одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2016/2017 година - втори семестър

Уникален идентификатор:  fd3cfc07-254a-4db8-a9ca-ec763b7ea2c3

Описание:

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2016/2017 година - втори семестър

csv

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-23 11:21:02
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:07:15
  • Последно променил: migrate_data

Висше училище

Код на ПН

Професионално направление

Студенти

Докторанти

Общ брой

Аграрен университет - Пловдив 307 Администрация и управление 61 1 62
Аграрен университет - Пловдив 308 Икономика 413 5 418
Аграрен университет - Пловдив 309 Туризъм 230 0 230
Аграрен университет - Пловдив 402 Химически науки 0 1 1
Аграрен университет - Пловдив 404 Науки за земята 237 6 243
Аграрен университет - Пловдив 501 Машинно инженерство 0 1 1
Аграрен университет - Пловдив 513 Общо инженерство 126 4 130
Аграрен университет - Пловдив 601 Растениевъдство 1051 8 1059
Аграрен университет - Пловдив 602 Растителна защита 562 5 567
Аграрен университет - Пловдив 603 Животновъдство 237 4 241
Аграрен университет - Пловдив 1218 Механизация и електрификация на селското стопанство 0 1 1
Аграрен университет - Пловдив 1222 Екология и опазване на околната среда 0 2 2
Аграрен университет - Пловдив 1401 Агрономия 0 5 5
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 103 Педагогика на обучението по ... 126 2 128
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 801 Теория на изкуствата 24 0 24
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 802 Изобразително изкуство 169 0 169
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 803 Музикално и танцово изкуство 383 31 414
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 302 Психология 0 2 2
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 306 Право 0 6 6
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 307 Администрация и управление 172 0 172
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 180 3 183
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 901 Национална сигурност 880 5 885
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 1219 Други технически науки 0 4 4
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 1502 Икономика, организация и управления 0 5 5
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 1505 Право 0 5 5
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 1506 Психология 0 1 1
Американски университет в България - Благоевград 0 Неразпределени по специалности 523 0 523
Американски университет в България - Благоевград 202 История и археология 2 0 2
Американски университет в България - Благоевград 303 Политически науки 66 0 66
Американски университет в България - Благоевград 305 Обществени комуникации и информационни науки 79 0 79
Американски университет в България - Благоевград 307 Администрация и управление 186 0 186
Американски университет в България - Благоевград 308 Икономика 89 0 89
Американски университет в България - Благоевград 405 Математика 28 0 28
Американски университет в България - Благоевград 406 Информатика и компютърни науки 99 0 99
Бургаски свободен университет 102 Педагогика 122 0 122
Бургаски свободен университет 302 Психология 226 0 226
Бургаски свободен университет 304 Социални дейности 54 1 55
Бургаски свободен университет 305 Обществени комуникации и информационни науки 95 0 95
Бургаски свободен университет 306 Право 402 5 407
Бургаски свободен университет 307 Администрация и управление 102 0 102
Бургаски свободен университет 308 Икономика 280 5 285
Бургаски свободен университет 406 Информатика и компютърни науки 173 5 178
Бургаски свободен университет 502 Електротехника, електроника и автоматика 154 0 154
Бургаски свободен университет 503 Комуникационна и компютърна техника 146 0 146
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 302 Психология 388 35 423
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 303 Политически науки 80 7 87
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 306 Право 867 15 882
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 307 Администрация и управление 1041 25 1066
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 308 Икономика 362 26 388
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 406 Информатика и компютърни науки 261 0 261
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 502 Електротехника, електроника и автоматика 0 2 2
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 507 Архитектура, строителство и геодезия 961 14 975
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 802 Изобразително изкуство 46 0 46
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 803 Музикално и танцово изкуство 79 4 83
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 901 Национална сигурност 1139 5 1144
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 101 Теория и управление на образованието 31 0 31
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 102 Педагогика 2119 21 2140
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 103 Педагогика на обучението по ... 866 48 914
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 201 Филология 909 39 948
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 202 История и археология 190 46 236
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 203 Философия 142 6 148
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 204 Религия и теология 61 20 81
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 301 Социология, антропология и науки за културата 142 5 147
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 302 Психология 682 34 716
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 303 Политически науки 174 11 185
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 304 Социални дейности 203 0 203
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 305 Обществени комуникации и информационни науки 217 0 217
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 306 Право 1000 22 1022
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 307 Администрация и управление 740 3 743
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 308 Икономика 1129 0 1129
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 309 Туризъм 245 0 245
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 404 Науки за земята 83 4 87
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 406 Информатика и компютърни науки 309 13 322
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 802 Изобразително изкуство 190 28 218
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 901 Национална сигурност 12 0 12
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 302 Психология 0 1 1
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 307 Администрация и управление 212 3 215
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 2241 26 2267
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 901 Национална сигурност 0 1 1
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 902 Военно дело 91 1 92
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 777 16 793
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1102 Механика 0 2 2
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1215 Строителство 0 9 9
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 308 Икономика 274 18 292
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 501 Машинно инженерство 316 10 326
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 502 Електротехника, електроника и автоматика 151 8 159
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 503 Комуникационна и компютърна техника 120 3 123
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 248 1 249
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 135 13 148
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 513 Общо инженерство 126 0 126
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 307 Администрация и управление 2326 0 2326
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 308 Икономика 1710 0 1710
Висше училище по застраховане и финанси - София 308 Икономика 800 15 815
Висше училище по мениджмънт 307 Администрация и управление 154 0 154
Висше училище по мениджмънт 308 Икономика 172 0 172
Висше училище по мениджмънт 309 Туризъм 85 0 85
Висше училище по мениджмънт 406 Информатика и компютърни науки 18 0 18
Висше училище по сигурност и икономика 307 Администрация и управление 493 0 493
Висше училище по сигурност и икономика 308 Икономика 672 0 672
Висше училище по сигурност и икономика 901 Национална сигурност 666 0 666
Висше училище по телекомуникации и пощи 307 Администрация и управление 237 0 237
Висше училище по телекомуникации и пощи 503 Комуникационна и компютърна техника 566 0 566
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 202 История и археология 0 1 1
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 302 Психология 0 1 1
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 503 Комуникационна и компютърна техника 0 2 2
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 901 Национална сигурност 247 38 285
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 902 Военно дело 81 6 87
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 1221 Автоматика, изчислителна техника и системи за управление 0 1 1
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 1502 Икономика, организация и управления 0 2 2
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 1512 Военни науки 0 14 14
Европейски политехнически университет - Перник 406 Информатика и компютърни науки 13 0 13
Европейски политехнически университет - Перник 507 Архитектура, строителство и геодезия 14 0 14
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт 307 Администрация и управление 404 0 404
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт 308 Икономика 276 0 276
Икономически университет - Варна 306 Право 0 9 9
Икономически университет - Варна 307 Администрация и управление 673 8 681
Икономически университет - Варна 308 Икономика 6209 70 6279
Икономически университет - Варна 309 Туризъм 1244 20 1264
Икономически университет - Варна 406 Информатика и компютърни науки 426 3 429
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 308 Икономика 601 0 601
Колеж по туризъм - Благоевград 307 Администрация и управление 284 0 284
Колеж по туризъм - Благоевград 309 Туризъм 159 0 159
Лесотехнически университет - София 307 Администрация и управление 107 11 118
Лесотехнически университет - София 404 Науки за земята 83 3 86
Лесотехнически университет - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 0 2 2
Лесотехнически университет - София 513 Общо инженерство 176 6 182
Лесотехнически университет - София 601 Растениевъдство 162 5 167
Лесотехнически университет - София 602 Растителна защита 111 2 113
Лесотехнически университет - София 603 Животновъдство 0 1 1
Лесотехнически университет - София 604 Ветеринарна медицина 450 3 453
Лесотехнически университет - София 605 Горско стопанство 973 18 991
Медицински университет - Плевен 304 Социални дейности 39 0 39
Медицински университет - Плевен 402 Химически науки 0 4 4
Медицински университет - Плевен 403 Биологически науки 0 2 2
Медицински университет - Плевен 701 Медицина 1402 49 1451
Медицински университет - Плевен 703 Фармация 29 0 29
Медицински университет - Плевен 704 Обществено здраве 285 1 286
Медицински университет - Плевен 705 Здравни грижи 478 0 478
Медицински университет - Пловдив 701 Медицина 1933 90 2023
Медицински университет - Пловдив 702 Стоматология 993 14 1007
Медицински университет - Пловдив 703 Фармация 526 0 526
Медицински университет - Пловдив 704 Обществено здраве 328 0 328
Медицински университет - Пловдив 705 Здравни грижи 970 0 970
Медицински университет - София 401 Физически науки 0 2 2
Медицински университет - София 402 Химически науки 0 2 2
Медицински университет - София 403 Биологически науки 0 24 24
Медицински университет - София 701 Медицина 3331 184 3515
Медицински университет - София 702 Стоматология 1233 23 1256
Медицински университет - София 703 Фармация 968 21 989
Медицински университет - София 704 Обществено здраве 769 67 836
Медицински университет - София 705 Здравни грижи 2010 0 2010
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 302 Психология 0 4 4
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 308 Икономика 0 6 6
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 402 Химически науки 0 2 2
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 403 Биологически науки 0 11 11
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 701 Медицина 1755 106 1861
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 702 Стоматология 499 32 531
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 703 Фармация 303 5 308
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 704 Обществено здраве 185 7 192
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 705 Здравни грижи 956 0 956
Международно висше бизнес училище - Ботевград 307 Администрация и управление 1610 3 1613
Международно висше бизнес училище - Ботевград 308 Икономика 1204 5 1209
Международно висше бизнес училище - Ботевград 309 Туризъм 255 1 256
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 307 Администрация и управление 0 1 1
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 404 Науки за земята 170 18 188
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 501 Машинно инженерство 88 0 88
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 502 Електротехника, електроника и автоматика 358 5 363
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 386 7 393
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 508 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми 816 25 841
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 511 Биотехнологии 73 0 73
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 513 Общо инженерство 332 0 332
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 307 Администрация и управление 393 7 400
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 502 Електротехника, електроника и автоматика 249 4 253
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 503 Комуникационна и компютърна техника 363 7 370
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 122 1 123
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 513 Общо инженерство 332 2 334
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 901 Национална сигурност 689 5 694
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 902 Военно дело 612 7 619
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 804 Театрално и филмово изкуство 533 30 563
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 103 Педагогика на обучението по ... 25 0 25
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 803 Музикално и танцово изкуство 576 55 631
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 103 Педагогика на обучението по ... 766 9 775
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 704 Обществено здраве 400 16 416
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 705 Здравни грижи 44 5 49
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 706 Спорт 1965 110 2075
Национална художествена академия - София 802 Изобразително изкуство 793 67 860
Национална художествена академия - София 1508 Култура и изкуство 0 1 1
Нов български университет - София 201 Филология 181 1 182
Нов български университет - София 202 История и археология 62 5 67
Нов български университет - София 203 Философия 5 5 10
Нов български университет - София 301 Социология, антропология и науки за културата 19 2 21
Нов български университет - София 302 Психология 504 2 506
Нов български университет - София 303 Политически науки 189 6 195
Нов български университет - София 304 Социални дейности 26 0 26
Нов български университет - София 305 Обществени комуникации и информационни науки 309 0 309
Нов български университет - София 306 Право 778 3 781
Нов български университет - София 307 Администрация и управление 860 4 864
Нов български университет - София 308 Икономика 773 0 773
Нов български университет - София 309 Туризъм 433 0 433
Нов български университет - София 403 Биологически науки 35 0 35
Нов български университет - София 404 Науки за земята 55 0 55
Нов български университет - София 406 Информатика и компютърни науки 872 4 876
Нов български университет - София 503 Комуникационна и компютърна техника 117 2 119
Нов български университет - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 154 4 158
Нов български университет - София 704 Обществено здраве 56 0 56
Нов български университет - София 801 Теория на изкуствата 37 4 41
Нов български университет - София 802 Изобразително изкуство 457 5 462
Нов български университет - София 803 Музикално и танцово изкуство 187 3 190
Нов български университет - София 804 Театрално и филмово изкуство 1342 3 1345
Нов български университет - София 901 Национална сигурност 285 4 289
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 101 Теория и управление на образованието 55 9 64
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 102 Педагогика 2425 9 2434
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 103 Педагогика на обучението по ... 1544 38 1582
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 201 Филология 1768 28 1796
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 202 История и археология 188 0 188
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 203 Философия 57 0 57
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 204 Религия и теология 65 0 65
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 301 Социология, антропология и науки за културата 263 30 293
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 302 Психология 871 9 880
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 303 Политически науки 174 0 174
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 304 Социални дейности 170 0 170
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 306 Право 1057 19 1076
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 307 Администрация и управление 1052 1 1053
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 308 Икономика 1835 4 1839
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 309 Туризъм 252 0 252
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 401 Физически науки 277 3 280
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 402 Химически науки 336 10 346
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 403 Биологически науки 1012 23 1035
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 405 Математика 51 10 61
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 406 Информатика и компютърни науки 1833 41 1874
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 501 Машинно инженерство 74 0 74
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 502 Електротехника, електроника и автоматика 20 0 20
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 503 Комуникационна и компютърна техника 143 0 143
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 504 Енергетика 9 0 9
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 803 Музикално и танцово изкуство 85 4 89
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 804 Театрално и филмово изкуство 53 0 53
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1101 Математика 0 7 7
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1103 Физика 0 1 1
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1105 Химия 0 2 2
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1106 Биология 0 2 2
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1504 Филология 0 5 5
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1505 Право 0 8 8
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1506 Психология 0 2 2
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1507 Педагогика 0 5 5
Русенски университет "Ангел Кънчев" 102 Педагогика 728 4 732
Русенски университет "Ангел Кънчев" 103 Педагогика на обучението по ... 241 0 241
Русенски университет "Ангел Кънчев" 201 Филология 0 10 10
Русенски университет "Ангел Кънчев" 202 История и археология 0 2 2
Русенски университет "Ангел Кънчев" 303 Политически науки 107 7 114
Русенски университет "Ангел Кънчев" 304 Социални дейности 149 0 149
Русенски университет "Ангел Кънчев" 306 Право 660 10 670
Русенски университет "Ангел Кънчев" 307 Администрация и управление 419 4 423
Русенски университет "Ангел Кънчев" 308 Икономика 369 13 382
Русенски университет "Ангел Кънчев" 405 Математика 44 2 46
Русенски университет "Ангел Кънчев" 406 Информатика и компютърни науки 263 6 269
Русенски университет "Ангел Кънчев" 501 Машинно инженерство 570 35 605
Русенски университет "Ангел Кънчев" 502 Електротехника, електроника и автоматика 590 14 604
Русенски университет "Ангел Кънчев" 503 Комуникационна и компютърна техника 617 16 633
Русенски университет "Ангел Кънчев" 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 744 20 764
Русенски университет "Ангел Кънчев" 506 Материали и материалознание 24 0 24
Русенски университет "Ангел Кънчев" 507 Архитектура, строителство и геодезия 63 0 63
Русенски университет "Ангел Кънчев" 510 Химични технологии 92 0 92
Русенски университет "Ангел Кънчев" 511 Биотехнологии 76 0 76
Русенски университет "Ангел Кънчев" 512 Хранителни технологии 101 0 101
Русенски университет "Ангел Кънчев" 513 Общо инженерство 678 4 682
Русенски университет "Ангел Кънчев" 601 Растениевъдство 56 0 56
Русенски университет "Ангел Кънчев" 704 Обществено здраве 282 0 282
Русенски университет "Ангел Кънчев" 705 Здравни грижи 265 0 265
Русенски университет "Ангел Кънчев" 901 Национална сигурност 46 0 46
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 101 Теория и управление на образованието 0 2 2
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 102 Педагогика 2325 94 2419
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 103 Педагогика на обучението по ... 752 61 813
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 201 Филология 2405 110 2515
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 202 История и археология 667 79 746
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 203 Философия 371 87 458
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 204 Религия и теология 270 28 298
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 301 Социология, антропология и науки за културата 643 45 688
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 302 Психология 518 57 575
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 303 Политически науки 895 62 957
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 304 Социални дейности 381 8 389
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 305 Обществени комуникации и информационни науки 1368 100 1468
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 306 Право 2064 42 2106
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 307 Администрация и управление 894 13 907
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 308 Икономика 313 35 348
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 309 Туризъм 243 0 243
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 401 Физически науки 367 47 414
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 402 Химически науки 230 31 261
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 403 Биологически науки 795 42 837
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 404 Науки за земята 487 49 536
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 405 Математика 156 17 173
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 406 Информатика и компютърни науки 1656 29 1685
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 502 Електротехника, електроника и автоматика 0 1 1
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 503 Комуникационна и компютърна техника 18 0 18
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 511 Биотехнологии 206 4 210
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 701 Медицина 656 5 661
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 703 Фармация 303 0 303
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 704 Обществено здраве 66 0 66
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 705 Здравни грижи 73 0 73
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 307 Администрация и управление 875 12 887
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 308 Икономика 6518 106 6624
Театрален колеж "Любен Гройс" - София 804 Театрално и филмово изкуство 46 0 46
Технически университет - Варна 304 Социални дейности 273 4 277
Технически университет - Варна 501 Машинно инженерство 241 14 255
Технически университет - Варна 502 Електротехника, електроника и автоматика 519 19 538
Технически университет - Варна 503 Комуникационна и компютърна техника 1302 11 1313
Технически университет - Варна 504 Енергетика 405 7 412
Технически университет - Варна 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 1121 22 1143
Технически университет - Варна 513 Общо инженерство 672 2 674
Технически университет - Варна 601 Растениевъдство 216 0 216
Технически университет - Варна 1204 Електротехника 0 1 1
Технически университет - Варна 1221 Автоматика, изчислителна техника и системи за управление 0 3 3
Технически университет - Варна 1502 Икономика, организация и управления 0 3 3
Технически университет - Габрово 304 Социални дейности 131 0 131
Технически университет - Габрово 307 Администрация и управление 370 0 370
Технически университет - Габрово 308 Икономика 154 0 154
Технически университет - Габрово 501 Машинно инженерство 834 23 857
Технически университет - Габрово 502 Електротехника, електроника и автоматика 708 13 721
Технически университет - Габрово 503 Комуникационна и компютърна техника 515 10 525
Технически университет - Габрово 506 Материали и материалознание 119 3 122
Технически университет - Габрово 513 Общо инженерство 424 2 426
Технически университет - София 0 Неразпределени по специалности 8 0 8
Технически университет - София 102 Педагогика 5 11 16
Технически университет - София 307 Администрация и управление 417 35 452
Технически университет - София 405 Математика 102 5 107
Технически университет - София 406 Информатика и компютърни науки 0 4 4
Технически университет - София 501 Машинно инженерство 1339 75 1414
Технически университет - София 502 Електротехника, електроника и автоматика 2234 102 2336
Технически университет - София 503 Комуникационна и компютърна техника 2358 122 2480
Технически университет - София 504 Енергетика 610 19 629
Технически университет - София 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 639 22 661
Технически университет - София 512 Хранителни технологии 25 0 25
Технически университет - София 513 Общо инженерство 1471 23 1494
Технически университет - София 1102 Механика 0 1 1
Технически университет - София 1201 Машиностроене и машинознание 0 6 6
Технически университет - София 1202 Авиационна и космична техника 0 2 2
Технически университет - София 1206 Енергетика 0 1 1
Технически университет - София 1220 Електроника и електронна техника 0 1 1
Технически университет - София 1221 Автоматика, изчислителна техника и системи за управление 0 7 7
Тракийски университет - Стара Загора 102 Педагогика 1015 11 1026
Тракийски университет - Стара Загора 103 Педагогика на обучението по ... 17 0 17
Тракийски университет - Стара Загора 302 Психология 0 3 3
Тракийски университет - Стара Загора 304 Социални дейности 179 5 184
Тракийски университет - Стара Загора 307 Администрация и управление 0 2 2
Тракийски университет - Стара Загора 308 Икономика 693 7 700
Тракийски университет - Стара Загора 403 Биологически науки 195 7 202
Тракийски университет - Стара Загора 501 Машинно инженерство 277 0 277
Тракийски университет - Стара Загора 502 Електротехника, електроника и автоматика 285 0 285
Тракийски университет - Стара Загора 504 Енергетика 111 0 111
Тракийски университет - Стара Загора 512 Хранителни технологии 125 2 127
Тракийски университет - Стара Загора 513 Общо инженерство 97 0 97
Тракийски университет - Стара Загора 601 Растениевъдство 274 0 274
Тракийски университет - Стара Загора 603 Животновъдство 373 3 376
Тракийски университет - Стара Загора 604 Ветеринарна медицина 773 4 777
Тракийски университет - Стара Загора 701 Медицина 562 41 603
Тракийски университет - Стара Загора 704 Обществено здраве 110 5 115
Тракийски университет - Стара Загора 705 Здравни грижи 774 0 774
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 102 Педагогика 437 0 437
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 103 Педагогика на обучението по ... 105 0 105
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 201 Филология 114 0 114
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 307 Администрация и управление 146 3 149
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 308 Икономика 206 0 206
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 309 Туризъм 691 0 691
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 402 Химически науки 135 0 135
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 501 Машинно инженерство 7 0 7
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 502 Електротехника, електроника и автоматика 194 0 194
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 503 Комуникационна и компютърна техника 267 7 274
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 505 Транспорт, корабоплаване и авиация 88 0 88
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 506 Материали и материалознание 20 0 20
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 510 Химични технологии 151 13 164
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 511 Биотехнологии 85 3 88
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 513 Общо инженерство 230 0 230
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 704 Обществено здраве 122 0 122
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 705 Здравни грижи 212 0 212
Университет за национално и световно стопанство - София 202 История и археология 0 3 3
Университет за национално и световно стопанство - София 301 Социология, антропология и науки за културата 166 6 172
Университет за национално и световно стопанство - София 303 Политически науки 669 22 691
Университет за национално и световно стопанство - София 305 Обществени комуникации и информационни науки 440 16 456
Университет за национално и световно стопанство - София 306 Право 1200 33 1233
Университет за национално и световно стопанство - София 307 Администрация и управление 2607 27 2634
Университет за национално и световно стопанство - София 308 Икономика 13422 259 13681
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 507 Архитектура, строителство и геодезия 2744 108 2852
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 305 Обществени комуникации и информационни науки 1452 133 1585
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 406 Информатика и компютърни науки 971 32 1003
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 901 Национална сигурност 626 30 656
Университет по хранителни технологии - Пловдив 308 Икономика 230 6 236
Университет по хранителни технологии - Пловдив 309 Туризъм 459 0 459
Университет по хранителни технологии - Пловдив 402 Химически науки 0 7 7
Университет по хранителни технологии - Пловдив 501 Машинно инженерство 98 3 101
Университет по хранителни технологии - Пловдив 502 Електротехника, електроника и автоматика 124 4 128
Университет по хранителни технологии - Пловдив 503 Комуникационна и компютърна техника 186 2 188
Университет по хранителни технологии - Пловдив 504 Енергетика 149 1 150
Университет по хранителни технологии - Пловдив 511 Биотехнологии 83 4 87
Университет по хранителни технологии - Пловдив 512 Хранителни технологии 1240 8 1248
Университет по хранителни технологии - Пловдив 513 Общо инженерство 75 0 75
Университет по хранителни технологии - Пловдив 1206 Енергетика 0 1 1
Университет по хранителни технологии - Пловдив 1211 Технологии на продоволствените продукти 0 8 8
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 103 Педагогика на обучението по ... 0 2 2
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 307 Администрация и управление 12 0 12
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 308 Икономика 0 11 11
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 401 Физически науки 0 5 5
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 402 Химически науки 0 14 14
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 405 Математика 0 1 1
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 406 Информатика и компютърни науки 0 6 6
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 501 Машинно инженерство 0 3 3
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 502 Електротехника, електроника и автоматика 179 12 191
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 504 Енергетика 0 1 1
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 506 Материали и материалознание 66 2 68
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 509 Металургия 207 15 222
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 510 Химични технологии 690 39 729
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 511 Биотехнологии 209 1 210
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 513 Общо инженерство 305 5 310
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 703 Фармация 0 1 1
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 101 Теория и управление на образованието 19 4 23
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 102 Педагогика 1663 27 1690
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 103 Педагогика на обучението по ... 717 27 744
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 201 Филология 508 18 526
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 202 История и археология 98 14 112
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 204 Религия и теология 36 1 37
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 304 Социални дейности 389 2 391
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 305 Обществени комуникации и информационни науки 135 3 138
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 308 Икономика 231 0 231
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 309 Туризъм 231 0 231
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 401 Физически науки 75 3 78
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 402 Химически науки 72 2 74
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 403 Биологически науки 126 4 130
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 404 Науки за земята 21 0 21
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 405 Математика 21 6 27
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 406 Информатика и компютърни науки 309 6 315
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 503 Комуникационна и компютърна техника 142 12 154
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 507 Архитектура, строителство и геодезия 109 4 113
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 513 Общо инженерство 174 0 174
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 602 Растителна защита 192 0 192
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 901 Национална сигурност 101 11 112
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 101 Теория и управление на образованието 39 3 42
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 102 Педагогика 1186 28 1214
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 103 Педагогика на обучението по ... 488 29 517
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 201 Филология 541 27 568
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 202 История и археология 70 9 79
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 203 Философия 130 11 141
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 301 Социология, антропология и науки за културата 308 20 328
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 302 Психология 469 43 512
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 303 Политически науки 264 10 274
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 304 Социални дейности 217 8 225
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 305 Обществени комуникации и информационни науки 221 6 227
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 306 Право 1096 22 1118
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 307 Администрация и управление 863 18 881
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 308 Икономика 1071 18 1089
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 309 Туризъм 331 10 341
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 401 Физически науки 34 0 34
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 402 Химически науки 93 5 98
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 404 Науки за земята 167 11 178
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 405 Математика 8 3 11
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 406 Информатика и компютърни науки 157 6 163
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 501 Машинно инженерство 50 0 50
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 502 Електротехника, електроника и автоматика 42 0 42
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 503 Комуникационна и компютърна техника 295 4 299
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 704 Обществено здраве 220 9 229
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 705 Здравни грижи 49 0 49
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 706 Спорт 95 0 95
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 802 Изобразително изкуство 40 0 40
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 803 Музикално и танцово изкуство 103 12 115
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 804 Театрално и филмово изкуство 136 14 150
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 901 Национална сигурност 129 0 129
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1503 История 0 1 1
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1504 Филология 0 2 2
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1507 Педагогика 0 3 3
Всичко: 206096 5592 211688