одобрен

XML Schema за структурата на файловетеXML

Уникален идентификатор:  fc612b53-d195-42fe-b7f6-9c20632e0fe4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-10 11:54:23
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 13:19:08
  • Последно променил: zasenova