одобрен

Сборен отчет за касово изпълнение

Уникален идентификатор:  fc7da21d-e943-4d74-9fa8-d594add4e7dd

Описание:

Сборен отчет за касово изпълнение

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-17 14:22:32
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-17 14:22:32