одобрен

SEBRA_05.06.19

Уникален идентификатор:  fcfadced-45fe-43c6-9bf9-cc752d7670c8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-06 14:21:09
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-06 14:21:09

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 8125.89
10 xxxx Издръжка 120 39283.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 2382.62
88 xxxx Средства на разпореждане 14 152609.32
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 9779.15
Общо: 148 222180.01
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 9779.15
Общо: 6 19779.15
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 30
Общо: 1 30
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1195.07
Общо: 7 1195.07
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3400
10 xxxx Издръжка 5 2193.88
Общо: 6 5593.88
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2646.8
Общо: 9 2646.8
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1611.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1032
Общо: 5 2643.45
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 328.8
Общо: 2 328.8
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 588
Общо: 2 588
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1200.9
Общо: 1 1200.9
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3731.33
Общо: 10 3731.33
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1855.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 675.31
Общо: 11 2531.22
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 998.32
Общо: 4 998.32
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2287.96
Общо: 8 2287.96
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 7 3754.4
Общо: 8 4054.4
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 733.58
Общо: 3 733.58
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 295.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 675.31
Общо: 2 971.11
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 992.89
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо: 2 2992.89
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2343.57
Общо: 9 2343.57
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1339.75
Общо: 6 1339.75
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 525.68
Общо: 4 525.68
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1868.22
Общо: 1 1868.22
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3433
10 xxxx Издръжка 8 1750.6
Общо: 10 5183.6
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 729.07
Общо: 1 729.07
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 456.76
88 xxxx Средства на разпореждане 14 152609.32
Общо: 17 153066.08
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2621.73
Общо: 6 2621.73
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 47.23
Общо: 2 47.23
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1982.07
Общо: 4 1982.07
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 166.15
Общо: 1 166.15
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )