одобрен

Регистър на озеленените площи

Уникален идентификатор:  fbe4010d-3933-4bc4-b1f8-8c3ce2398190

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:54:07
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:54:07