одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.02.2017

Уникален идентификатор:  fca9685c-6c4f-4b37-8258-58e7d0ad84dd

здравеопазване лекарства реимбурсация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-02-03 12:33:49
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:09:52
  • Последно променил: migrate_data
