одобрен

SEBRA_12.06.19

Уникален идентификатор:  fe0d8f94-2f3f-4210-94c3-91cd29b4b574

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:11:27
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:11:27

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2518.6
10 xxxx Издръжка 169 88217.82
18 xxxx Други разходи 15 1985.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1845
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 17.4
Общо: 189 94584.2
По бюджетни организации
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 3520.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 17.4
Общо: 13 3537.61
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2564
Общо: 3 2564
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 1802.73
Общо: 17 1802.73
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 223.51
Общо: 1 223.51
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1278.2
Общо: 3 1278.2
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 4797.86
Общо: 12 4797.86
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 497.39
Общо: 2 497.39
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1899.05
Общо: 3 1899.05
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 346.08
Общо: 3 346.08
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 518
10 xxxx Издръжка 6 3493.86
Общо: 7 4011.86
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 3895.41
Общо: 12 3895.41
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 14 1965.56
Общо: 14 1965.56
ИАГ ( 022100**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 26149.7
Общо: 24 26149.7
БАБХ ( 022250**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 45 23308.63
Общо: 45 23308.63
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2000.6
10 xxxx Издръжка 14 10905.7
Общо: 16 12906.3
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1996.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1845
Общо: 9 3841.04
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 99
Общо: 1 99
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 236.63
Общо: 1 236.63
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1203.82
18 xxxx Други разходи 1 19.82
Общо: 3 1223.64
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )