одобрен

информация за прекратените ППС по категория в периода от 01.01.2020 до 30.06.2020

Уникален идентификатор:  fb5f3c98-581e-4013-936a-17542eca6038

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 09:58:57
  • Създаден от: kravelichkov
  • Последна промяна: 2020-07-01 09:58:57

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2020-30.06.2020

Категория брой
L1Е 205
L2Е 6
L3Е 501
L4Е 3
L5Е 3
L6Е 1
L7Е 27
L1Е-В 2
L2Е-Р 1
L3Е-А1 23
L3Е-А1Е 4
L3Е-А1Т 1
L3Е-А2 20
L3Е-А2Е 3
L3Е-А2Т 1
L3Е-А3 21
L3Е-А3Е 3
L3Е-А3Т 1
L5Е-А 1
L7Е-В1 1
L7Е-СР 1
L1 200
L2 3
L3 466
L4 2
M1 105249
M2 414
M3 826
N1 9449
N2 1817
N3 5169
O1 155
O2 519
O3 33
O4 1302
T 517
OT1 4
OT2 1
OT3 39
OT4 7
Без категория 4123
Общо 131124