одобрен

SEBRA-MF-2019-04-01

Уникален идентификатор:  fcbae473-37eb-4e49-8a95-695827357fcf

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:25:06
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:25:06

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 01.04.2019 - 01.04.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 84 57444.27
88 xxxx Средства на разпореждане 12 9698.47
Общо:  96 67142.74
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 01.04.2019 - 01.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 38 19117.65
88 xxxx Средства на разпореждане 12 9698.47
Общо:  50 28816.12
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 01.04.2019 - 01.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 46 38326.62
Общо:  46 38326.62