одобрен

SEBRA-MF-2020-02-17

Уникален идентификатор:  fe823a3b-72a2-4b64-b24c-5c5a95df579b

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-18 11:47:13
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-18 11:47:13

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 17.02.2020 - 17.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 -8178.55
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -30
10 xxxx Издръжка 118 436230.12
90 xxxx Възстановени приходи 5 -57906.56
98 xxxx Други операции в БНБ 13 294636.19
Общо:  142 664751.2
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 557.13
10 xxxx Издръжка 18 382844.42
Общо:  19 383401.55
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 14075.78
Общо:  1 14075.78
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 -8735.68
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -30
10 xxxx Издръжка 46 -158232.78
90 xxxx Възстановени приходи 5 -57906.56
98 xxxx Други операции в БНБ 13 294636.19
Общо:  69 69731.17
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 53 197542.7
Общо:  53 197542.7