одобрен

Заявления за достъп до информация при Община Русе за 2018г.

Уникален идентификатор:  fe24837f-e290-4e59-8b8c-634976d5e9ab

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-07 16:28:34
  • Създаден от: v.danev
  • Последна промяна: 2019-10-07 16:28:34

Регистр индекс

Относно

Кор рег индекс

Кореспондент - адрес

ЗДИ-1/14.2.2018 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА СРЕДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ" ОТ МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ПО ИМЕЙЛ E-mail 48-210 АНТИ КОРУПЦИОНЕН ФОНД - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-2/15.2.2018 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ , НАЗНАЧЕНИ ЗА НАСТОЙНИЦИ НА ЛИЦА , ПОСТАВЕНИ ПОД ПЪЛНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ 30-10008 ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-3/13.4.2018 г. ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВОБД ЗА УЧАСТЪКА УЛ.ШИПКА -БУЛ.БЪЛГАРИЯ 94С-9139 - РУСЕ
ЗДИ-4/24.4.2018 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БРОЯ НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ТРЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2017 - 2018 Г. ПО ИМЕЙЛ E-mail 63-318 СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ СИЛА - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-5/3.5.2018 г. ПУСТЕЕЩА ЗЕМЯ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-6/15.5.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ИЗБРАНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ИМЕЙЛ E-mail 177 33-27 ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-7/1.6.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЕЯ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.2.898, КВ. 81 94Ю-1038 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-8/5.6.2018 г. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ 94К-2115 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-9/29.6.2018 г. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ 94К-5748 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-10/18.7.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИТИНГИ , СЪБРАНИЯ . ПО КУРИЕР 884 38-80 ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-11/7.8.2018 г. ПЕРДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДИ В ОБЩИНА РУСЕ, ПОЛЗВАЩИ ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ТАКСА СМЕТ И ДАНЪК СГРАДИ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-12/27.8.2018 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРЕПИСКА ПО ИЗДАВАНЕТО ОТ ОБЩИНА РУСЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №102 ОТ 04 03 2017 Г. 94Н-741 - С.ЧЕРВЕНА ВОДА
ЗДИ-13/21.9.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВИНЕ ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ 91-741 ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ - РУСЕ
ЗДИ-14/23.10.2018 г. СМЕТОСЪБИРАНЕ 30-6920 ИНВЕСТ И КЛИЙНИНГ ЕООД - ГР. РУСЕ
ЗДИ-15/31.10.2018 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРЕПИСИ ОТ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 54-29 ПП ЗЕЛЕНИТЕ-РУСЕ - РУСЕ
ЗДИ-16/21.12.2018 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМОТ В ГР. РУСЕ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 54 94С-2499 - РУСЕ
ЗДИ-17/28.12.2018 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 94Д-2394 - ГР. РУСЕ