Набор от данни:  Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  fbc7d626-7aa1-402b-b003-fb487ce0802e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 17:15:44
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-03-29 17:15:44

СПИСЪК НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

№ по ред име на язовира име на река населено място община поземлен имот №
поречие АОС №/година
1 2 3 4 5 6
1. Микроязовир "Шейново"/1/ местност "Каваклъка" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.118.473
АОС № 125/2011 г.
2. Микроязовир "Шейново"/2/ парк за "Отдих и култура" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.501.190
АОС № 98/2011 г.
3. Микроязовир "Шейново"/3/ местност "Каваклъка" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.121.333
АОС № 96/2011 г.
4. Микроязовир "Шейново"/4/ местност "Чобан чаир" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.70.406
АОС № 99/2011 г.
5. Микроязовир "Шейново"/5/ местност "Голяма варовита" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.1.147
АОС № 100/2011 г.
6. Микроязовир "Синята река" река "Синята река" с. Средногорово Казанлък ПИ № 001042
АОС № 207/2013 г.
7. Микроязовир "Новите лозя" местност "Новите лозя" с. Средногорово Казанлък ПИ № 000042
АОС № 319/2000 г.
8. Микроязовир "Стублата" местност "Стублата" с. Голямо Дряново Казанлък ПИ № 000220
АОС № 318/2000 г.
9. Микроязовир "Бончово кладенче-гр. Крън - ЮГ" местност "Бончово кладенче"-юг гр. Крън Казанлък ПИ № 000007
АОС № 313/2000 г.
10. Микроязовир "Крън 2" гр. Крън Казанлък ПИ № 000005
АОС № 422/2001 г.
11. Микроязовир "Крън 3" гр. Крън Казанлък ПИ № 000008
АОС № 423/2001 г.
12. Микроязовир "Крън 4" до танковия път гр. Крън Казанлък ПИ № 000009
АОС № 424/2001 г.
13. Микроязовир "Хаджи Димитрово"/1/ местност "Сарал бахча" с. Хаджи Димитрово Казанлък ПИ № 000026
АОС № 325/2000 г.
14. Микроязовир "Хаджи Димитрово"/2/ местност "Сарал бахча" с. Хаджи Димитрово Казанлък ПИ № 000027
АОС № 326/2000 г.
15. Микроязовир "Хаджи Димитрово"/3/ местност "Под корията" с. Хаджи Димитрово Казанлък ПИ № 000028
АОС № 327/2000 г.
16. Микроязовир "Енина"/1/ местност "Студен кладенец" с. Енина Казанлък ПИ с идентификатор 27499.196.19
АОС № 106/2011 г.
17. Микроязовир "Енина"/2/ местност "Студен кладенец" с. Енина Казанлък ПИ с идентификатор 27499.196.20
АОС № 107/2011 г.
18. Микроязовир "Енина"/3/ местност "Студен кладенец" с. Енина Казанлък ПИ с идентификатор 27499.163.21
АОС № 108/2011 г.
19. Микроязовир "Копринка" с. Копринка Казанлък ПИ № 000189
АОС № 418/2001 г.
20. Микроязовир "Дунавци"/2/ с. Дунавци Казанлък ПИ № 000017
АОС № 420/2001 г.
21. Микроязовир "Дунавци"/3/ с. Дунавци Казанлък ПИ № 000016
АОС № 421/2001 г.
22. Микроязовир "Ясеново" с. Ясеново Казанлък ПИ № 000010
АОС № 425/2001 г.
23. Микроязовир "Шейново"/6/ местност "Чобан чаир" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.77.404
АОС № 416/2001 г.
24. Микроязовир "Шейново"/7/ местност "Червената земя" с. Шейново Казанлък ПИ с идентификатор 83106.45.216
АОС № 417/2001 г.
25. Микроязовир "Дунавци"/1/ с. Дунавци Казанлък ПИ № 000015
АОС № 419/2001 г.
26. Микроязовир "Крън"-север местност "Бончово кладенче"-север гр. Крън Казанлък ПИ № 000006
АОС № 314/2000 г.
27. Микроязовир "Шишманец" гр. Шипка Казанлък ПИ № 000310
АОС № 315/2000 г.
28. Микроязовир "Казанлък" местност "Мутафчийска чешма" гр. Казанлък Казанлък ПИ № 35167.48.101
АОС № 426/2001 г.
Изготвил:
инж. Петьо Бакоев, ст. експерт ВКМС Петьо Бакоев, оператор на яз. стени