одобрен

Обем на вторичния пазар на ДЦК за периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  fba67e10-1639-44ea-8c5a-251331180d3c

МФ ДЦК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-04 10:30:26
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-05-04 10:30:26

Период

Обем

01.01.2020-30.04.2020 5808202673.19