одобрен

SEBRA-MF-2017-04-07

Уникален идентификатор:  fdd59ce6-8609-4f49-a5b2-ad00b82072bb

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-04-19 11:31:51
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 15:54:06
  • Последно променил: migrate_data

"ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)"

Период: 07.04.2017 - 07.04.2017

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 132 291427.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1078.45
10 xxxx Издръжка 172 270064.47
Общо:  311 562570.86
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55 57732.87
Общо:  55 57732.87
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1340.73
Общо:  9 1340.73
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 82366
10 xxxx Издръжка 93 206549.25
Общо:  98 288915.25
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2768.49
Общо:  5 2768.49
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 64 59370
Общо:  64 59370
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 07.04.2017 - 07.04.2017
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72 151329.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1078.45
10 xxxx Издръжка 1 36
Общо:  80 152443.52
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте