одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.

Уникален идентификатор:  fd2b6153-fbc8-4d4a-9bd5-1a0b07446441

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.в община Маджарово.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-15 10:07:57
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 10:07:57