одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Троян 2018 г

Уникален идентификатор:  fe6dda11-07bd-4add-b4a6-7fc1344007ff

издадени карти община регистър увреждания хора Троян РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-26 14:54:24
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:16:59
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Пореден номер Номер на заявление Име и фамилия Валиден до Преиздаден с валидност до Преиздаден с валидност до Починал/а Бележки
2011 г.
1 З_02-216/31.03.2011 Гергина Симеонова безсрочен
2 З_02-240/08/04/2011 Илия Илиев безсрочен да ВЪРНАТ ПРОПУСК
3 з_02-249/11.04.2011 Марин Венков безсрочен
4 З_02-243/11.04.2011 Лала Радевска безсрочен
5 З_02-244/11.04.2011 Георги Василев 41426 42430 безсрочен
6 з_02-242/11.04.2011 Стефан Стойчев безсрочен
7 З_02-241/11.04.2011 Анка Борова безсрочен
8 з_02-251/12.04.2011 Венета Алашка 41000 42339 43405
9 з_02-265/13.04.2011 Владимир Александров безсрочен
10 З_02-268/14/04/2011 Ганка Ангелова безсрочен
11 З_02-304/28.04.2011 Христо Христов безсрочен
12 з_02-281/21.04.2011 Христо Христов безсрочен
13 з_02-299/27.04.2011 Грета Стоянова 40969 43040
14 З_02-293/26.04.2011 Иванка Караджова безсрочен да
15 з_02-296/27.04.2011 Васко Наков 41365 43497
16 З_02-354/10.05.2011 Велизар Хинков безсрочен
17 З_02-350/09.05.2011 Радослав Стойчев безсрочен
18 З_02-397/31.05.2011 Стефко Луканов безсрочен
19 З_02-402/01.06.2011 Александър Джаралийски безсрочен безсрочен
20 з_02-405/02.06.2011 Стефани Георгиева 42095
21 З_02-443/13.06.2011 Минко Найденов безсрочен
22 З_02-412/06.06.2011 Красимир Крантовски 42036
23 З_02-454/16.06.2011 Екатерина Петрова безсрочен
24 З_02-442/13.06.2011 Марин Маринов 41122 да върнат пропуск и номера е предоставен на друг
25 З_02-498/29.06.2011 Димитър Тодоров 41395 42856
26 З_02-501/30.06.2011 Йордан Георгиев 41275 безсрочен
27 З_02-528/15.07.2011 Павли Топалов 40575
28 З_02-535/15.07.2011 Георги Йовчев 41395
29 З_02-540/18.07.2011 Йонета Радоевска - Дянкова 41426 безсрочен
30 З_02-554/21.07.2011 Петя Маринова 41334
31 З_02-579/28.07.2011 Николай Тодоров безсрочен
32 З_02-627/15.08.2011 Татяна Мучинова 42036 43101
33 З_02-643/19.08.2011 Дочо Ковачев безсрочен
34 З_02-674/31.08.2011 Цанко Краев безсрочен
35 З_02-704/08.09.2011 Петранка Ночева 40940
36 З_02-710/09.09.2011 Банко Банков безсрочен
37 З_02-726/14.09.2011 Иво Алексиев 40909
38 З_02-746/19.09.2011 Георги Костадинов 41640 42736 43556
39 З_02-748/19.09.2011 Петър Петров безсрочен
40 З_02-775/29.09.2011 Кристиян Коев 41395 42887
41 З_02-897/18.11.2011 Васил Начевски безсрочен Върната карта 0041 с притежател Цветан Дочев валидна до 01.04.2016г. И издадена нова карта на Цветан с номер 0366
42 З_02-845/27.10.2011 Наталия Драгова 41275 42795
43 З_02-863/02.11.2011 Иван Иванов безсрочен
44 З_02-941/30.11.2011 Дунчо Димитров безсрочен
45 З_02-956/05.12.2011 Илия Илиев безсрочен 42614
46 З_02-984/09.12.2011 Петър Петров 41760 42795
47 З_02-1003/15.12.2011 Мирослав Цачев 41395
48 З_02-1045/23.12.2011 Петко Петков безсрочен да
2012 г.
49 З_02-52/23.01.2012 Милчо Ралчев безсрочен да
50 З_02-54/24.01.2012 Лальо Бояджиев безсрочен
51 З_02-63/25.01.2012 Дочко Гладков 41214 безсрочен
52 З_02-70/22.02.2012 Минко Салапантов безсрочен
53 З_02-90/13.02.2012 Христо Гергански безсрочен
54 З_02-95/15.02.2012 Иван Маринов безсрочен
З_02-154/06.03.2012 Станимира Йоргова 41426 Направен отказ
З_02-203/21.03.2012 Ирена Димитрова 41671 Направен отказ
55 З_02-108/21.02.2012 Валентина Георгиева 41671 42917
56 З_02-110/22.02.2012 Стефан Цочев безсрочен
57 З_02-162/08.03.2012 Стефана Лалева 41365 43132
58 З_02-258/02.04.2012 Иванчо Начев безсрочен
59 з_02-242/29.03.2012 Джелял Такалов безсрочен
60 З_02-287/11.04.2012 Светломир Станчев безсрочен
61 З_02-252/30.03.2012 Ирина Драголова 41671 да
62 З_02-314/25.04.2012 Иван Стойчев 42036 43070
63 З_02-330/25.04.2012 Владислав Георгиев 41791
64 З_02-322/26.04.2012 Анелия Стафунска 42064 43132
65 З_02-455/04.05.2012 Веско Вълков 42125
66 З_02-353/04.05.2012 Петя Банчева 41671 42705 43739
67 З_02-471/11.06.2012 Веско Грънчаров безсрочен
68 З_02-478/12.06.2012 Николай Петров 41760
69 З_02-498/15.06.2012 Стиляна Маринова 41671
70 З_02-522/21.06.2012 Стефан Терзиев 41791 безсрочен
71 З_02-515/20.06.2012 Минка Иванова безсрочен да
72 П_04-1998/20.06.2012 Пенчо Попов безсрочен
73 З_02-558/03.07.2012 Силвия Дацин безсрочен
74 З_02-598/17.07.2012 Милчо Баръмов 42156 43191
75 З_02-606/20.07.2012 Петранка Ночева 42156 43221
76 З_02-621/25.07.2012 Марин Маринов 41275
77 З_02-723/30.08.2012 Минко Хитров безсрочен
78 З_02-737/03.09.2012 Михаил Пенков безсрочен
79 З_02-821/05.10.2012 Емил Пидев 41883
80 З_02-881/22.10.2012 Марин Симеонов безсрочен
81 З_02-889/23.10.2012 Любомир Василев 41974
82 З_02-905/26.10.2012 Тотка Севданска 41456
83 З_02-974/05.11.2012 Снежана Магунска безсрочен
84 З_02-1112/03.12.2012 Веса Дочева безсрочен да
85 З_02-1129/06.12.2012 Минко Маринов безсрочен
86 З_02-1201/06.12.2012 Любомир Атанасов 41913
87 З_02-1175/13.12.2012 Асен Василев 42309 безсрочен
2013г.
88 З_02-9/03.01.2013 Цветан Власковски 41913 върнат пропуск - номера е свободен
89 З_02-27/11.01.2013 Кирил Николов безсрочен
90 з_02-47/21.01.2013 Митко Ковачев 42278 43374
91 З_02-48/21.01.2013 Станка Ковачева безсрочен
92 З_02-52/22.01.2013 Пенчо Пенчев безсрочен
93 З_02-79/28.01.2013 Дочко Гладков 42248
94 З_02-99/01.02.2013 Стефан Стефанов безсрочен
95 З_02-126/07.02.2013 Николай Йоновски 42370 безсрочен
96 З_02-139/08.02.2013 Боряна Хитрова 41699
97 З_02-170/14.02.2013 Марин Маринов 42370 43466
98 З_02-141/11.02.2013 Петьо Тодоров 41640 да
99 З_02-175/18.02.2013 Иван Иванов безсрочен
100 З_02-226/27.02.2013 Марин Радоев безсрочен
101 З_02-257/07.03.2013 Дико Пелтешки 41760 42795
102 З_02-269/11.03.2013 Стефан Захариев 42401 43497
103 З_02-288/13.03.2013 Тодор Иванов безсрочен
103 З_02-340/25.03.2013 Иван Цочев безсрочен
104 З_02-287/13.03.2013 Силвия Владова 41671
105 З_02-393/04.04.2013 Иглика Стоева безсрочен
З_02-463/19.04.2013 Йордан Георгиев безсрочен Направен отказ
106 З_02-397/05.04.2013 Васил Кацаров безсрочен
107 З_02-458/17.04.2013 Галя Черкезова 41699 42401
108 З_02-446/16.04.2013 Минко Миревски 42064 43132
109 З_02-718/14.06.2013 Росица Велешка безсрочен
110 З_02-812/05.07.2013 Иван Иванов безсрочен
111 З_02-852/22.07.2013 Рада Немска безсрочен
112 З_02-897/05.08.2013 Стефан Тодоров безсрочен
113 З_02-1138/01.10.2013 Кирчо Киров 41913 БЕЗСРОЧЕН
114 З_02-948/19.08.2013 Лъчезар Петков 41883 42552 43617
З_02-1176/10.10.2013 Петър Пенков безсрочен
З_02-1159/07.10.2013 Петър Борански безсрочен
118 З_02-1101/25.09.2013 Айгюн Толев 42248
З_02-1026/02.09.2013 Камен Кожухаров безсрочен
З_02-1018/30.08.2013 Иван Иванов безсрочен
З_02-981/22.08.2013 Стефан Райков безсрочен
121 З_02-1207/21.10.2013 Георги Ненов 42278 43313
122 З_02-1217/25.10.2013 Дочо Никифоров безсрочен
123 З_02-1242/31.10.2013 Цветомир Цочев 42186 42887
124 З_02-1277/06.11.2013 Цветомир Цанев 42278
125 З_02-1295/11.11.2013 Петко Бошнаков 42125 43191
126 З_02-1350/20.11.2013 Пенко Сомлев 42217 43252
127 З_02-1423/27.11.2013 Елена Генкова безсрочен
128 З_02-1459/29.11.2013 Белослава Банчева 42644
129 З_02-1498/09.12.2013 Драгол Иванов 41913
130 З_02-1500/09.12.2013 Павел Паймаков безсрочен
131 З_02-1591/18.12.2013 Лалю Лалев безсрочен
2014г.
132 З_02-18/08.01.2014 Йорданка Ганчева 41913 42979
133 З_02-49/15.01.2014 Стана Дикова безсрочен
134 З_02-81/21.01.2014 Иванка Генкова безсрочен
135 З_02-102/24.01.2014 Светлана Николова безсрочен
136 З_02-117/31.01.2014 Поликсения Славова 42005 43040
137 З_02-130/05.02.2014 Раю Раев безсрочен
138 З_02-199/04.03.2014 Димитър Кънев 42552 43709
139 З_02-201/05.03.2014 Денис Георгиев 42370 43466
140 З_02-236/17.03.2014 Фикри Мехмедолу 42795
141 З_02-252/21.03.2014 Зера Чакърова безсрочен
142 З_02-248/20.03.2014 Юлиана Дзимбова 42795
143 З_02-264/27.03.2014 Зоя Ангелова 42278
144 З_02-309/10.04.2014 Борислав Пенкин 42795
145 З_02-347/30.04.2014 Александър Василев безсрочен
146 З_02-356/08.05.2014 Стойко Недялков безсрочен
147 З_02-315/15.04.2014 Иван Кацаров 42826
148 З_02-396/20.05.2014 ЮРИЙ ПЕНЕВСКИ 42461 43497
149 З_02-417/269.05.2014 Васил Райковски безсрочен
150 З_02-429/29.05.2014 Иванка Петкова безсрочен
151 З_02-448/02.06.2014 Иван Маринов 42491
152 з_02-571/26.06.2014 петко яков безсрочен
153 З_02-617/07.07.2014 Никола Дичевски 41913 42339 43070
154 З_02-615/07.07.2014 Драгол Станчевски безсрочен
155 З_02-612/04.07.2014 Диана Миховска безсрочен
156 З_02-635/14.07.2014 ИВАН ПЕНКОВ безсрочен
157 З_02-689/28.07.2014 ДОНКА СТОЕВА безсрочен
158 З_02-734/05.08.2014 МИЧО МИЧЕВ безсрочен
159 З_02-739/07.08.2014 ДОНКА ЙОСКОВА 42278 43344
160 З_02-748/11.08.2014 ЦОЧО НАНКОВСКИ безсрочен
161 З_02-751/12.08.2014 ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА 42339 43405
162 З_02-805/29.08.2014 НУРИ АШИКОВ безсрочен
163 З_02-812/01.09.2014 ЦАНКО БАЛЕВСКИ безсрочен
164 З_02-865/19.09.2014 Васил Чакърски 41944 42675 безсрочен
165 З_02-866/19.09.2014 Стоян Стоянов 42370 43466
166 З_02-874/23.09.2014 Мартин Алашки 42036 43070
167 З_02-880/25.09.2014 Васил Иванов безсрочен
168 З_02-889/29.09.2014 Христо Марков 42064 43132
169 З_02-892/29.09.2014 Иван Вълев 42979
170 З_02-913/06.10.2014 Маргарита Тодорова безсрочен
171 З_02-915/06.10.2014 Николай Иванов 42156 42826
172 З_02-937/14.10.2014 НЕДЮ НЕДЕВ 42095 безсрочен
173 З_02-947/15.10.2014 ЦВЕТОМИР ГОСПОДИНОВ 42552 43617
174 З_02-954/16.10.2014 НЕДКО МИНКОВ безсрочен
175 з_02-989/27.10.2014 атанаска пейкова безсрочен
176 з_02-995/28.10.2014 Димитър Вачев безсрочен
177 З_02-1052/13.11.2014 Диян Ковачев 42979
178 З_02-1127/27.11.2014 МАРИЯ НАНКОВСКА 43009
179 З_02-1155/03.12.2014 ИВАЙЛО МИДАНОВ 42644
180 З_02-1205/11.12.2014 ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ 43009
181 З_02-1274/22.12.2014 Найден Станков 42430 безсрочен
182 З_02-1275/22.12.2014 Огнян Паскалев 42705
183 З_02-1278/22.12.2014 Добринка Кинкина безсрочен
184 З_02-1297/30.12.2014 Любомир Атанасов 42979
185 З_02-321/17.04.2014 Димитър Рангелов 42370 43070
186 З_02-237/17.03.2014 Юсеин Чакъров безсрочен
187 З_02-530/18.06.2014 МАРИН МИХОВСКИ безсрочен
188 З_02-1151/04.10.2013 ЙОРДАН СИМЕОНОВ безсрочен
189 З_02-914/06.10.2014 АТАНАСКА ДИМИТРОВА 42917
190 З_02-1082/20.11.2014 НАСКО НАЧЕВ 42339 43405
191 з_02-926/09.10.2014 Иванчо Ангелски 42795
2015г.
192 З-РД-16/13.01.2015 ЦВЕТОМИР БАНЧЕВ 42461 43525
193 РД-194/16.01.2015 тодор атанасов безсрочен
194 З_РД-25/16.01.2015 КРАСИМИР КРАНТОВСКИ 43101
195 З_РД-32/20.01.2015 Йорданка Йорданова 42461 43525
196 З_РД-41/21.01.2015 ИРЕНА НИКОЛОВА 42430 43497
197 З_РД-40/21.01.2015 ЦВЕТАН ЦАНКОВ 42491
198 З_РД-39/21.01.2015 АНГЕЛИНА ЦАНКОВА 42856
199 з-рд-99/27.01.2015 Владимир Димитров 42675
200 з-рд-101/28.01.2015 богдан банчев 42309 43374
201 з-рд-107/29.01.2015 ненко генковски безсрочен
202 з-рд-115/29.01.2015 петър радев безсрочен
203 З-РД-144/09.02.2015 НЕНКО ЧОЛАКОВ безсрочен
204 З-РД-153/12.02.2015 ДРАГОМИР ТЕРЗИЕВ безсрочен
205 З-РД-157/12.02.2015 ГЕОРГИ ИЛИЕВ безсрочен
206 З-РД-160/13.02.2015 ЦВЕТАН ВЛАСКОВСКИ 42644 43709
207 з-рд-169/17.02.2015 Кольо Колев безсрочен
208 З-РД-230/06.03.2015 ИВАЙЛО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ 42767
209 РД-772/23.02.2015 ГЕНА ЙОНКОВА безсрочен
210 З-РД-208/26.02.2015 МЛАДЕН АНТИМОВ 42248
211 З-РД-213/26.02.2015 ИНКО ГАНКОВСКИ безсрочен
212 З-РД-215/27.02.2015 ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ безсрочен
213 З-РД-226/05.03.2015 КОЛЬО ТАНКОВ безсрочен
214 З-РД-236/09.03.2015 ИВАН ГАНЕКОВ безсрочен
215 З-РД-237/09.03.2015 МИЛКО ДАЧЕВ 42736
216 З-РД-249/11.03.2015 Драгомир Кочевски безсрочен
217 УГ-01-03-0/17.03.2015 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ безсрочен
218 УГ-01-03-1/17.03.2015 ИВАН ГАНЧЕВ безсрочен
219 УГ-01-03-2/18.03.2015 ПЕНЧО КЪНЕВ 42736
220 УГ-01-03-3/19.03.2015 ВЕСЕЛИН МАРКОВ 42767
221 УГ-01-03-4/19.03.2015 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 42767
222 УГ-01-03-5/23.03.2015 ДЕНЧО ДЕНЧЕВ безсрочен
223 З-РД-307/27.03.2015 МИРОСЛАВ ТЕРЗИЕВ 42795
224 з-рд-348/30.03.2015 Цветан Монков 42795
225 УГ-01-03-6/30.03.2015 ЦВЕТАНА БОЧЕВА безсрочен
226 УГ-01-03-8/01.04.2015 Иван Кушлев безсрочен
227 УГ-01-03-9/02.04.2015 КАЛЮ БОНЧЕВ безсрочен
228 УГ-01-03-11/07.04.2015 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 42795
229 УГ-01-03-12/14.04.2015 ДИАНА ИЛИЕВА 43160
230 УГ-01-03-13/15.04.2015 ГЕНЧО ГЕНЧЕВ безсрочен
231 УГ-01-03-14/17.04.2015 ИВАН МАРКОВСКИ 42552 безсрочен
232 УГ-01-03-16/20.04.2015 МАРИЯ БАКРЕВА 43040
233 УГ-01-03-17/23.04.2015 МИХАИЛ БАКРЕВ 42401 43466
234 УГ-01-03-18/27.04.2015 ПАНКО МОМЧИЛОВ безсрочен
235 УГ-01-03-19/07.05.2015 Георги Стайковски безсрочен
236 УГ-01-03-20/13.05.2015 Емил Генов 42795
237 УГ-01-03-21/13.05.2015 Ивелина Станкова 42248 43374
238 УГ-01-03-23/14.05.2015 Найден Доневски безсрочен
239 УГ-01-03-24/18.05.2015 ЯНИ БРИЛСКИ безсрочен
240 УГ-01-03-25/22.05.2015 АЙТЕН ЧАУШЕВА 43132
241 УГ-01-03-26/22.05.2015 ИСМЕТ ЧАУШЕВ 42856
242 уг-01-03-30/04.06.2015 венелин праматаров безсрочен
243 УГ-01-03-29/03.06.2015 НИКОЛА БУТЕВ 42917
244 УГ-01-03-31/10.06.2015 ЛИЛЯНА НИКОЛОВА безсрочен
245 УГ-01-03-32/12.06.2015 Мариян Огнянов 42644
246 УГ-01-03-34/17.06.2015 КОЛЮ КОЛЕВ 42522 безсрочен
247 УГ-01-03-35/19.06.2015 МАГДАЛЕНА ГЕНОВСКА 43252
248 УГ-01-03-36/22.06.2015 Тота Лесидренска безсрочен
249 УГ-01-03-37/29.06.2015 Светла Кирова 43252
250 УГ-01-03-39/02.07.2015 Тотка Владова безсрочен
251 УГ-01-03-40/03.07.2015 СОФКА ЛИФТОВА 43132
252 УГ-01-03-44/22.07.2015 ГЕОРГИ МОНЕВ безсрочен
253 УГ-01-03-45/22.07.2015 ПЕНКА СПАСОВА безсрочен
254 УГ-01-03-47/05.08.2015 ТОДОР ТОДОРОВ 42675
255 УГ-01-03-50/12.08.2015 Иван Василев 42887
256 уг-01-03-52/27.08.2015 лальо Ковачев 42887
257 уг-01-03-54/07.09.2015 Тотю Ковачев 42401 43466
258 УГ-01-03-55/11.09.2015 Виолета Койновска 42552 43617
259 УГ-01-03-56/14.09.2015 Даниела Кънева 42887
260 УГ-01-03-59/18.09.2015 МАРИЕЛА СТЕФАНОВА 42826
261 УГ-01-03-61/28.09.2015 НИКОЛАЙ ШАБАНОВ 42309 43374
262 УГ-01-03-62/09.10.2015 Герасим Заимов 43252
263 УГ-01-03-64/22.10.2015 Момчил Димитров 43070
264 УГ-01-03-65/28.10.2015 Валентин Керински 43009
265 УГ-01-03-67/09.11.2015 ЗАНКА ЖАБИЛОВА безсрочен
266 УГ-01-03-69/11.11.2015 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 42736
267 УГ-01-03-70/13.11.2015 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 42948
268 УГ-01-03-71/17.11.2015 НАДКА ПРИСАДАШКА безсрочен
269 УГ-01-03-76/30.11.2015 МАРИН ДИМОВСКИ безсрочен
270 УГ-01-03-77/01.12.2015 АНИ АНГЕЛОВА 43405
271 УГ-01-03-79/04.12.2015 СВЕТОСЛАВ БАНЧЕВСКИ безсрочен
272 УГ-01-03-80/09.12.2015 Радослав Ненов 43252
273 УГ-01-03-81/09.12.2015 МАРА НЕНОВА безсрочен
274 УГ-01-03-83/17.12.2015 НИКОЛИНА АСЕНОВА безсрочен
275 УГ-01-03-84/22.12.2015 Стефан Радев 42461 43191
2016г.
276 УГ-01-03-1/05.01.2016 Йелис Будинова безсрочен
277 уг-01-03-3/07.01.2016 Станка Маркова 42491
278 УГ-01-03-5/12.01.2016 Поля Немска 43040
279 УГ-01-03-6/15.01.2016 Светослав Цанов 43405
280 УГ-01-03-7/18.01.2016 Валентин Манджуков безсрочен
281 УГ-01-03-8/22.01.2016 Дочо Дочев безсрочен
282 УГ-01-03-9/22.01.2016 Светла Кючукова безсрочен
283 УГ-01-03-10/25.01.2016 ДРАГАН ДРАГАНОВ безсрочен
284 уг-01-03-11/27.01.2016 Людмил Парашкевов безсрочен
285 УГ-01-03-13/27.01.2016 ПЕТКО СТАЛИНЧЕВ безсрочен
286 УГ-01-03-15/29.01.2016 АНИ ИВАНОВА 42614 43678
287 УГ-01-03-16/02.02.2016 ПЕТКО ПЕТКОВ 43405
288 УГ-01-03-21/09.02.2016 АТАНАС ДИМЧЕВ безсрочен
289 УГ-01-03-22/10.02.2016 Стойка Попска безсрочен
290 УГ-01-01-23/15.02.2016 МАРИН НЕДКОВ безсрочен
291 УГ-01-03-24/16.02.2016 Красимир Лилов 42736
292 УГ-01-03-25/19.02.2016 ПЕНЧО РАЛЧЕВСКИ безсрочен
293 УГ-01-03-26/22.02.2016 ЛИДИЯ ЧИПОВА 43101
294 уг-01-03-27/25.02.2016 Анелия Пеевска 42826
295 уг-01-03-30/01.03.2016 Иван Иванов безсрочен
296 УГ-01-03-31/01.03.2016 ВАНЯ АКАЛСКА 42887
297 УГ-01-03-33/07.03.2016 ЯНА БАКОВСКА 42705 43770
298 УГ-01-03-34/07.03.2016 ВЕСЕЛИНКА МОЛЛОВА безсрочен
299 УГ-01-03-35/07.03.2016 ПЕТЪР МОЛЛОВ безсрочен
300 УГ-01-03-36/09.03.2016 МАТЕЙ ЦАНКОВ безсрочен
301 УГ-01-03-36/10.03.2016 СТЕФАН СТАНЕВ безсрочен
302 УГ-01-03-39/15.03.2016 ИВАН ДИМИТРОВ 42887
303 УГ-01-03-42/22.03.2016 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ безсрочен
304 УГ-01-03-44/25.03.2016 Христо Панамски 43132
305 УГ-01-03-45/28.03.2016 Веска Фичева безсрочен
306 УГ-01-03-46/28.03.2016 Данко Стефанов безсрочен
307 УГ-01-03-47/29.03.2016 Борис Тотев безсрочен
308 УГ-01-03-48/29.03.2016 ПЕНКА ГЕНОВСКА безсрочен
309 УГ-01-03-49/31.03.2016 ХРИСТИНА ЯНКОВА безсрочен
310 УГ-01-03-51/05.04.2016 ПЕТЪР МАЦИН безсрочен
311 УГ-01-03-53/08.04.2016 Тончо Иванов 42552
312 УГ-01-03-54/11.04.2016 Денка Койчева безсрочен
313 УГ-01-03-52/07.04.2016 Виолета Шошкова - Танкова безсрочен
314 УГ-01-03-55/11.04.2016 Мария Христова безсрочен
315 УГ-01-03-56/14.04.2016 ЕМИН АСАНОВ 43344
316 УГ-01-03-57/22.04.2016 ПЕТЪР ВЕЛЕШКИ безсрочен
317 УГ-01-03-60/03.05.2016 МИРОСЛАВ МАРКОВ 43040
318 уг-01-03-61/09.05.2016 Сергей Димитров безсрочен
319 УГ-01-03-62/10.05.2016 ДОНА ИВАНОВА безсрочен
320 УГ-01-03-63/10.05.2016 МИНЧО ПАВЛЕВ 42917
321 УГ-01-03-64/14.05.2016 Александър Василев 43191
322 УГ-01-03-65/17.05.2016 ВАСИЛ ПАНОВ безсрочен
323 УГ-01-03-66/18.05.2016 ЦВЕТАН ЦОНКОВ 43466
324 УГ-01-03-69/26.05.2016 КОНСТАНТИН ГНОЕВОЙ безсрочен
325 УГ-01-03-73/13.06.2016 Петър Киновски 43191
326 УГ-01-03-74/13.06.2016 МАРИЯ МАРИНОВА - КОВАЧЕВА безсрочен
327 УГ-01-03-78/28.06.2016 Даниела Кичукова 43040
328 УГ-01-03-79/01.07.2016 ПЕНКА ЦОЧЕВА безсрочен
329 УГ-01-03-80/05.07.2016 МАРИН МАРЕШКИ 43160
330 УГ-01-03-81/08.07.2016 СТАНКА ПЕЛТЕШКА безсрочен
331 УГ-01-03-82/11.07.2016 ПЕТЪР ДЖАМБАЗОВ безсрочен
332 УГ-01-03-83/11.07.2016 НИКОЛ АСЕНОВА 43221
333 УГ-01-03-84/13.07.2016 МАРГАРИТА ТОДОРОВА безсрочен
334 УГ-01-03-86/15.07.2016 ПЕТЪР ИВАНОВ 43252
335 УГ-01-03-87/18.07.2016 СТОЙКО МИРЧЕВ безсрочен
336 УГ-01-03-88/18.07.2016 ТОТКА СВИЛАНСКА безсрочен
337 УГ-01-03-89/18.07.2016 СТОЯН СТОЯНОВ 43313
338 УГ-01-03-90/19.07.2016 ИВАНЧО ИВАНОВ 42856
339 УГ-01-03-91/22.07.2016 МАРГАРИТА КОЙНОВСКА 43282
340 УГ-01-03-92/22.07.2016 ВАСИЛ РАЧЕВ безсрочен
341 УГ-01-03-93/22.07.2016 ЙОНКА БАГАРОВА безсрочен
342 УГ-01-03-94/26.07.2016 МИРОСЛАВ МАРИНОВ 43252
343 УГ-01-03-96/02.08.2016 МИЛКО МИНКОВ 43040
344 УГ-01-03-97/03.08.2016 НЕВИНА АНГЕЛОВА безсрочен
345 УГ-01-03-98/04.08.2016 ИВАНКА ВОЙВОДОВА безсрочен
346 УГ-01-03-99/19.08.2016 МИЛКО МИТОВСКИ 43221
347 УГ-01-03-100/23.08.2016 АНЕЛИЯ СТОЕВА 42675
348 УГ-01-03-101/25.08.2016 ЮРИЙ НЕСТОРОВ безсрочен
349 УГ-01-03-104/09.09.2016 КЛЕР-НИКОЛ СТОЯНОВА 43282
350 УГ-01-03-105/09.09.2016 Илия Илиев 43647
351 УГ-01-03-106/13.08.2016 ДОЧКА ДИМИТРОВА - ПАВЛОВА безсрочен
352 УГ-01-03-108/29.09.2016 СТЕФАН БЛАЖЕВ безсрочен
353 УГ-01-03-109/29.09.2016 ДАНАИЛ КАРАШЕЙСКИ 43709
354 УГ-01-03-110/30.09.2016 ВЕСА ВЪЛКОВА безсрочен
355 УГ-01-03-111/30.09.2016 КРАСИМИР ДОЧЕВ 43313
356 УГ-01-03-113/30.09.2016 ПЕТКО ИВАНОВ безсрочен
357 УГ-01-03-114/07.10.2016 СТЕФАН МИХОВ безсрочен
358 УГ-01-03-115/10.10.2016 БОРИСЛАВ ТОМОВ 43313
359 УГ-01-03-117/12.10.2016 МИНЧО КОЛЕВ 43101
360 УГ-01-03-119/28.10.2016 ЗЛАТКО СТЕФАНОВ 43313
361 УГ-01-03-121/04.11.2016 ЙОРДАНА ВАЧКОВА безсрочен
362 УГ-01-03-122/07.11.2016 ТОДОР ВИХРИЙСКИ 43313
363 УГ-01-03-125/11.11.2016 ЕНИСЛАВ ЦОНЕВ 43739
364 УГ-01-03-127/17.11.2016 ПЕНЧО ШАМОВ безсрочен
365 УГ-01-03-128/17.11.2016 ЛАЛЮ ХАДЖИЙСКИ безсрочен
366 УГ-01-03-130/09.12.2016 ЦВЕТАН ДОЧЕВ 43556 Стара карта с номер 0041 - дублирана с друг човек
367 УГ-01-03-131/09.12.2016 ИЛИЯ ДОНЕВСКИ безсрочен
368 УГ-01-03-132/13.12.2016 ИСКРА ИВАНОВА 43617
369 УГ-01-03-133/13.12.2016 МИЛКО ЛАЗАРОВ 43617
370 УГ-01-03-134/15.12.2016 ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ 43556
371 УГ-01-03-135/16.12.2016 ВИКТОР ЗАИМОВ 43556
372 УГ-01-03-136/16.12.2016 ПЕТЪР СТОЙКОВ 43739
373 УГ-01-03-137/21.12.2016 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 43831
2017г.
374 УГ-01-03-138/23.12.2016 СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ БЕЗСРОЧЕН преиздаден
375 УГ-01-03-139/28.12.2016 ДАЯНА ИВАНОВА 43313
376 УГ-01-03-1/04.01.2017 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 43739
377 УГ-01-03-2/09.01.2017 МИНКО ЧЕРНЕВ БЕЗСРОЧЕН
378 УГ-01-03-3/12.01.2017 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ
379 УГ-01-03-4/19.01.2017 ПЕТКО МИНКОВ БЕЗСРОЧЕН
380 УГ-01-03-5/19.01.2017 НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ 43344
381 УГ-01-03-6/23.01.2017 МИЛКО ДАЧЕВ БЕЗСРОЧЕН
382 УГ-01-03-7/25.01.2017 НИКОЛ ИЛИЕВА 43040
383 УГ-01-03-8/25.01.2017 ХРИСТО ВЛАДОВ 43739
384 УГ-01-03-9/31.01.2017 ИВАН ЦАЧЕВ 43405
385 УГ-01-03-10/07.02.2017 ВЕЛИЗАР БЛАЖЕВ БЕЗСРОЧЕН
386 УГ-01-03-15/21.02.2017 СЕЙХАН ИБИШ БЕЗСРОЧЕН
387 УГ-01-03-12/15.02.2017 ПЕТКО ПЕТКОВ 43800
388 УГ-01-03-13/16.02.2017 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ 43800
389 УГ-01-03-14/16.02.2017 МАРИН КОСТОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
390 УГ-01-03-17/23.02.2017 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 43862
391 УГ-01-01-16/22.02.2017 САШО ВИТАНОВ 43040
392 УГ-01-01-18/24.02.2017 КРАСИМИР ЛИЛОВ 43466
393 УГ-01-01-19/24.02.2017 МАРИЯНА ЦЪРОВСКА 43862
394 УГ-01-01-20/27.02.2017 МИХО ДИМОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
395 УГ-01-01-21/02.03.2017 ВЕНЕЛИН МАРКОВ 43497
396 УГ-01-01-22/02.03.2017 ФИКРИ Мехмедолу 43132
397 УГ-01-01-23/02.03.2017 ЕЛЕОНОРА СЛАВЧЕВА 43405
398 УГ-01-01-24/06.03.2017 ТОДОР ТОДОРОВ 43739
399 УГ-01-01-25/07.03.2017 ИВАН РУСЕВ 43040
400 УГ-01-01-26/07.03.2017 ЕЛЕНА МАРКОВА БЕЗСРОЧЕН
401 УГ-01-01-27/07.02.2017 ЦОЧО КАМАЧАРОВ 43862
402 УГ-01-01-28/09.03.2017 РОСИЦА НИНОВА 43466
403 УГ-01-03-29/13.03.2017 ПЕТЪР ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
404 УГ-01-03-30/14.03.2017 ИВАН ДОЧЕВ 43070
405 УГ-01-03-31/14.03.2017 СТЕФАН СТЕФАНОВ БЕЗСРОЧЕН
406 УГ-01-03-32/15.03.2017 ПЕНЧО КЪНЕВ 43770
407 УГ-0103-33/15.03.2017 СЛАВКА ГЪЛЪБОВА БЕЗСРОЧЕН
408 УГ-01-03-34/15.03.2017 КРЪСТЮ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
409 УГ-01-01-35/16.03.2017 ДИЯНА КАРАДОЧЕВА 43647
410 УГ-01-03-36/20.03.2017 ЕМИЛ ГЕНОВ 43862
411 УГ-01-03-37/20.03.2017 ЕМИЛ ЕНЧЕВ 43070
412 УГ-01-03-38/21.03.2017 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БЕЗСРОЧЕН
413 УГ-01-03-39/22.03.2017 ЦВЕТАН ДИНУШЕВ БЕЗСРОЧЕН
414 УГ-01-03-40/03.04.2017 ИВАН КАЦАРОВ 43891
415 УГ-01-03-41/10.04.2017 НИКОЛАЙ ИВАНОВ 43891
416 УГ-01-03-42/10.04.2017 ИВАНЧО ИВАНОВ 43891
417 УГ-01-03-43/13.04.2017 ПЛАМЕН ИВАНОВ 43831
418 УГ-01-03-44/18.04.2017 Цветан Монков 43556
419 УГ-01-03-45/18.04.2017 КРАСИМИР ИЛИЕВ 43132
420 УГ-01-03-47/24.04.2017 ВЕРКА МИХОВА БЕЗСРОЧЕН
421 УГ-01-03-46/24.04.2017 ДАНАИЛ МОНЕВ 43252
422 УГ-01-03-48/25.04.2017 Дико Пелтешки 43862
423 УГ-01-03-49/26.04.2017 БЕЛОСЛАВА БАНЧЕВА 43891
424 УГ-01-03-51/12.05.2017 Даниела Кънева 43922
425 УГ-01-03-50/12.05.2017 МЛАДЕН МИХАЙЛОВ БЕЗСРОЧЕН
426 УГ-01-03-52/15.05.2017 Мариела Стефанова 43922
427 УГ-01-03-53/19.05.2017 ВАНЯ АКАЛСКА 43922
428 УГ-01-03-54/23.05.2017 Цветомир Цочев 43922
429 УГ-01-03-55/23.05.2017 Петър Петров БЕЗСРОЧЕН
430 УГ-01-03-56/25.05.2017 Спас Петков 43132
431 УГ-01-03-57/25.05.2017 ИВАН ВАСИЛЕВ 43922
432 УГ-01-03-58/26.05.2017 НЕДЕЛЯ МАРИНОВА БЕЗСРОЧЕН
433 УГ-01-03-59/30.05.2017 ДЕТЕЛИН ДИМИТРОВ 43160
434 УГ-01-03-60/31.05.2017 ДОЧО АЛАШКИ БЕЗСРОЧЕН
435 УГ-01-03-61/31.05.2017 ДОНКА РАКЛЕОВА БЕЗСРОЧЕН
436 УГ-01--03-62/09.06.2017 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 43831
437 УГ-01-03-63/12.06.2017 Зоя Ангелова 43313
438 УГ-01-03-11/09.02.2017 АТАНАСКА ПОПСКА БЕЗСРОЧЕН
439 УГ-01-03-64/13.06.2017 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ 43101
440 УГ-01-03-66/15.06.2017 ВЛАДИМИР ЦАНКОВ БЕЗСРОЧЕН
441 УГ-01-03-65/15.06.2017 ВИОЛЕТА КОЛЕВА 43952
442 УГ-01-03-69/19.06.2017 СПАС МИХОВ 43525
443 УГ-01-03-68/16.06.2017 ДИМИТРИНА КЪНЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
444 УГ-01-03-67/16.06.2017 НИКОЛА БУТЕВ БЕЗСРОЧЕН
445 УГ-01-03-70/21.06.2017 Иванчо Ангелски 43617
446 УГ--01-03-71/28.06.2017 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
447 УГ-01-03-72/18.07.2017 ВАНЯ КОВАЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
448 УГ-01-03-74/20.07.2017 СТЕФАН ДЖАБРАИЛОВ 43709
449 УГ-01-03-73/19.07.2017 Юлиана Дзимбова 43862
450 УГ-01-03-75/26.07.2017 ДИМИТЪР ТОДОРОВ 43983
451 УГ-01-03-76/26.07.2017 АНГЕЛ СПАСОВ БЕЗСРОЧЕН
452 УГ-01-03-78/07.08.2018 ЦЕЦО РУСКОВСКИ 43252
453 УГ-01-03-77/04.08.2017 ТАТЯНА ПЕНКОВА 43891
454 УГ-01-03-79/09.08.2017 ДОЧО ПЕНКОВСКИ 43617
455 УГ-01-03-80/09.08.2017 КОЛЮ ДУНДЕВ БЕЗСРОЧЕН
456 УГ-01-03-81/21.08.2017 ЛЮБОМИР АТАНАСОВ 44044
457 УГ-01-03-82/25.08.2017 Йорданка Ганчева 43678
458 УГ-01-03-83/05.09.2017 БРАТОВАН БРАТОВАНОВ 43709
459 УГ-01-03-84/07.09.2017 Борислав Ковачев БЕЗСРОЧЕН
460 УГ-01-03-85/07.09.2017 Диана Русковска 43891
461 УГ-01-03-86/18.09.2017 Кристиян Коев 43678
462 УГ-01-03-87/18.09.2017 Гечо Гечев 43800
463 УГ-01-03-88/19.07.2017 Георги Георгиев 43678
464 УГ-01-03-89/21.09.2017 Илия Даракчиев 43132
465 УГ-01-01-90/03.10.2017 Димитър Димитров 43313
466 УГ-01-03-91/06.10.2017 Наталия Драгова 43862
467 УГ-01-03-92/10.10.2017 Пенчо Генковски БЕЗСРОЧЕН
468 УГ-01-03-93/10.10.2017 Димитър Кожухарски 43586
469 УГ-01-03-94/12.10.2017 Грета Стоянова БЕЗСРОЧЕН
470 УГ-01-03-95/13.10.2017 Филип Ковачев 44105
471 УГ-01-03-96/16.10.2017 Иван Оряшков БЕЗСРОЧЕН
472 УГ-01-03-97/18.10.2017 Васил Добрев БЕЗСРОЧЕН
473 УГ-01-03-98/18.10.2017 Даниела Кичукова 44075
474 УГ-01-03-99/19.10.2017 Иван Русев 44102
475 УГ-01-03-100/23.10.2017 Ивайло Шопов 43435
476 УГ-01-03-101/23.10.2017 Ангелина Цанкова 43922
477 УГ-01-03-102/23.10.2017 Цветан Цанков 43191
478 УГ-01-03-103/24.10.2017 Мария Нанковска 44044
479 УГ-01-03-104/25.10.2017 Мария Бакрева 44105
480 УГ-01-03-105/26.10.2017 Димитър Рангелов 43739
481 УГ-01-03-106/27.10.2017 Петко Платников 42887
482 УГ-01-03-107/31.10.2017 Диян Ковачев 44105
483 УГ-01-03-108/31.10.2017 Георги Чернокожев БЕЗСРОЧЕН
484 УГ-01-03-109/01.11.2017 Тончо Иванов БЕЗСРОЧЕН
485 УГ-01-03-110/10.11.2017 Милан Станев БЕЗСРОЧЕН
486 УГ-01-03-111/10.11.2017 Дочко Стоянов 43678
487 УГ-01-03-112/13.11.2017 Илия Кичуков БЕЗСРОЧЕН
488 УГ-01-03-113/17.11.2017 Йордан Петракиев БЕЗСРОЧЕН
489 УГ-01-03-114/28.11.2017 Поликсения Славова 44105
490 УГ-01-03-115/05.12.2017 Красимир Крантовски 44136
491 УГ-01-03-116/05.12.2017 Иван Стойчев 44105
492 УГ-01-03-118/08.12.2017 Пенчо Троански БЕЗСРОЧЕН
493 УГ-01-03-117/08.12.2017 Васил Василев 44105
494 УГ-01-03-119/12.12.2017 Ниязи Ибов БЕЗСРОЧЕН
495 УГ-01-03-120/13.12.2017 Любомир Исикийски 44075
496 УГ-01-03-121/15.12.2017 Емил Енчев 44105
497 УГ-01-03-122/15.12.2017 Никол Илиева 43770
498 УГ-01-03-123/18.12.2017 Пламен Василев 44136
499 УГ-01-03-124/18.12.2017 Мартин Алашки 44136
500 УГ-01-03-126/19.12.2017 Христинка Христова 44013
501 УГ-01-03-125/18.12.2017 Минчо Павлев 43952
502 УГ-01-03-127/22.12.2017 Цеко Бамбов БЕЗСРОЧЕН
503 УГ-01-03-128/29.12.2017 Сашо Витанов БЕЗСРОЧЕН
2018
504 УГ-01-03-1/02.01.2018 Румен Киров 43800
505 УГ-01-03-2/03.01.2018 Марин Маринов БЕЗСРОЧЕН
506 УГ-01-03-3/04.01.2018 Иван Дочев 44105
507 УГ-01-03-4/04.01.2018 Момчил Димитров 43739
508 УГ-01-03-5/04.01.2018 Поля Немска БЕЗСРОЧЕН
509 УГ-01-03-6/05.01.2018 Ивалинка Цвяткова 43497
510 УГ-01-03-7/08.01.2018 Величко Петков БЕЗСРОЧЕН
511 УГ-01-03-8/08.01.2018 Станка Маркова БЕЗСРОЧЕН
512 УГ-01-03-9/10.01.2018 Ганчо Мошеков БЕЗСРОЧЕН
513 УГ-01-03-10/10.01.2018 Мая Цветкова 43770
514 УГ-01-03-11/11.01.2018 Илия Даракчиев 44166
515 УГ-01-03-12/16.01.2018 Недко Минков БЕЗСРОЧЕН
516 УГ-01-03-13/17.01.2018 Петко Иванов БЕЗСРОЧЕН
517 УГ-01-03-14/22.01.2018 Дида Стоева БЕЗСРОЧЕН
518 УГ-01-03-15/23.01.2018 Детелин Симеонов 43647
519 УГ-01-03-16/23.01.2018 Милко Минков 44105
520 УГ-01-03-17/24.01.2018 Минко Миревски 44166
521 УГ-01-03-18/29.01.2018 Дилян Дишев 43556
522 УГ-01-03-19/29.01.2018 Христо Панамски 44197
523 УГ-01-03-20/30.01.2018 Христо Марков 44197
524 УГ-01-03-21/31.01.2018 Минко Цвятков 43405
525 УГ-01-03-22/31.01.2018 Красимир Илиев 43405
526 УГ-01-03-23/01.02.2018 Димитър Масларски БЕЗСРОЧЕН
527 УГ-01-03-24/05.02.2018 Цина Недялкова БЕЗСРОЧЕН
528 УГ-01-03-25/05.02.2018 Нанко Недялков 43344
529 УГ-01-03-26/06.02.2018 Румяна Врачовска 43647
530 УГ-01-03-27/06.02.2018 Румянка Сомлева БЕЗСРОЧЕН
531 УГ-01-03-28/14.03.2018 Пенка Чернокожева - Райковска БЕЗСРОЧЕН
532 УГ-01-03-29/16.02.2018 Лалю Авджиев БЕЗСРОЧЕН
533 УГ-01-03-30/20.02.2018 Милена Минкова 43313
534 УГ-01-03-31/23.02.2018 Станко Бончевски БЕЗСРОЧЕН
535 УГ-01-03-32/02.03.2018 Иван Пелтешки 43891
536 УГ-01-03-33/06.03..2018 Детелин Димитров 43862
537 УГ-01-03-34/07.03.2018 Колю Колев БЕЗСРОЧЕН
538 УГ-01-03-35/07.03.2018 Диана Илиева 44228
539 УГ-01-03-36/09.03.2018 Стефана Лалева 44197
540 УГ-01-03-37/12.03.2018 Милчо Баръмов 44228
541 УГ-01-03-38/14.03.2018 Радка Маркова БЕЗСРОЧЕН
542 УГ-01-03-39/15.03.2018 Марин Марешки 44228
543 УГ-01-03-40/19.03.2018 Минко Пиров БЕЗСРОЧЕН
544 УГ-01-03-41/23.03.2018 Мирослав Атанасов 44105
545 УГ-01-03-42/23.03.2018 Валентина Георгиева 44228
546 УГ-01-03-43/26.03.2018 Петя Георгиева 43952
547 УГ-01-03-44/26.03.2018 Спас Петков 44197
548 УГ-01-03-45/28.03.2018 Александър Василев 44228
549 УГ-01-03-46/28.03.2018 Васил Ванев БЕЗСРОЧЕН
550 УГ-01-03-47/28.03.2018 Цветан Цанков 44228
551 УГ-01-03-48/28.03.2018 Ангелина Цанкова 43922
552 УГ-01-03-49/30.03.2018 Софка Лифтова 44197
553 УГ-01-03-50/02.04.2018 Фикри Мехмедолу 43586
554 УГ-01-03-51/03.04.2018 Кръстю Минков БЕЗСРОЧЕН
555 УГ-01-03-52/04.04.2018 Стефан Радев 43891
556 УГ-01-03-53/10.04.2018 Таня Петкова БЕЗСРОЧЕН
557 УГ-01-03-54/10.04.2018 Петър Марков 43770
558 УГ-01-01-55/11.04.2018 Петко Бошнаков БЕЗСРОЧЕН
559 УГ-01-03-56/11.04.2018 Любомир Игнатов БЕЗСРОЧЕН
560 УГ-01-03-57/25.04.2018 Росица Мичковска БЕЗСРОЧЕН
561 УГ-01-03- /27.04.2018 Петранка Ночева 44256
562 УГ-01-03-58/30.04.2018 Диян Данаилов 44256
563 УГ-01-03-59/03.05.2018 Васил Василев БЕЗСРОЧЕН
564 УГ-01-03-60/04.05.2018 Катя Кожухарова 43617
565 УГ-01-03-61/09.05.2018 Красимир Балкански БЕЗСРОЧЕН
566 УГ-01-03-63/15.05.2018 Богдан Банчев БЕЗСРОЧЕН
567 УГ-01-03-64/16.05.2018 Ганка Хаджийска БЕЗСРОЧЕН
568 УГ-01-03-65/18.05.2018 Петър Киновски 44228
569 УГ-01-03-65/21.05.2018 Веселин Маджаров БЕЗСРОЧЕН
570 УГ-01-03-66/23.05.2018 Радослав Ненов 44197
571 УГ-01-03-67/31.06.2018 Николай Ненов 44256
572 УГ-01-03-68/31.06.2018 Дида Балабанова 43525
573 УГ-01-03-70/04.06.2018 Ангел Иванов 44256
574 УГ-01-03-71/05.06.2018 Кинка Зюмбилска БЕЗСРОЧЕН
575 УГ-01-03-72/05.06.2018 Радослав Самодумов 43525
576 УГ-01-03-73/06.06.2018 Пенка Раева БЕЗСРОЧЕН
577 УГ-01-03-74/13.06.2018 Стою Баровски БЕЗСРОЧЕН
578 УГ-01-03-75/14.06.2018 Цочо Петков БЕЗСРОЧЕН
579 УГ-01-03-76/19.06.2018 Пенко Сомлев БЕЗСРОЧЕН
580 УГ-01-03-77/26.06.2018 Боян Банчев БЕЗСРОЧЕН
581 УГ-01-03-78/28.06.2018 Диана Бояджиева 43952
582 УГ-01-03-79/03.07.2018 Иван Лесидренски БЕЗСРОЧЕН
583 УГ-01-03-80/04.07.2018 Апостол Асенов 44317
584 УГ-01-03-81/04.07.2018 Зоя Ангелова 44348
585 УГ-01-03-82/04.07.2018 Айгюн Толев 44317
586 УГ-01-03-83/11.07.2018 Стоян Стоянов 44348
587 УГ-01-03-84/16.07.2018 Мирослав Маринов 44317
588 УГ-01-03-85/17.07.2018 Ралица Райковска БЕЗСРОЧЕН
589 УГ-01-03-86/19.07.2018 Герасим Заимов БЕЗСРОЧЕН
590 УГ-01-03-87/23.07.2018 Борислав Томов БЕЗСРОЧЕН
591 УГ-01-03-88/23.07.2018 Дако Дачев БЕЗСРОЧЕН
592 УГ-01-03-89/24.07.2018 Маргарита Койновска 43221
593 УГ-01-03-90/24.07.2018 Красимир Дочев 44348
594 УГ-01-03-91/02.08.2018 Цветан Цочев 43983
595 УГ-01-03-92/03.08.2018 Тодор Варчев БЕЗСРОЧЕН
596 УГ-01-03-93/03.08.2018 Боряна Колева БЕЗСРОЧЕН
597 УГ-01-03-94/10.08.2018 Димитър Димитров 43647
598 УГ-01-03-95/21.08.2018 Момчил Димитров 43739
599 УГ-01-03-96/22.08.2018 Виктория Колева 44013
600 УГ-01-03-97/23.08.2018 Магдалена Геновска БЕЗСРОЧЕН
601 УГ-01-03-98/23.08.2018 Димитър Митев 43770
602 УГ-01-03-99/28.08.2018 Митко Ковачев 44409
603 УГ-01-03-100/31.08.2018 Антоанета Пенчева 43405
604 УГ-01-03-101/31.08.2018 Йонка Багарова БЕЗСРОЧЕН
605 УГ-01-03-102/05.09.2018 Иван Шайлеков 44409
606 УГ-01-03-103/10.09.2018 Христина Георгиева 44348
607 УГ-01-03-104/10.09.2018 Донка Йоскова БЕЗСРОЧЕН
608 УГ-01-03-105/11.09.2018 Иван Станчев 44044
609 УГ-01-03-106/14.09.2018 Антоанета Герджикова БЕЗСРОЧЕН
610 УГ-01-03-107/19.09.2018 Ваня Терзиева БЕЗСРОЧЕН
611 УГ-01-03-108/25.09.2018 Николай Шабанов 44409
612 УГ-01-03-109/03.10.2018 Клер Стоянов 44440
613 УГ-01-03-110/04.10.2018 Любомир Досев 43891
614 УГ-01-03-111/04.10.2018 Емин Асанов БЕЗСРОЧЕН
615 УГ-01-03-112/04.10.2018 Йовчо Боровски БЕЗСРОЧЕН
616 УГ-01-03-113/08.10.2018 Тотка Радева БЕЗСРОЧЕН