одобрен

Обучени по програма "Електронно управление и информационна сигурност"

Уникален идентификатор:  fbe21e63-36f9-4974-a4e9-d3f67fcd89bd

Описание:

Обучени по програма "Електронно управление и информационна сигурност"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:25:02
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:41:51
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - Е-1 - Електронно управление 68 67 53 3
2017 - Е-2 - Оперативна съвместимост и информационна сигурност 235 227 143 8
2017 - Е-3 - Киберсигурността на България като член на НАТО и ЕС 15 14 13 2
2017 - Е-4 - Компютърни атаки в организационната инфраструктура 83 83 79 5
2017 - Е-5 - Електронен документ и електронен подпис 120 110 101 8
2017 - Е-6 - Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление 56 54 44 2
2017 - Е-7 - Анализ и визуализация на данни 71 71 70 5
2017 - Е-8 - Управление на ИКТ проекти 41 39 35 3