОЛИУМ ООД УЛ. ОРМАНА 15 ГАЗОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ - ДАНЪЧЕН СКЛАД ЗА ПЪЛНЕНЕ НА БУТИЛКИ С ПРОПАН-БУТАН КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В ИМОТ С ИДЕНТ. 87374.518.106 - ПЪРВА КАТЕГОРИЯ СТРОЙ КОНСУЛТ - СТОЯНОВ ЕООД РС-077 / 19.06.2017 Г.
7 87374.518.106.6 30.01.2020 ИМ ПЕТРОЛИУМ ООД УЛ. ОРМАНА 15 ГАЗОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ - ДАНЪЧЕН СКЛАД ЗА ПЪЛНЕНЕ НА БУТИЛКИ С ПРОПАН-БУТАН КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В ИМОТ С ИДЕНТ. 87374.518.106 - ПЪРВА КАТЕГОРИЯ СТРОЙ КОНСУЛТ - СТОЯНОВ ЕООД РС-077 / 19.06.2017 Г.
8 ТИ-03 ЕЛ 04.02.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ; ОБЩИНА ЯМБОЛ ; АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТНОСТ СТАРОТО ЛЕТИЩЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН 1 КV И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА "БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ" В ПИ 87374.73.45 И ЕЛ. ТАБЛО ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ В ПИ 87374.72.21 - ТРЕТА КАТЕГОРИЯ АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС-209/16.11.2018 Г.
9 87374.550.46.4 11.02.2020 Д. К. А. УЛ. ХАН ОМУРТАГ 9 ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТ. 87374,550,15,2 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ДО 40 КВ.М. И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩАТА - тех. Ръководител - ИЛИЯН СТОЯНОВ РС-081/07.06.2016 г.
10 87374.510.221.13 2020/02/13 ВАНИНА ЕКСПОРТ АД ; С. Ф. С. УЛ. НАРЦИС 26 , ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СКЛАД -НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИ МЕТАЛНИ ДЖАНТИ" - ПЪРВИ ЕТАП - ПЕТА КАТЕГОРИЯ ; ЗП=РЗП=1023 КВ.М., СГРАДА С ИДЕНТ. 87374.510.221.13 Никола Маразов РС-022/26.02.2019 г.
11 87374.543.182.5 13.02.2020 Д. И.В. УЛ. АВРЕН 15 УЛ. АВРЕН 15 , КВ. АВРЕН , "ЖИЛИЩНА СГРАДА" СЪС ЗП=59,4 КВ.М. И РЗП=123,9 КВ.М. - ПЕТА КАТЕГОРИЯ , ИДЕНТ. 87374.543.182.5 Иван Ганчев Иванов РС-095/29.06.2016
12 ТИ-04 БС 20.02.2020 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ; СОБСТВЕНИЦИ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 5 "ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №5119 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz, 1800 МНz И 2100 МНz НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД" - ТРЕТА КАТЕГОРИЯ , ПОКРИВ НА СГРАДА С ИДЕНТ. 87374.537.107.4 ; СОБСТВЕНИЦИ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА 87374.537.107.4 СТРОЙНОРМ ЕООД РС-106/2019 ; РП №ДК-07-Я-2/27.01.2020 Г.
13 ТИ-05 В - ОЯ 24.02.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕМИНАВАЩ ПО: ПИ 87374.73.665 , 87374.69.644, 87374.69.656 - ОЯ "Уличен водопровод ф 90мм. за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на с.Кабиле /СОБСТВЕНОСТ НА ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИГН ООД/, Община Тунджа, Област Ямбол с обща държина в границите на община Ямбол - 444,00 м." - Трета категория КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Антоанета Тодорова РС-144 / 25.09.2019 Г. - ОЯ ; ДС-РС-33-00001 / 23.04.2019 г. - ОУ
14 87374.549.391.6 24.02.2020 МАРК 1 ООД УЛ. БИТОЛЯ 60 УЛ. БИТОЛЯ 60 , КВ. КАРГОН , "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА" СЪС ЗП=121, 00 КВ.М. И РЗП=251,00, ИДЕНТ. 87374. 87374.549.391.6 ПО КК НА ГР. ЯМБОЛ" - ПЕТА КАТЕГОРИЯ АН ЕЛ НАДЗОР ЕООД РС-111/06.08.2019; УВЕ- 009/24.02.2020г.
15 87374.540.13.1.2 02.03.2020 Д. Р. Д. ул."Гаврил Кръстевич" № 3 "Преустройство на подпокривно пространство със ЗП на кота 2.72=110кв.м. и преустроена площ - 87.0кв.м. - пета категория ЕТ "Анто- АБ-Антон Балтаджиев" РС-139/18.07.2011г.
16 87374.521.55 и 87374.521.55.4 02.03.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ ул."Тимок" № 3 Вътрешно преустройство на сграда с идентификатор 87374.521.55.4 - основен ремонт на отоплителна инсталация" - Четвърта категория "МОНОЛИТ КОНСУЛТ" ООД РС-135/05.09.2019г. ; УВЕ-011/02.03.2020
17 87374.531.416.9 09.03.2020 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ЯМБОЛ - ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 19" ; ОБЩИНА ЯМБОЛ УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 19 УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ БЛ. 19 , "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ЯМБОЛ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ. 19" - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ , ИДЕНТ. НА СГРАДА 87374.531.416.9 ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРГДЖИ" РС-071/30.05.2019 ; УВЕ - 012 / 09.03.2020
18 ТИ - 06 ВиК 09.03.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ УЛ. ВИДИН 15 - УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ 67 УЛ. ВИДИН 15 - УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ 67 , "СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТ. 87374.531.238" - ПЕТА КАТЕГОРИЯ РС-015/08.02.2018 ; УВЕ-013/09.03.2020
19 87374.544.29.6 09.03.2020 СТАНДАРТ-91 ЕООД ; Б. И.Б. ; К. П.Л. ; Н. С. М. ; Я. Е. Д. ; В. С. Г. ; С.Г. С. ; Ж.Г. С. ; С. С.К. ; М. Й. И. ; В. К. С. ; И. И. И.; Л. И. С.; Е. Л. Г. ; А. А. Г. ; Г. А. И.; М. П. И. ; Н. Й. С. ; Д. Д. Й. ; Й. П. Й. ; ж.к. „Зорница“ № 9 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ – СЕКЦИЯ „А“ и СЕКЦИЯ „Б“ И ДВУЕТАЖЕН ПОКРИТ ПАРКИНГ ЗА 33 ПАРКОМЕСТА“ със ЗП секция А=525.65кв.м. и РЗП секция А = 2427.67кв.м.; ЗП секция Б=380.63кв.м. и РЗП секция Б=2031.93кв.м.; ЗП паркинг=351.80кв.м. и РЗП паркинг= 833.20кв.м. – ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ НАДЗОР ИНВЕСТ ЕООД РС-060 / 22.05.2017 Г. + ЗАПОВЕДИ : ТУ/03-022 от 28.11.2017г. ; ТУ/03-004 от 29.03.2018г ; ТУ/03-008 от 02.08.2018г. ; ТУ/05-00004 от 07.09.2018г. ; ТУ/05-00002 от 28.01.2020г. и ТУ/05-00004 от 18.02.2020г.
20 87374.543.420.4.4 09.03.2020 Ж. С.Д. ; Р. С.Д. КВ. АВРЕН , УЛ. МРАМОРНО МОРЕ 56-56А КВ. АВРЕН , УЛ. МРАМОРНО МОРЕ 56-56А , "ЖИЛИЩЕ" СЪС ЗП=РЗП=42,28 КВ.М. - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ , ИДЕНТИФИКАТОР 87374.543.420.4.4 ГЕОКАДАСТЪР ООД РС-074/04.06.2019
21 ТИ-07 Ел. 12.09.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ; ЕТ ТОПЛАМ - ТОДОР ИВАНОВ ; МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА МЕСТНОСТ ЗАЙЧАРА м. Зайчара, "Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Гараж" в ПИ с идентификатор 87374.69.75" - Пета категория, L=259, 7 m АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС-153/27.09.2019 ; УВЕ -016/12.03.2020
22 ТИ-08 Ел. 18.03.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ Преминаващ по: ПИ 87374.547.9 , 87374.547.4, 87374.547.4 "Изместване на съществуваща подземна кабелна линия НН 1KV от поземлен имот с идентификатор 87374.547.69" ИНЖ. Б. ПЕТРОВ , СК "АЛМЕКС"ЕООД РС-200/10.12.2019Г. УВЕ-017/18.03.2020Г.
23 ТИ-09 ВиК 20.03.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ КВ. АВРЕН , УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 95-97 УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 95-97, " СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ ХVІ-1157, 1158, КВ. 14, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.543.333 ПО КК НА ГР. ЯМБОЛ - ПЕТА КАТЕГОРИЯ т.ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА РС-167/24.10.2016Г. УВЕ-018/20.03.2020Г.
24 87374.530.202.5 23.03.2020 И. И. И. ; Н. М. И. УЛ.."СТЕФАН КАРАДЖА" № 97 УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" № 97, "ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ГАРАЖИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕТАП НА ЗАСТРОЯВАНЕ ОТ НИСКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" - ЗП=86.36КВ.М., РЗП=180.97КВ.М. - ПЕТА КАТЕГОРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.530.202.5, С ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В НЕЯ Т.ЖАНКА МИХАЙЛОВА РС-111/01.09.2017Г. УВЕ- 019/23.03.2020Г.
25 87374.552.39.1.7 24.03.2020 И. А. Х. Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ", БЛ. 59, ВХ. А, ЕТ. 4, Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ", БЛ. 59, ВХ. А, ЕТ. 4, "ЖИЛИЩЕ НА ДВЕ НИВА" / ОТ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.552.39.1.7/ - ПЕТА КАТЕГОРИЯ СЪС ЗП=23,21КВ.М. И РЗП = 40,21КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.552.39.1.7 ПО КК НА ГР. ЯМБОЛ АДВ. СТОЯНКА ВАНГЕЛОВА РС-031/22.02.2018Г. УВЕ-020/24.03.2020Г.
26 87374.543.333.4 01.04.2020 К. Д. С.; М. П. С. УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 95-97 УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 95-97, "ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВТОРИ ЕТАП" СЪС ЗП= 61 КВ.М. И РЗП= 140КВ.М. - ПЕТА КАТЕГОРИЯ, НАНЕСЕН В КК КАТО НОВА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.543.333.4 /ЖИЛИЩНА СГРАДА -ЕДНОФАМИЛНА/ С ЕДИН САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В НЕЯ С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.543.333.4.1 / ЖИЛИЩЕ , АПАРТАМЕНТ - ТИП МЕЗОНЕТ НА ЕТ.1 И ЕТ. 2/ т.ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА РС-166/24.10.2016Г. УВЕ-021/01.04.2020Г.
27 87374.544.29.5.20; 87374.544.29.5.21; 87374.544.29.6.19; 87374.544.29.7 03.04.2020 "СТАНДАРТ-91"ЕООД; И. Б. Б. ; М. Й.И.; Е. Л. Г.; А. А. Г. Ж.К."ЗОРНИЦА" № 9 Ж.К.ЗОРНИЦА" № 9, "ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В СЕКЦИЯ "А", "Б" И ДВУЕТАЖЕН ПОКРИТ ПАРГИНГ ЗА 33 ПАРКОМЕСТА", ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТРЕТИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - СЕКЦИЯ"А" И СЕКЦИЯ "Б" И ДВУЕТАЖЕН ПОКРИТ ПАРКИНГ ЗА 33 ПАРКОМЕСТА СЪС ЗПСЕКЦИЯА=525.65КВ.М. И РЗПСЕКЦИЯ А = 2427.67КВ.М.; ЗП СЕКЦИЯ Б = 380.63КВ.М. И РЗП СЕКЦИЯ Б = 2031.93КВ.М.; ЗП ПАРКИНГ=351.80КВ.М. И РЗП ПАРКИНГ= 833.20КВ.М. - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ НАДЗОР ИНВЕСТ ЕООД, С УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ РС-060 / 22.05.2017 Г. + ЗАПОВЕДИ : ТУ/03-022 от 28.11.2017г. ; ТУ/03-004 от 29.03.2018г ; ТУ/03-008 от 02.08.2018г. ; ТУ/05-00004 от 07.09.2018г. ; ТУ/05-00002 от 28.01.2020г. и ТУ/05-00004 от 18.02.2020г.
28 87374.554.259.3 09.04.2020 Р. В. К. УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22А УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22А, ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПЕТА КАТЕГОРИЯ ЗП=138 КВ. М., РЗП=295 КВ.М. ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.553.259.3, С ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В НЕЯ С ИДЕНТИФИКАТОРИ. АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ-ТЕХН. РЪКОВОДИТЕЛ РС-134/12.09.2013 ; УВЕ-023 / 09.04.2020
29 87374.553.285.4 09.04.2020 Ц. П. Д. - П. УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 33 УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 33 , "ЖИЛИЩНА СГРАДА" - ПЕТА КАТЕГОРИЯ , СЪС ЗП=РЗП=129 КВ.М. , ИДЕНТ. 87374.553.285.4 ПРО АКСИМ ЕООД РС-078/22.06.2017 ; УВЕ-024/09.04.2020
30 ТИ-10 ЕЛ 21.04.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Ж.К. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СрН ОТ ПОДСТАНЦИЯ "ЛЪСКОВ" ДО ТП "ЛОЗЕНГРАД" - ТРЕТА КАТЕГОРИЯ АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС-168/02.10.2018 Г.
31 87374.530.197.5 , 87374.530.197.6 2020/04/22 С. В. Г. УЛ. ШИПКА 63 УЛ. ШИПКА 63 , "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ПЪРВИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ "ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" - ПЕТА КАТЕГОРИЯ , ИДЕНТ. 87374.530.197.5 , 87374.530.197.6 Ж. МИХАЙЛОВА - ТЕХ. Р-Л РС-114/06.08.2013 ; УВЕ-025/22.04.2020
32 87374.537.4.8.1 23.04.2020 С. Д. С. ; Р. А. С. УЛ. ПАРЧЕВИЧ 2, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1 "ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" ЗП=РЗП=102 М2 - ПЕТА КАТЕГОРИЯ; ИДЕНТ. 87374.537.4.8.1 АЛ. ЧАНКОВА РС-116/20.08.2020 Г; УВЕ-026/23.04.2020 Г
33 ТИ-11 ЕЛ 24.04.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ; ОБЩИНА ЯМБОЛ ул."Ормана" № 60, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ул."Ормана" № 60, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "Кабелна линия НН kV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Производствена, складова, инфраструктурна сграда" с идентификатор 87374.519.38.1 - Четвърта категория , С ОБЩА L=87,6 M АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС- 154/27.09.2019 ; УВЕ-027/27.04.2020
34 87374.532.70.1 29.04.2020 Р. Т. Р. - СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "СТАРА ПЛАНИНА" БЛ.1, ВХ.А, Б, В,Г ; ОБЩИНА ЯМБОЛ СТАРА ПЛАНИНА БЛ.1 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. СТАРА ПЛАНИНА, БЛ.1 ВХ. А, Б, В, Г СС-КОНСУЛТ ЕООД РС - 093/02.07.2019; УВЕ-028/29.04.2020
35 ТИ-12 БС 30.04.2020 А1 БЪЛГАРИЯ ЕООД ; АГРО ПОА ИНВЕСТ АД ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , "ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ JAM0011.A (MEL) С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz - 2100MHz НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД - ТРЕТА КАТЕГОРИЯ , ПИ 87374.511.399.40 МИКОМ ЕООД РС-187/07.11.2019
35 ТИ-13 ЕЛ 04.05.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД МЕСТНОСТ ОРМАНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1КW И ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗА ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.15.964 С ОБЩА L=445,5 М - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС-171/16.10.2019
36 87374.539.97.3 07.05.2020 Н. Д. К.; Д. А. К. УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55, ГАРАЖ ЗП=РЗП=30 М 2 - ПЕТА КАТЕГОРИЯ РС-236/17.09.2002
37 87374.539.42.5.40 08.05.2020 СИЛМА60 ООД УЛ. ЗОРА 10 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИД.87374.539.42.5.25 И 87374.539.42.5.26 ОТ СКЛАД И АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ЖИЛИЩЕ- ЗП=РЗП=124,17М2-ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Антоанета Тодорова РС-001/13.01.2020
38 ТИ-14 ВИК 21.05.2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО УЛ."ПРЕСЛАВ" ОТ УЛ."Д.БЛАГОЕВ" ДО УЛ."АКАЦИЯ" РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ЯМБОЛ-ВОДОПРОВОД И ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ."ПРЕСЛАВ" ОТ УЛ."Д.БЛАГОЕВ" ДО УЛ."АКАЦИЯ" "ХИДРОИНВЕСТ"ООД -ЯМБОЛ РС-079/11.05.2020
39 ТИ-14-ЕЛ 27.05.2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТП, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ПИ 87374.552.26 И ДОСТИГА ДО НОВОЕЛ ЗАХРАНЖАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН 1 KW И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТ. 87374.552.76 АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД РС-110/01.08.2019
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай