Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията 05.2019

Уникален идентификатор:  fe311ace-f472-4bbb-93ba-5182f53c8c66

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 13:42:56
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-13 13:42:56

Приложение № 6

РЕГИСТЪР
НА ДАРЕНИЯТА ЗА 2019 Г.
№ по ред ДАРИТЕЛ № и дата на договор Воля на дарителя Вид дарение
в натура в брой ст-ст Направление Отчетено по сметка Получено (Дата) Стойност на усвоено дарение Номер и дата на документа
1 Сипо Консулт ЕООД Д02-1/04.01.2019 ПИ 35167.504.9138 за изграждане на улица да 913.5 Община Казанлък 7414 2019/01/04 913.5 дарение в натура
2 Гергана Дойчева Хашева Д02-2/04.01.2019 ПИ 35167.501.9471 за изграждане на улица да 463.3 Община Казанлък 7414 2019/01/04 463.3 дарение в натура
3 Дамасцена ЕООД Д02-3/25.01.2019 За международно туристическо изложение-2019 да 1500 Обшина Казанлък 7411 2019/01/29 1500 08.02.2019 преведени на отдел култура
4 Брилянт Дизайн 1 ЕООД Д02-4/25.01.2019 За събития в сферата на културата да 3000 Община Казанлък 7411 2019/01/28 3000 30.01.2019 преведени на отдел култура
5 Розатея ЕООД Д02-5/5.02.2019 За международно туристическо изложение-2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/02/06 1500 08.02.2019 преведени на отдел култура
6 Розатея ЕООД Д02-5/5.02.2019 Розови прод. за гостите на Ваканция и СПа -2019 да 471 Община Казанлък 7413 2019/02/06 471 дарение в натура
7 Сис Комерс ЕООД Д02-7/13.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/14 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
8 Петя Хр. Петкова-стаи за гости Калърс Д02-8/14.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/15 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
9 ЕТ Жельо Папанов ЖиЖ Д02-9/15.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/18 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
10 Веста 49 ЕООД Д02-10/15.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/18 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
11 Шампион 2014 ЕООД Д02-11/18.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/18 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
12 Шипка Хаос ЕООД Д02-12/18.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/18 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
13 Дисми 56 ООД Д02-13/20.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/21 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
14 Шипкалес ЕАД Д02-14/22.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/25 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
15 Митеви 77 ООД Д02-15/27.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/28 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
16 Багира ООД Д02-16/27.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/28 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
17 Янко Антонов Димитров Д02-17/28.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/28 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
18 Бимакс ЕООД Д02-18/29.03.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/05 200 25.04.2019 преведени на отдел култура
19 Диана Цанева Орозова Д02-20/29.03.20199 Изработване на проект за разделяне на ПИ 87641.115.433 по КККР с. Ясеново да 250 Община Казанлък 7413 2019/03/29 250 дарение в натура
20 Зорница Къмпани ЕООД Д02-21/02.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/01 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
21 Бредид ООД Д02-22/02.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/01 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
22 Хидравлика 96 ООД Д02-23/09.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 2000 Община Казанлък 7411 2019/04/09 2000 25.04.2019 преведени на отдел култура
23 М+С ХИДРАВЛИК АД Д02-24/10.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 5000 Община Казанлък 7411 2019/04/09 5000 25.04.2019 преведени на отдел култура
24 Про Индъсреи ООД Д02-25/11.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 500 Община Казанлък 7411 2019/04/15 500 25.04.2019 преведени на отдел култура
25 ЕКОБУЛПАК АД Д02-26/11.04.2019 Провеждане на образователни меропрриятия за разделно събиране на отпадъци и опаковки да 22480 Община Казанлък 7411 2019/04/12
26 Ситигаз България ЕАД Д02-27/11.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/04/11 500 25.04.2019 преведени на отдел култура
27 Алпи Комерс ООД Д02-28/11.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/16 200 25.04.2019 преведени на отдел култура
28 Еньо Бончев Прадакшън ООД Д02-29/11.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/12 200 25.04.2019 преведени на отдел култура
29 Белс ЕООД Д02-30/15.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 3500 Община Казанлък 7411 2019/04/15 3500 25.04.2019 преведени на отдел култура
30 АСТРА М ЕООД Д02-31/15.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/03/21 200 05.04.2019 преведени на отдел култура
31 Кофи Шоп Петерс ЕООД Д02-32/16.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/16 300 25.04.2019 преведени на отдел култура
32 Шампион ООД Д02-33/16.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/17 300 25.04.2019 преведени на отдел култура
33 Акорд 95 ООД Д02-34/16.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/17 300 25.04.2019 преведени на отдел култура
34 Метал Харт ЕООД Д02-35/17.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/04/23 500 25.04.2019 преведени на отдел култура
35 Кил Комерс ООД Д02-36/17.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 1500 Община Казанлък 7411 2019/04/24 1500 10.05.2019 преведени на отдел култура
36 Кил Комерс ООД Д02-37/17.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/24 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
37 ЕТ Кокона Таня Калакунова Д02-38/17.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/16 200 25.04.2019 преведени на отдел култура
38 Еньо Бончев Продакшън ООД Д02-39/17.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/04/19 1000 25.04.2019 преведени на отдел култура
39 Екозид Инвест ООД Д02-40/22.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/04/23 500 25.04.2019 преведени на отдел култура
40 Летище Казанлък Ад Д02-41/23.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/24 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
41 Ерсела ЕООД Д02-42/23.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/04/24 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
42 Алтея Органик ООД Д02-43/23.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/08 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
43 Палас ООД Д02-44/23.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 400 Община Казанлък 7411 2019/05/21 400 29.05.2019 преведени на отдел култура
44 ЕТ Лема-Мартин Тодоров Д02-45/24.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/08 200 10.05.2019 преведени на отдел култура
45 Блаели ООД Д02-46/24.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 250 Община Казанлък 7411 2019/04/25 250 10.05.2019 преведени на отдел култура
46 Алберт Алексиев ООД Д02-47/24.04.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 250 Община Казанлък 7411 2019/04/26 250 10.05.2019 преведени на отдел култура
47 Рея Хаджиеви EOOД Д02-48/24.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/04/23 200 25.04.2019 преведени на отдел култура
48 Кузеви стил ЕООД Д02-49/30.04.2019 Фестивал на розата 2019 да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/02 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
49 ЕТ Мирад-Минчо Минчев Д02-50/30.04.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да Община Казанлък 7411 2019/05/21 200 29.05.2019 преведени на отдел култура
50 Алба групс ЕООД Д02-52/02.05.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/10 300 17.05.2019 преведени на отдел култура
51 Алба групс ЕООД Д02-53/02.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/10 200 17.05.2019 преведени на отдел култура
52 Кингс Валей ЕООД Д02-54/02.05.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/10 300 17.05.2019 преведени на отдел култура
53 Биоланд България ЕООД Д02-55/02.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 4000 Община Казанлък 7411 2019/05/10 4000 17.05.2019 преведени на отдел култура
54 Ривана ЕООД Д02-56/03.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/13 300 17.05.2019 преведени на отдел култура
55 Монолитстрой Комерс ЕООД Д02-57/07.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/09 500 17.05.2019 преведени на отдел култура
56 Хлебопроизводство Казанлък ЕООД Д02-58/7.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/04/30 1000 10.05.2019 преведени на отдел култура
57 Суперабразив ЕООД Д02-59/7.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 7000 Община Казанлък 7411 2019/04/25 7000 10.05.2019 преведени на отдел култура
58 Казанлък хляб ООД Д02-60/07.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/08 1000 10.05.2019 преведени на отдел култура
59 Арома Есънс ООД Д02-61/07.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/08 200 10.05.2019 преведени на отдел култура
60 Арома Есънс ООД Д02-62/07.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/08 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
61 Бюти Пръфешънал Трейд ЕООД Д02-63/08.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/09 200 17.05.2019 преведени на отдел култура
62 СД Ни-Ко Старче Шанков и Сие Д02-64/08.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/09 500 17.05.2019 преведени на отдел култура
63 Зорница Къмпани ЕООД Д02-65/08.05.2019 Включване в туристическо информационно-рекламно печатно издание да 300 Община Казанлък 7411 2019/05/07 300 10.05.2019 преведени на отдел култура
64 Нюанс Плюс ООД Д02-66/08.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/07 1000 10.05.2019 преведени на отдел култура
65 Профиком ЕООД Д02-67/09.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/10 1000 17.05.2019 преведени на отдел култура
66 Алена Вита ЕООД Д02-68/09.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/09 200 17.05.2019 преведени на отдел култура
67 Мини Марици Изток ЕООД Д02-69/10.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/21 1000 29.05.2019 преведени на отдел култура
68 Палас ООД Д02-70/10.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/13 500 17.05.2019 преведени на отдел култура
69 Монамур 6 ООД Д02-71/13.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/14 500 17.05.2019 преведени на отдел култура
70 Вертекс ЕООД Д02-72/13.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 2000 Община Казанлък 7411 2019/05/14 2000 17.05.2019 преведени на отдел култура
71 Зарев Комерс ООД Д02-73/13.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/10 500 17.05.2019 преведени на отдел култура
72 Триглав Еделвайс ЕООД Д02-74/14.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 10000 Община Казанлък 7411 2019/05/13 1000 17.05.2019 преведени на отдел култура
73 ЮМТ ЕООД Д02-75/15.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 3000 Община Казанлък 7411 2019/05/15 3000 Ф №0400058595/29.05.2019 Багира ЕООД-300бр стола
74 Сънкинг БГ Д02-76/16.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/17 1000 Ф №2410010671/29.05.2019 Темакс България -арка с пейка
75 Хрими -2008 ЕООД Д02-77/20.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/21 1000 29.05.2019 преведени на отдел култура
76 Алба Групс ЕООД Д02-78/20.05.2019 Фирмени продукти за фестивал на розата 2019 да 700 Община Казанлък 7413 2019/05/20 700 дарение в натура
77 Кастамону България АД Д02-79/20.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 3500 Община Казанлък 7411 2019/05/27 3500 29.05.2019 преведени на отдел култура
78 Розатея ЕООД Д02-80/20.05.2019 Организиране на Парфюмерийна борса да 200 Община Казанлък 7411 2019/05/28 200
79 СК Билдинг АД Д02-81/20.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 1000 Община Казанлък 7411 2019/05/17 1000 29.05.2019 преведени на отдел култура
80 Гама К-к Комерс ЕООД Д02-82/22.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 400 Община Казанлък 7411 2019/05/27 400 29.05.2019 преведени на отдел култура
81 Файер Инженеринг ЕООД Д02-83/29.05.2019 Фестивал на розата 2019 да 500 Община Казанлък 7411 2019/05/30 500
82 Стефан Георгиев Николов Д02-84/29.05.2019 Събития в сферата на културата да 80 Община Казанлък 7411 2019/05/30 80
82 Стефан Георгиев Николов Д02-84/29.05.2019 Събития в сферата на културата да 80 Община Казанлък 7411 2019/05/30 80